Dosya Akıllı Yaşam Platformları 22 EKİM 2017 / 14:22

KURUMSAL HAYATTAKİ DÖNÜŞÜME KAYITSIZ KALAMAZSINIZ!

Akıllı yaşam platformu konseptinde iş hayatının dönüşümü büyük önem taşıyor. İşletmelerin kalıcı, sürdürülebilir ve büyüyebilir olması bir gereklilik ve bu da kurumsal bazda ciddi bir dönüşümü gerekli kılıyor. Küresel bazda olduğu gibi Türkiye’de de birçok şirket, teknolojideki gelişmelere uyumlu adımlarla bir dönüşüm süreci yaşıyor. Hem de büyük ölçekli şirketler kadar KOBİ ölçeğinde de… Bu çözümlerin entegrasyonuyla birlikte iş süreçleri tekrardan şekilleniyor ve şirketler dijital dönüşümlerinde çok daha hızlı yol kat ediyorlar. Böylece akıllı yaşam platformu konseptinin kurumsal hayatla doğru entegrasyonu mümkün oluyor. Sonuçta ölçek veya sektör fark etmeksizin, iş süreçlerini teknolojiyle şekillendirmek başarıyı da getiriyor. Burada da bulut bilişimin tartışmasız bir önemi ve önceliği var. Çünkü bulut bilişim, iş süreçlerini farklı bir boyuta taşıyor. Kesintisiz hizmetin ve akıllı süreç yönetimini beraberinde getiren teknolojiler sayesinde hem iş süreçleri hızlanıyor hem de kurumun sahip olduğu kaynakların kullanımı en verimli şekilde düzenlenebiliyor. Özellikle bulut teknolojisi ve sanallaştırma uygulamalarıyla birlikte, sunucuların ve depolama cihazlarının paylaşımı mümkün oluyor, tüm BT katmanları tam verimlilikle kullanılabiliyor ve ‘akıllı kurumsal platform’ başlığına yeniliklerin entegrasyonu son derece pratik, göz korkutmayan bir hale geliyor.
 
Kurum kültürü oluşturun
Faydalar net ve akıllı yaşam platformuna uyum gerekliliği aşikar. Ama kurumsal hayatın dönüşümünde öncelikleri, artı ve eksileri, ihtiyaçlara karşılık, atıl kalabilecek yatırımları doğru analiz etmek de şart. Sektör uzmanlarına göre, bu şartların hakkını verebilmenin yolu ise bir kurum kültürü oluşumu. Yani en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm çalışanların bu dönüşümü benimseyerek şirketin hedeflerine ulaşmasının sağlanması, ‘akıllı yaşam platformu’ temasının kurumsal hayatta sağlam bir temel üstünden gelişmesi sağlanabilir.  Akıllı yaşam konseptinin kurumsal hayata uyarlanmasında, gittikçe artan rekabetin etkisi büyük. ERP sistemleri, bulut bilişim ve uygulamalar, kamunun e-dönüşüm başlığındaki adımları kurumsal zekayı daha da geliştiriyor, bu herkesin hemfikir olduğu bir konu. E- fatura, e-defter ve e-arşiv başlıklarının öne çıktığı e-Devlet uygulamaları, kamunun önderliğinde bir vazgeçilmez halini alıyor. Her ölçekte şirketin, bu kamu dönüşümü ile net fayda elde ettiği, kurumsal iş süreçlerini bu yapıya uygun dönüştürme fırsatı elde ettiği aşikar. Kamunun e-Dönüşüm sürecindeki zorunlulukları, aslında e-Dönüşüm adımlarının yaygınlık kazanmasını da sağlıyor. 
 
İletişim ve iş süreci takibinde ‘akıl’ esas
Kurumsal iş uygulamalarının kullanıldığı kurumlar ve şirketler, farklı birimlerin birbiriyle rahatça çalışabildiği, tüm çalışanların verilere anında ulaşarak aynı dili konuştuğu, tutarlı verilerden oluşan ölçeklenebilir bir yapıya dönüşüyor. Yani bu iş uygulamaları; kurumlara ve şirketlere tüm iş süreçlerini istenen detayda kayıt altına alma, bu süreçleri istenilen ölçüde izleme, analiz etme ve raporlama imkanı sunarak, ölçülebilir, dolayısıyla ‘akıllı’ bir yapıya kavuşturuyor. 
Mobilitenin bireysel hayatta olduğu gibi kurumsal hayatta, iş süreçlerinde vazgeçilmez hale gelmesi ‘akıllı kurumsal mimari’ konseptinin de gelişimini sağlıyor. Şu bir gerçek ki, mobil cihaz çeşitliliğinin artması ve bu cihazların farklı uygulamalarla giderek daha komplike hale gelmesiyle iş süreçleri de ofis dışına taşıyor. 7/24 kesintisizlik bu konsept ile ortaya çıkıyor ve ‘akıllı kurumsal platform’ mimarisinin de önemli temellerinden birini oluşturuyor. Sektör veya ölçek fark etmeksizin, mobilite özelliği sayesinde çalışanlar ya da yöneticiler istedikleri an, istedikleri yerden kurumsal iş uygulamalarına ulaşarak bilgiye kolayca ulaşabilme ve işlemlerini gerçekleştirebilme, yani akıllı, entegre ve kesintisiz süreçlerle ilerleme gücüne sahip.
 
Mobilite ve bulutun verimli buluşması 
Mobilite dedik, ama iş süreçlerinin bulut çözümleri ile desteklendiğinde nasıl bir verim sağlandığı de herkesin malumu. Bulut bilişim altyapıları ile desteklenen ve mobil çözümler ile daha verimli iş süreçleri sağlayan kurumsal uygulamalar, ilerleyen süreçte kurumların iş yapış şekillerinde de köklü dönüşümleri beraberinde getiriyor ve bu dinamik dönüşüm aslında hiç bitmeyecek. Bulut bazlı kurumsal iş uygulamaları, artık çok daha kolay erişilebilir, ölçeklenebilir ve esnek hale dönüşüyor. Ayrıca çoklu ortamdan erişilebilir entegre sistemlerin güvenliği şirketler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle kurumsal BT birimleri veya güvenlik sorumlularının ‘akıllı kurumsal platform’ yaratıp geliştirme sürecinde, dosya ve belge erişimi konusunda da dikkatli olması, bu konuda yatırımla paralel kuralların saptanması da gerekli. 
 
Dijitalleşmenin gittikçe devleşen etkisi başrolde
  • Akıllı kurumsal yapılarda, farklı sistemlerden üretilen veriler kapsamında, ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşım için uzun sorgulama süreçlerinden ziyade, veriye hızlı, etkin ve doğru erişim esas oluyor. Dijitalleşmenin ilk basamağı olan verinin dijitalleştirilmesi ve entegre sistem kullanımı; kurumların hizmet kalitesini artırırken, veriye hızlı ve mekan bağımsız erişim sayesinde verimlilik ve rekabet güçlerini de önemli ölçüde yükseltiyor.
  • Kurumsal süreçlerini dijitalleştiren birçok şirket, ihtiyaçlara yanıt verebilmek için farklı otomasyon çözümleri kullanıyor. Özellikle operasyon, muhasebe, satış/pazarlama ve kurumsal içerik depolama faaliyeti için çözümler akıllı kurumsal işleyiş yapılarında öne çıkıyor. Zira IoT, yapay zeka, içerik yönetimi gibi uygulamaların gelişmesi ve yaygınlaşması ile farklı sistemlerin ürettiği verilerin ilişkilendirilmesi ve bilgiye tek noktadan, entegre erişim bir gereklilik.
  • Dijitalleşmeyle gelişen ‘akıllı kurumsal platform’ konsepti sonuçta stratejik yönetim, gelecek vizyonu belirleme, rekabet gücünü ve kârlılığı artırmada şirketlere rehber oluyor. Günümüzde dijitalleşmenin bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiği, dijital dönüşüme ayak uyduramayanların çağın gerisinde kalacağı hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.
  • Bu nedenle iş süreçlerinde yaşanan değişimin yanı sıra iş modellerinde de önemli değişimler var. Dijital dönüşüm ve akıllı platformlar, bireyler kadar şirketleri de büyük bir dönüşümün parçası kılıyor. Bu dönüşümde kamunun rolünü de unutmamak gerek. 
Geç kalan, yarışta geriye düşer
Şirketler iş süreçlerini dijitalleştirerek, kurumsal içerikleri ve doküman iş akışlarını önemli ölçüde iyileştirebiliyor ve bu da kurumsal verimliliği olumlu etkiliyor. Daha güvenilir ve hızlı bilgi akışı, masraf kontrolü gibi avantajlar da cabası. Aksi halde, yani dokümanlar ve içerikler dijital ortamda yer alsa da belli bir düzende saklanmıyorsa, istenen içeriklere ulaşmak vakit ve nakit kaybı anlamına geliyor, kurumsal iş süreçlerinin verimli yönetiminin önüne engel çıkartıyor. Bu nedenle şirketlerde içerik dönüşümü, öncelikle yönetilmesi gereken başlıklardan biri. Tüm bu önceliklere karşılık, hala dijitalleşme stratejisi belirlemeyen, belirlese bile süreçlerini uygulamayan ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayan şirketler akıllı kurumsal platformlarla sürekli gelişen rekabet ortamında yok olma riski ile karşı karşıya olacak. 
 
ETİKETLER : 1143

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics