Dosya Akıllı Yaşam ve Nesnelerin İnterneti 06 ŞUBAT 2016 / 14:08

İnternete bağlanan nesneler hackerlar için potansiyel giriş noktası

Nesnelerin internete bağlanabiliyor olmaları, çeşitli güvenlik ihtiyaçlarını doğuruyor. Nesnelerin interneti yeni bir trend olduğu için gerek altyapı tarafında, gerekse cihaz tarafında çeşitli güvenlik açıklarının bulunmasına sebep olabiliyor. Diğer taraftan nesnelerin bağlı olduğu ağa sızılması halinde de nesnelere bağlı olarak kötü sonuçlara sebep olabilir.
Nesnelerin interneti sistemlerinin yaygın şekilde uygulanmasının önündeki en önemli engelse yetersiz güvenlik. Var olan BT güvenlik mimarilerini nesnelerin internet sistemlerine uygulama yeterli olmayacak. Nesnelerin internet dünyası yeni ve entegre güvenlik yaklaşımları gerektiriyor.        
Nesnelerin İnterneti ağlarında siber saldırıların hem fiziksel hem de ekonomik etkileri var. Hack’lenen ve kontrolü ele geçirilen ağlarda: yaralanmalardan tedarik zincirinde kesintilere, kamu güvenliğini tehdit eden durumlardan üretim sisteminin durmasından kaynaklanan maddi kayıplara, marka imajının zedelenmesinden güven kaybına ve fikri mülkiyet varlıklarının çalınmasına kadar birçok zarar görülebilir. Cisco Ortadoğu - Afrika - Rusya Siber Güvenlik Sistem Mühendisliği Müdürü Hakan Tağmaç, var olan BT güvenlik mimarilerinin nesnelerin interneti sistemlerine uyarlamanın yetersiz olacağını belirterek şunları söylüyor:
“Nesnelerin interneti sistemini güvenli bir hale getirmek de beraberinde yeni zorlukları getiriyor. Örneğin; güvenlik çözümünüzün yüz binlerce ya da milyonlarca uç noktayı korurken maliyet avantajı sağlayacak şekilde ölçeklendirilmesi, birbirinden farklı ve erişimin zor olduğu noktalara yerleştirdiğiniz cihazların uzaktan korunması veya her bir nesne birbirine bağlı olduğundan, birinde oluşacak güvenlik riskinden tüm ağın etkilenebilmesi gibi. 
Kapsamlı bir Nesnelerin internet güvenlik çözümü uygulamalar, kullanıcılar, protokoller ve anomaliler içinde vizibilite sağlamalı; kritik sistemlerin saldırı anında bile çalışmaya devam etmesini sağlamalı; sektör ve devlet regülasyonları ile uyumlu olmalı; uygun maliyetle ölçeklendirilebilmeli; duruma göre farkındalığı artırmalı ve tepkiyi hızlandırmalı; BT ve operasyon teknolojileri süreçlerini birleştirmeli."