Dosya Akıllı Yaşam ve Nesnelerin İnterneti 06 ŞUBAT 2016 / 14:18

Yaşam Köyü ile yüzde 79 karbon emisyonu tasarrufu

Her ne kadar nesnelerin internetini çoğu zaman son kullanıcıya yönelik ürünlerle tanımlıyor olsak da yaşam alanlarını değiştirebilecek, yaşam şartlarını iyileştirebilecek potansiyele de sahipler. Yaşam alanlarında enerji tasarrufu sağlamanın önünü açan sensörler, gelen veriyi işleyen sunucular ve gelen verilere göre internete bağlı cihazları kontrol eden mekanizma, enerji tasarrufununun yanı sıra güvenlik gibi çeşitli konularda da büyük bir atılımın gerçekleşmesine sebep oluyor. Ölçsan Genel Müdürü Burak Sondal, Ölçsan'ın akıllı yaşam projesi Yaşam Köyü ile ilgili bilgi veriyor:
"Yakın gelecekte, hayatımız akıllı cihazlar ve sistemler üzerine kurulu olacak. Teknolojinin yoğun kullanımı bir yandan hayatımızı kolaylaştırıp yaşam kalitemizi arttırırken bir yandan da güvenlik ve enerji verimliliği açısından büyük ölçüde yarar sağlayacak.
Biyometrik sistemlerin her alanda kullanılmaya başlaması ve güçlü teknolojik alt yapı sayesinde akıllı evler ve akıllı şehirler oluşmaya başladı. Kamera ve alarm sistemlerinin yanı sıra parmak izi ve parmak damar izi, göz izi ve yüz izi gibi biyometrik kimlik doğrulama teknolojileri akıllı ve daha güvenli evlerin olmasını sağlamaktadır. Sadece güvenlik açısından değil, evlerin kendi enerjilerini üretebilmeleri yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulmasına, bina içi sıcaklığın kullanıma göre ölçümlenmesi de enerji tasarrufuna neden olmaktadır.
Bu yönde akıllı şehir çalışması Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi’nin Yaşam Köyü projesi ile birlikte hayata geçecek ve bu proje Türkiye’nin Avrupa Birliği destekli ilk akıllı şehri olacak. Yaşam Köyü, Avrupa’daki birçok ülke için örnek olacak ve proje süresince elde edilen deneyimlerden yararlanılacak.
Proje, ulaşım, enerji ve bilişim olmak üzere 3 ana bileşenden oluşuyor. Projenin bilişim platformunu, biz üstleniyoruz. Projenin diğer bileşenlerinde yapılan çalışmaların ve elde edilen verilerin takip edilebilmesi için Akıllı Şehir İzleme Portalı oluşturma çalışmalarımız sürüyor. Kuracağımız bu portal ile proje kapsamında Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü binalarında kullanılan enerji miktarını ve ne kadar tasarruf edildiğinin takibini şehir portalı üzerinden sağlayıp, bu verileri kullanarak da analiz yapacağız. Bu sayede de sera gazı ve karbon emisyon salınımının azaltılmasını planlıyoruz.
Ayrıca oluşturacağımız akıllı şehir portalında toplanan bütün veriler City on Cloud denilen ve bizim sunacağımız bir bulut altyapısı üzerinden kullanıcılarla da paylaşılacak. Örneğin ne kadar enerji tasarrufu yapıldığı ve ne yapılırsa ne kadar daha tasarruf yapılabileceği takip edilebilecek."

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics