Dosya Akıllı Şehirler 23 MART 2015 / 09:25

AKILLI ŞEHİRLER AÇIK YÖNETİM SİSTEMİNİ ADRESLER

‘Akıllı Şehirler’ günümüzde hem dünyanın hem de Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.  Birleşmiş Milletler verilerine göre 1950’lerde, dünya nüfusu genelinde yüzde 34’lerde olan şehirleşme, günümüzde yüzde 54’lere ulaştı. 2050 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 70’lere varacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı ve kaçınılmaz şehirleşme, şehir hayatının gerek yönetim gerekse şehirde yaşayan ya da ziyaret edenler açısından pratiklerinin ve kalitesinin artırılmasını elzem kılmakta. Bu noktada gündeme gelen ‘Akıllı Şehir’ kavramı bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde şehirlerin daha etkin, daha sürdürülebilir, daha üretken yönetilebilmesi ve yaşanabilmesi için ortak ve açık bir yönetim sistemini adresler.

Bilgi Toplumu Enstitüsü bir düşünce kuruluşu

Türkiye Bilişim Vakfı ve Turkcell iş birliği ile Haziran 2014’te faaliyetlerine başlayan Bilgi Toplumu Enstitüsü; Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini desteklemek amacıyla kurulmuş bir düşünce kuruluşu. Bilgi Toplumu Enstitüsü olarak, ana çalışma konularımızdan biri, Türkiye’de ‘Akıllı Şehirler’ uygulaması için gereken fiziksel girişimlerin zihinsel altyapısının oluşturması konusunda çalışmalar yapmak. 2015 çalışma planımızda; ‘Akıllı Şehir Stratejileri’ni oluşturmak amacıyla bir modelleme çalışması yapmak en üst sıralarda yer alıyor. Çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, şehir planlama, mimari, enerji, ulaşım, su, atık, açık devlet, kamusal ve özel alan, bilgi akışı ve hizmetler gibi pek çok elemanı bulunan bu modelleme çalışması için yola Türkiye Bilişim Vakfı olarak, bu  amaca hizmet edecek bir envanter çalışmasıyla çıkıyoruz.  Mevcut durumu, Türkiye’deki şehirlerde yapılmış ve planlanan akıllı uygulamaları, üniversite, STK ve özel sektör iş birliğiyle kağıt üzerine dökerek, yapılması gereken çalışmalara altyapı oluşturmayı hedefliyoruz.

Türkiye Bilişim Vakfı Projeler Koordinatörü S. Seda Çakmak

 
ETİKETLER : 1014

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics