Dosya Akıllı Şehirler Özel Dosyası 30 EKİM 2016 / 09:10

Kentlerde değişim, işbirliğini gerekli kılıyor

Dünyanın her yerinde şehirler hızlı bir büyüme trendi içinde. Öyle ki, 2050 yılına kadar küresel kent nüfusunun yaklaşık 2,5 milyar kişi artması bekleniyor. Kentleşmedeki bu hızlı büyüme, iş dünyası, bireyler, kamu ve toplum için hem fırsatlar hem de riskler taşıyor.
 
Küresel akıllı şehir pazarının 2020 yılında 1,3 trilyon dolarlı büyüklüğe ulaşacağı tahmini yapılan EY’nin  ‘The Power of Three for smarter, more resilient cities’ raporunda, 'Üçlü Güç' tanımı yer alıyor. Yani girişimcilerin, şirketlerin ve kamunun birlikte çalışması, etkili bir işbirliği ile şehirlerin dönüşümünün sağlanabilmesi hedef olmalı. Akıllı, sürdürülebilir çözümler kentsel gelişimde kamunun ve iş dünyasının işbirliğinde öncelik. Şehir sakinlerinin de altyapı ve dijital dağıtım kanalları ile şehirlerine sürekli bağlı olduklarından emin olması önem taşıyor.
Yine EY'nin "Real estate disruption: challenges and opportunities in a rapidly changing world" çalışması da gayrimenkul piyasasındaki üç temel değişim noktasını teknoloji, demografik ve küreselleşme olarak tanımlıyor. Bu üçlü aslında hep gündemdeydi, ama son dönemde birbirleriyle etkileşime geçtiklerini de göz ardı etmemek gerek. Teknoloji; gayrimenkul piyasasının önemli bir başlığı ve EY çalışmasına göre, birçok unsur gelişimde öne çıkıyor: Örneğin; e-ticaretin mağaza içi alışverişlerin payını azaltması, sanal gerçeklik gibi teknolojilerin de fiziksel mağazaları ‘deneme merkezlerine’ dönüştürme ihtimali, 3D baskının kullanım alanlarının genişlemesi, IoT ve M2M ile daha fazla verinin oluşacak olması gerçeği karşısında kentlerde veri merkezi kurulumlarının şehirlerin de yeniden tasarlanmasını sağlama ihtimali gayrimenkul pazarında değişim potansiyeli taşıyan temel teknoloji başlıkları.
 
Üç aktörün bu dokuz soruya yanıtları belirleyici
 
KAMU
1) Büyük veri ve çevik gelişim, kamu hizmetlerinin sunumunda ve devamlılığında nasıl bir role sahip?
2) Akıllı altyapı karar alma süreçlerinde kaliteyi geliştirecek kurumsal adımlar neler olabilir?
3) Gerçek zamanlı veri; fiyatlamada ve ücretlendirmelerde nasıl bir fayda sağlar?
 
İŞ DÜNYASI
4) Akıllı varlıklarla en üst seviyede yatırım geri dönüşü (ROI) elde etmenin yöntemi nedir?
5) Planlama süreçleri ve düzenlemelerde ne gibi spesifik değişimler, iş dünyasının da şehirler için akıllı çözümler geliştirmesini teşvik edebilir?
6) Akıllı girişimlerin öncelikli yatırım ve finansman sorunları neler olabilir?
 
GİRİŞİMCİLER
7) Vatandaşlarının şehirlerinin altyapısı ve sosyal sistemi ile ilgili öncelikli talep ve beklentileri neler ve var olan yapı ile boşluklar özellikle nerelerde kendini gösteriyor?
8) Erken dönem girişimler, büyümek için risk sermayesi şirketleri gibi finans kaynaklarını nasıl etkileyebilir?
9) Akıllı şehirlerde konumlandırılması gerçek bir potansiyel taşıyan ne gibi teknolojiler ön plana çıkacak? 
ETİKETLER : 1094

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics