Dosya Ağ Yönetimi ve Güvenlik 21 MART 2018 / 09:39

Riskler, ağ yapısında dönüşüm sağlıyor

Fortinet Ülke Müdürü Serdar Yalçın

Dijital dönüşüm yatırımları BT’de, özellikle güvenlik alanında ‘güvenlik dönüşümü’ yaklaşımını tetikleyecek. Bu yatırımların etkin ve doğru olarak yönlendirilmesi ise istihdamın güçlendirilmesinin önemini artırıyor. Mevcut yatırımların korunabildiği, etkin kaynak yönetimi ve işleyişin takip edildiği BT yönetişiminin, sektörü istihdam ve yetişmiş iş gücü de dahil olmak üzere, hedeflenen dinamik yapılara taşıyacağı beklentisini dile getiren Fortinet Ülke Müdürü Serdar Yalçın’ın belirttiği gibi, mobilite, bulut bilişim, IoT gibi akıllı sistemler saldırılabilecek yeni alanları ortaya koyarken, geleneksel ağ sınırı kavramı da geçerliliğini yitiriyor. “Bu süreçte kurumların yeni tehditleri erkenden saptayarak, saldırıları önleyecek ve ciddi ihlal riskini en aza indirebilecek olan ağ güvenliğini daha çok önemseyecekleri inancındayız” yorumunu yapan Serdar Yalçın’a göre, bu da kapsamlı, güçlü ve otomasyonla işleyecek bir güvenlik yaklaşımını gerektiriyor.

İnsan faktörünün önemi artıyor

Yani, sadece ağ güvenlik tehditlerini hızlı tespit etmekle kalmayan, birçok farklı kaynağın tehdit bilgisini paylaşıp analiz ederek tehditlerin bir adım önüne geçebilen kapsamlı, entegre ve otomatize bir yaklaşım hedeflenmeli, bu yolda çok yüksek güvenlik seviyesinde çözümler kullanılmalı. Bu nedenle kurumların bağımsız test laboratuvarlarının değerlendirmelerini takip etmesi önemli. “Yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenim teknolojilerinden faydalanan çözümler kullanılmadığı zaman saldırganların daima bir adım arkasında kalınıyor” yorumunu yapan Yalçın’a göre, ülkemizde son yıllarda yaşadığımız tecrübeler sonrasında genel olarak güvenlik ve siber güvenlik bilinç seviyemiz oldukça yükseldi. “2016-2019 Siber Güvenlik Stratejimiz ve Eylem Planı hazır. KamuNet tarafında erişimin nasıl güvenli hale getirilmesi gerektiğinin prensipleri belirli. Enerji ve finans gibi kritik altyapıların güvenliğinin öneminin farkındayız ve gerekli düzenlemelerle ilgili kurum ve kuruluşları yönlendiriyoruz” örneklerini paylaşan Serdar Yalçın, KVKK ile tüm bunların üzerine bireysel ve kurumsal düzeyde farkındalığın arttığına ve gerekli önlemlerin alındığına dikkat çekti.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics