Dosya Akıllı Şehirler 23 MART 2015 / 09:20

AKILLI KENTSEL DÖNÜŞÜMLE HERKESE AÇIK VERİLER

Şehrin önüne koyduğumuz herhangi bir sıfat bizim yönetim olarak önceliklerimiz ve hedefleri belirtmemizde güçlendirici ve teşvik edici bir etki yaratabilir. Ancak kent ekosisteminin tümünü kapsayan bu yönetim anlayışının temel niteliklerinde önemli bir değişim yaratmaz. Akıllı şehir tanımlaması da bu anlamda, şehir ekosistemine ve yönetim modeline yeni bir içerik katmaz. Fakat yenilikçi uygulamaların, şehir ekosistemini oluşturan tüm yapısal ve canlı varlıkların etkileşimini, veri bütünlüğünü, iş birliğini, izlenebilirliğini, dayanışmasını, gelişimini, dinamizmini ve paylaşımını adil ve demokratik olarak artıracak biçimde yaşama dahil edilme çabasını tarif eder. Bu çaba sonucu akıllı şehir tasarımı; şehirdeki enerji etkinleştirmesinden, sosyal ve kültürel alanın hareketlendirilmesine, ulaşım uygulamalarından sağlığa, yeni iş alanlarından, kenti ilgilendiren konulardaki kararlara, katılım ve uygulama süreçlerinin izlenmesi ve denetlenmesine kadar her noktada uygulama alanı bulabilir. Belediye olarak uzun süredir kentsel yaşamı kolaylaştıran ve maliyetini düşürmeye yardımcı olan yenilikçi uygulamalar üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Belediye hizmet binamızın enerji etkinliğini sağlamak amacıyla 2009 yılında başlattığımız bu süreç; enerji etkin su sporları merkezi, kırsal alan sulama projelerinin enerji etkin ve yenilenebilir kaynak kullanımına uygun hale getirilmesi gibi birçok çalışmayla devam etti. 2014 yılı kasım ayında ise uygulayıcı ortak katıldığımız REMOURBAN  (Regeneration model for accelerating the smart urban transformation) / ‘Akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılması için yenileme modeli’ projesi Avrupa Komisyonunca kabul edildi. Toplam 22 ortak, 5 ülke ve 3 uygulamacı şehrin yer aldığı toplam 23.8 Milyon avro hibe bütçeli proje 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulamaya geçti.  Belediyemiz proje hibe bütçesi 5 Milyon avrı olarak kabul edildi. Üç ana başlıktan oluşan projede uygulama alanları şöyle:

RETROFİT: Mevcut binaların iyileştirilmesi. Bölgesel ısıtma sistemi kurulması, enerjisini güneşten alan su kaynaklı ısı pompası sistemleri kurulması. Isıtma ve sıcak su ihtiyacinin karşılanması için ilave olarak solar güneş panelleri organik atık yakıt kazanları kullanılacaktır. Tüm çevre ve bina aydınlatmaları led armatürlerle değiştirilecek, konfor şartlarını iyileştirmek amacıyla ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri projelendirilecektir. Güneş enerjisi santralı 150 KW dır. MOBİLİTE: Ulaşım - Akıllı şehir temasının zorunlu bileşenlerinden biri de ulaşımda verimliliğin artırılmasıdır. Bu kapsamda kamusal hizmetler için 4 adet elektrikli otobüs ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet hibrid araç alınacaktır. Akıllı ulaşım sisteminin bir parçası olarak 6.2 Km tramvaya bütünleşik bisiklet yolu ve 50’si elektrikli 150 adet akıllı bisiklet de halkımızın kullanımına sunulacaktır. Şehrin farklı noktalarına güneş enerjili şarj istasyonları kurulacaktır.

Bilişim Teknolojileri: Proje kapsamında  gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin izlenebilir kılınması için SCMP- Smart city monitoring portal (akıllı şehir izleme portalı ) kurulacaktır. Bu portal sayesinde binalarda üretilen ve tüketilen enerjinin nerede ne kadar tüketildiği ne kadarının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı, ulaşım verileri, bisiklet kullanım verileri vb. izlenebilecektir. Bu veriler herkese açık olacaktır.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi  Başkan Yardımcısı Melih Savaş

 
ETİKETLER : 1014

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics