Dosya Adım Adım Çevreci BT 09 ARALIK 2017 / 20:53

Çevreci yaklaşımlar hızla gelişiyor

Çevreci bakış açısı sadece BT sektörü için değil diğer tüm sektörler için çok önemli. Günümüz toplumlarının şirketlerden beklentisi sadece teknolojik ya da ekonomik faydalar değil aynı zamanda toplumsal faydalar sağlamaları ve geleceğe yönelik sürdürülebilir adımlar atmaları. “Bu sebeple tüm sektörlerde olduğu gibi BT sektöründe de gerek üretilen ürün ve çözümler gerekse çevreye yapılan yatırımlar artarak sürecektir diyen Konica Minolta Ticari Pazarlama Koordinatörü Yavuz Çolak, şunları kaydetti:
“Konica Minolta, felsefesini yeni değerler kurmak üzerine kurmuş bir şirket. Gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir dünya bırakmak da şirket felsefemizin temelinde yer alıyor. Müşterilerimize ve topluma faydalı olacak teknolojiler üretirken en önem verdiğimiz konulardan biri de sürdürülebilirlik. Ürün geliştirme, satınalma, üretim, dağıtım, satış ve servis, toplama ve geri dönüşüm gibi tüm iş süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyoruz. Konica Minolta’nın halihazırda karbondioksit emisyonunu azaltmak için başlattığı iddialı bir programı var ve dünya genelinde faaliyet gösteren tüm merkezlerinde bu programa uygun hareket ediyor.  ‘Eco Vision 2050’ adını verdiğimiz bu programla 2050 yılına kadar 2005 yılına oranla karbondioksit emisyonlarını yüzde 80 oranında azaltmayı taahhüt ettik. Bu son derece iddialı bir taahhüt. Ayrıca o zamana kadar 2016’da yüzde 40 ve 2030’da yüzde 60 olmak üzere ara yıllarda için de hedefler koyduk. 2016’da yapılan ölçümlerde ise verdiğimiz sözü yüzde 49 gibi bir oranlar aştık ki bu gerçekten gurur duyabileceğimiz ölçüde büyük bir başarı. Bu başarımız geçtiğimiz günlerde CDP (Carbon Disclosure Project) tarafından ödüllendirildi. CDP, dünya çapındaki global büyük firmaların sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerini ölçümlüyor ve sonuçlarını da İklim A Listesi'nde açıklıyor. Konica Minolta olarak bu listede üst üste ikinci kez lider konumdayız. Doğrusu bu bizim için iyi bir motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki yıllarda da faaliyetlerimizi aynı şekilde bu programımıza sadık kalarak sürdürmeye ve ölçümlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz.”      
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics