Dosya 2015 yılı teknoloji gündemi 05 OCAK 2015 / 09:35

Bilişim sektörüne verilen değer artmalı

2015’te bilişim sektörünün büyümesi ve ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmesi için temel çözüm önerilerime şu şekilde başlayalım. Bilişim sektörünün önümüzdeki dönemde sektörün büyümesi ve dünyadaki trendlerle aynı paralelde ilerlemesi adına ele alınması gereken temel noktalar:

•             Bilişim sektöründeki yatırımların Analitik, Bulut, Güvenlik, Mobil gibi alanlara yönlendirilmesi. Donanım ağırlıklı pazarın, gelişmiş ülkelerdeki gibi yazılım ve hizmetler ağırlıklı olabilmesi için gereken adımların atılması

•             “Akıllı Şehir” yatırımlarının artması

•             Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için işbirliklerinin artırılması

•             Geniş bant dahil olmak üzere, teknoloji altyapısı yatırımlarının yaygınlaştırılması

•             Kamu Yönetimi ve kurumlarının bilişim sektörüne daha fazla değer vermesi

Yüksek katma değerli bilişim teknolojileri giriş seviyesinde

Burada bilişimin bileşenleri olan donanım, yazılım ve hizmetler (altyapı ve danışmanlık) sektörünün her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Türkiye’de hala yüksek katma değerli bilişim teknolojilerine (yazılım ve hizmetler gibi) yapılan yatırımlar başlangıç seviyesinde seyrediyor. Bugün genellikle BT olarak değil BİT olarak sektörün geneline bakılıyor ve hacmin büyük bir kısmı telekomünikasyondan geliyor.

Biz IBM olarak Bulut, Analitik, Mobil, Sosyal İş Ağları ve Güvenlik alanında da kurumların ihtiyaçlarına paralel biçimde büyümeler bekliyoruz.

TÜBİSAD’ın “Bilgi ve İletişim Sektörü 2013 Pazar Verileri” raporu şunu açıkça söylüyor ki, sektörde büyüme için rol alacak en önemli faktör AR-GE yatırımı ve inovasyondur (yüzde 64). Sektörde yaşanan en ciddi sorun ise yüzde 61 ile nitelikli işgücü açığı olarak belirtiliyor.

Teknokentlerle ilgili yasal boşluklar giderilmeli

Teknolojik eksikliklerin ve yasal boşlukların giderilmesi gerekiyor. Teknoloji üretimi için öncelikle üniversite destekli Ar-Ge yatırımlarının artması gerekir. Teknokentler, son 14 yılda yeni teknolojiler, çözümler ve en önemlisi yetenekli bireyler yetişmesini sağladı. Teknokentler için teşviklerin artarak devam etmesi gereklidir.

İkinci olarak, yazılım ihracatı için vergilerin ve finansal teşviklerin düzenlenmesi gereklidir.

Üçüncü olarak üniversite ve özel sektör arasındaki birliktelik artmalıdır. Sektördeki yetenek açıkları standart roller için değil, yüksek katma değerli yetenekler için taranmalı ve üniversiteler de bu yetenek açıklarından yola çıkarak programlar geliştirmeli ve öğrencileri bu alanlara doğru yönlendirmelidir. Belli konularda üniversiteden başlayarak dersler açılması nitelikli eleman yetişmesine katkı sağlayacaktır.

Teknoloji, şehir hizmetlerinde önemli bir verimlilik ve yaratıcılık zemini hazırlamaya devam edecek.

Var olan şehir kaynaklarını bugünden başlayarak planlamak ve optimize etmek, gelecekte sürdürülebilir bir yaşam tasarlamak için bir zorunluluk haline geliyor. Çünkü aksi takdirde şehirler verimsiz, güvensiz, sıkışık, oturanlara refah sağlamaktan uzak insan kamplarına dönüşüyor. Yine bu anlamda teknoloji, giderek artan oranda şehir hizmetlerinde önemli bir verimlilik ve yaratıcılık zemini hazırlıyor.

Büyük veri yatırımları artacak

2015’te büyük veri yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Büyük verinin önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor.  Hem hareket halindeki veri, hem de sabit veri. Hem yapısal veri (işlemsel), hem yapısal olmayan veri. Büyük kurumlar büyük veriyi işlemek, anlamak ve iş kararlarında hatta kurumun kendisini dönüştürmek amacıyla kullanmak istiyorlar. Tabii burada güvenlik, gizlilik hakkı ve yönetişimi önemli. 2015’te büyük veri yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Biz IBM olarak büyük verinin işlenmesi konusunda Watson çözümleriyle de bilişsel bakış getirmek istiyoruz.

Büyük kurumlar hali hazırda açık kaynaklı (hadoop gibi) büyük veri çözümlerini deneme sürecindeler, kimileri ise bu alanda yatırım yapmaya başladılar. Burada çok boyutlu değerlendirme yapmak önem taşıyor. Büyük verinin kaynağı (işlem, makina, sosyal medya, kurumsal içerik, coğrafik veri) gibi unsurlar da, değerlendirileceği iş alanları da (güvenlik, operasyon, müşteri deneyimi, risk, finansal performans) değerlendirme yöntemleri (karar yönetimi, keşif, bilişsel, raporlama, öngörüsel çalışmalar) de önem taşır.

Ayrıca bulut ve yerinde çözümler de proje ve sektörün durumuna göre değerlendirilecektir. IBM danışmanlık ve yazılım/donanım altyapı çözümleriyle büyük verinin bütün boyutlarıyla kurumlara yardımcı oluyor ve olmaya devam edecek.

IBM Türk Genel Müdürü Isabel Gomez Cagigas
ETİKETLER : 1003

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics