Dosya 2015 yılı teknoloji gündemi 05 OCAK 2015 / 09:56

Kurumsal veri merkezi yatırımları büyümeyi tetikleyecek

2015 yılının ilk yarısında makro ekonomik faktörlerin etkisiyle BT büyüme hızının bir miktar azalacağı, ikinci yarısından 2016 sonuna kadar ise tekrar ivme kazanarak büyüyeceği öngörüsü uluslararası kuruluşların raporlarında sunuluyor. Büyüme hızında yavaşlamanın BT istihdamına olumsuz etkisi beklenmediği gibi yetkin personel ve yetkin iş ortaklarının kurumlar nezdindeki değeri artacak.

Kurumsal Veri Merkezi yatırımlarının yeni paradigmalarla uyum sağlamak amacıyla artması,  sanallaştırma yatırımlarının artması, veri analiz araçlarının kullanımının yaygınlaşması, kurumsal mobiliteyi artıracak yatırımlar ve tüm bunların beraberinde getirdiği veri büyümesi BT alanındaki büyümenin devamını sağlayacak, oluşan veriyi en gelişmiş yöntemlerle korumanın önemi ilk öncelikler arasında olacak. Tüm bu dönüşümler yeni nesil nitelikli personel istihdamını gerektirecek, insana yatırım yapan BT firmalarının iş hacminde artış sağlayacak.

Yeni trendler parlak gelecek vadediyor

Yeni trendler yeni ölçekleri beraberinde getirmekte, kurum ve kullanıcılara sağladıkları faydanın bedeli olarak öncesiyle kıyaslanmayacak teknik esneklik, operasyonel çeviklik, kapasite ve performans gereksinimlerini ön şart olarak dikte etmektedir. Sektörün çok sayıda üreticisi ve iş ortağı varken, sunduğu hizmetlerin kalitesi ve zengin insan kaynağıyla öne çıkan oyuncular için yeni trendler parlak gelecek vadediyor.

BT alanındaki konumumuz gelişiyor

BT sektörü dönüşümünde Türkiye bölgesinde öncü, dünyada ise öncüleri takip eder durumda. Küresel ölçekte varlık gösteren firmalarımızın sayısı arttıkça, Ar&Ge faaliyetleri yaygınlaştıkça, ülkemizin güçlenmesiyle birlikte birey ve kurumların özgüveni katlandıkça BT dünyası içindeki konumumuz olumlu anlamda değişecektir.

Ömer Öztürk

GlassHouse Türkiye Satış Yöneticisi
ETİKETLER : 1003

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics