Dosya Akıllı Şehirler 23 MART 2015 / 09:25

‘Güzel yarınlar’ yolunda ‘Akıllı Şehirler’…

‘Akıllı şehirler’kavramı ulaşımdan eğitime, sağlıktan çevreye, mimarlıktan finansa, şehir bölge planlamadan enerjiye pek çok endüstriyi barındırıyor. BT de tüm bu sektörleri biraraya getiren, katma değerli ve bütünleşik akıllı şehir çözümleri oluşturulmasında katalizör rolü oynayan çok önemli bir yapı taşı görevi görüyor. Dosya çalışmamızda tüm ilgili paydaşlara dokunmaya çalıştık. Özel sektörün Türkiye ve dünya akıllı şehir örneklerini aktarmaya çalışırken diğer yandan STK’ların, düşünce kurumlarının, üniversite ve yerel yönetimlerin çalışmalarını da örneklendirmeye gayret gösterdik. Kamunun stratejilerini de gündeme getirerek, 2012 yılında devreye alınan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Ulusal Ulaştırma Portalı’nı (UUP) ve Kalkınma Bakanlığı’nın Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamındaki ‘Akıllı Kent’ yaklaşımını dosyaya taşıdık.


Akıllı şehirler, vatandaşlarına sürdürülebilir, refah seviyesi yüksek ve katılımcı bir gelecek sunmak için etkin olarak bütünleştirilmiş sayısal ve beşeri sistemlerden oluşuyor. Sunulan akıllı çözümlerle; şehirlere ve insanlara, başta finansal olmak üzere birçok yarar sağlanıyor. Daha iyi bir şehir hayatı sunulurken, şehirlerin marka değeri de artırılıyor. Diğer yandan görüyoruz ki; şehirlerin akıllanması yeterli değil, öncelikle insan hayatının değerli olduğu, hayatların kaybolmadığı, tabiatla uyumlu, sağduyulu, şeffaf, adaletli yapılara ihtiyamız var. Odağımızda  ‘insan’ ve dolayısıyla ‘insancıl büyüyen’ şehirler var. Son kertede her paydaşın sorumluluk taşıyarak aynı hedef doğrultusunda eşzamanlı olarak gayret göstermesi gerekiyor.

 

 
ETİKETLER : 1014

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics