Dosya Alt kategori dosya adı 11 KASIM 2012 / 15:28

Sanallaştırma ile gelen avantajlar zinciri

Son yıllarda öne çıkan bir teknolojik eğilim olan ‘sanallaştırma’ çözümleri, şirketlere kontrol kolaylığı kadar, maliyet avantajını da sunuyor. Şirketlerin bu yapının faydalarının tam olarak farkına varması, bütünsel verim adına önemli bir gereklilik. Avnet Sanallaştırma Çözümleri Teknik Danışmanı Mehmet Çolakoğlu da sanallaştırmanın, kurumların donanım ve operasyonel giderlerinin azaltılmasında çok ciddi faydalar sağladığına işaret ederek ekledi: “Sadece operasyonel giderler hesaplandığında sanallaştırma için yapılan yatırımın geri dönüşü 1-1,5 yıl içinde sağlanabiliyor.” Çolakoğlu, ayrıca sanallaştırma ile yöneticilerin en büyük beklentisi olan iş sürekliliğinin hem yüksek oranlarda hem de düşük maliyetli olarak sağlanabildiğini belirterek, “Kanalın sanallaştırmayı kısa sürede benimsemesi ve sevmesiyle Türkiye’de oldukça fazla sanallaştırma projesi yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Satış rakamlarına baktığımızda da pazarın hemen hemen her yıl yaklaşık yüzde 50 büyüdüğünü görüyoruz” bilgisini verdi.
Datamarket Teknoloji Danışmanı Ergün Çelik, sanallaştırma çözümlerinin çeşitli ihtiyaçlar karşısında hızlı cevap verebilme avantajının yanında, kolay ve merkezi yönetilebilirlik, yüksek veri güvenliği ve esneklik sağladığını vurguladı. Özellikle son dönemde önemi her geçen gün artan enerji tasarrufu konusunda, sanallaştırma çözümlerinin büyük bir avantaj sağladığına dikkat çeken Çelik, şu yorumu yaptı:
“Yeşil BT’yi destekleyen veri merkezlerinin kurulabilmesinde sanallaştırma çözümleri önemli bir rol oynamakta. Konsolidasyon sayesinde fiziksel sunucu sayısının azalması ile daha çevreci bir veri merkezi ve sunucu ortamı oluşmakta. Ülkemizde, sanallaştırma teknolojisinin sunduğu avantajlardan derinlemesine yararlanan ve sayısı her geçen gün artan önemli referanslar bulunmakta. Sanallaştırma çözümleri için yapılacak yatırımlar başlangıçta kurumlar tarafından ekstra maliyet gibi görülse de, yapılan yatırımların kısa bir sürede kazanca dönüştüğü bir gerçek. Hızla gelişen sanal ortam çözümlerinin yanı sıra bulut bilişimin de gündeme gelmesi ile ülkemizdeki sanallaştırma çözümlerindeki farkındalık giderek artmakta.”
Yatırım maliyetlerinde tasarruf
Glasshouse Türkiye Satış Müdürü Hakan Dinçel’e göre, Türkiye’de 2007 yıllarında başlayan sanallaştırma çözümleri, bugün şirketlerin önemli bir kısmında aktif olarak kullanılmakta. Kurumlar da bunun tamamıyla farkına varmış durumda ve artan oranlarda kullanmaya devam ediyorlar. NGN Şirket Ortağı Volkan Duman, sanallaştırma ile aslında 70’lerin sonunda “Mainframe” (kapalı sistemler) devrinde yönetimsel olarak ne kadar avantaj var ise, sanallaştırma ile birlikte hemen hepsinin geri geldiğine işaret etti. “Aslında, kapalı sistemlerde ne kadar üstün yönetim kabiliyetleri varsa, 90’lara doğru başlayan PC tabanlı ya da “Açık sistemler” dediğimiz mimari de o kadar büyük yönetim zorlukları vardı” diyen Duman’a göre, kurumlar o dönemde, maliyet avantajı, eğitimli personelin bu alanda daha fazla ve ucuz olması gibi sebepler, biraz da endüstriyel ekonominin bu yöndeki baskısıyla, hızla açık sistemleri tercih etti. Açık sistemler döneminde yaşanan donanımsal bağımlılığın ve beraberindeki tüm işletim zorluklarının, sanallaştırma ile geride kaldığını belirten Duman, süreci ve şirketlerin yapması gerekenleri şöyle anlattı:
“Sanallaştırma ile birlikte mimaride bir bakıma geri dönüş oldu. Ama maliyet olarak daha uygun, daha kolay yönetilebilen ve iş sürekliliği konusunda çok daha esnek bir altyapıya kavuşuldu. Günümüze, bu konuda halen yeterli bilgiye sahip olmayan ya da konservatif yaklaştığı için geride duran şirket sayısı azımsanmayacak kadar çok. Örneğin, yukarıda tanımladığımız şekilde konunun genel bir özetini, sadece teknik adamlara değil de, karar verici ama yeteri kadar teknik bilgisi olmayan yöneticilere, onların anlayabilecekleri dilden açıklamak çok önemli. Bunun için ciddi görsellerle desteklenen, örnek başarı hikayeleri, uygun bir yolla anlatılabilir.”
Seagate Türkiye ve İsrail Bölge Satış Müdürü İpek Binyıldız’a göre kurumlar, kaynak kullanımında verimlilik, iş sürekliliğinde artış ile daha etkili yönetim çözümlerine sahip oluyorlar. Enerji tüketiminde de tasarruf etmek söz konusu oluyor. Bu tabloda sanallaştırma çözümlerinin, verilerin güvenli bir şekilde saklanmasında daha dikkatli olmayı gerektirdiğini de hatırlatan Binyıldız’a göre, Türkiye’de özellikle büyük kurumlar, sanallaştırmanın sağladığı faydanın farkındalar. “Sanallaştırma çözümleri sayesinde yapılan tasarrufları milyon dolarları buluyor” diyen Binyıldız, özellikle finans, sağlık, enerji sektörlerinde yer alan birçok kurumun bu çözümleri tercih ettiğine dikkat çekti.

BULUTA GEÇİŞTE SANALLAŞTIRMA KÖPRÜSÜ

Serdar-Özçelik-Datacore Genel Müdürü Serdar Özçelik, sanallaştırmanın önemini, “Hayata geçireceğimiz bulut projesinde önemli bir katman teşkil etmesi” sözleri ile özetledi. Bulut mimariye bakıldığında çok ciddi yatırımların yapıldığını, yatırımcıların kurumsal pazardaki payları almayı hedeflediklerini gözlemlediklerini belirten Özçelik, şunları söyledi:
“Dünyadaki genel eğilime bakıldığında, bu hizmetin “consumer” (tüketici) tarafında yoğunlaştığını görüyoruz. Türkiye’de de dünyadaki genel eğilime benzer şekilde bir yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Üst ve orta ölçekli şirketlere baktığımızda, belli hizmetlerde bilişim bilgisinin yeterli olmadığını, buradaki açığı dolduracak şirketlere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Müşterilerimize bulut hizmetini verebilmek için bir yol belirledik. 2013’ün ilk çeyreğinde bulut hizmetlerimizi sunmaya başlayacağız. Veri yönetimi konusundaki çözümlerimizle bulut hizmetini birleştirmeyi düşünüyoruz.”

MÜŞTERİ TARAFINDA AZALAN KARMAŞIKLIK

Erhan-ÇevikEmobil Genel Müdürü Erhan Çevik, sanallaştırma teknolojileri Türkiye’ye ilk adım attığı zamandan bu yana bu teknolojiye yatırım yapmalarının ana nedenini, kurumsal ve büyük birçok şirket dahil olmak üzere hizmet verdikleri kurumlarda, sistem altyapısının karışık yapıda olduğunu, standartların oturmadığını ve bunun karşılığı olarak da kullanılmayan birçok kaynak bulundurduklarını fark etmeleri olarak özetledi. Çevik, “Sanallaştırma, bu karmaşıklığın müşteri tarafında farkındalığının artmasına, sistem altyapılarının daha doğu yönetilmesine ve efektif kullanılmasına vesile olmuştur” dedi.

SANALLAŞTIRMA İLE GELEN FAYDALAR DİZİSİ

Arkın-BalıkçıoğluKurumlar için önemli fark yaratan sanallaştırma çözümleri,  Western Digital Türkiye Dahili Disklerden Sorumlu Ülke Müdürü Arkın Balıkçıoğlu’na göre, maliyet olarak önemli bir fayda sağlar. Kurulum aşamasında donanımsal ve yazılımsal ortamların yeniden üretilmesi konusunda önemli bir zaman tasarrufuna işaret eden Balıkçıoğlu, “Aynı zamanda personel maliyetlerinin düşmesinde ve donanımsal anlamda oluşabilecek problemlerde veri koruma yolunda önemli bir fark yaratır” açıklamasını yaptı.

Altyapı stratejisinde esnek, performanslı, analize açık, düzensiz veriyi tutabilecek yapılar seçilmeli

Hitachi Data Systems Türkiye Ülke Satış Müdürü Uğur Osmanlıoğlu, kurumların yakın gelecekteki düzensiz veri gerçeğine karşı kendilerini hazırlaması gerektiği gerçeğine dikkat çekti. Düzensiz verinin saklanmasında karşılaşılacak sınırlar ve gerekli performans değerlerinin teknik olarak çok üst seviyede olduğunu belirten Osmanlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: ”Kurumlar altyapı stratejilerinde veri merkezlerinde esnek ve performanslı, her tür analize açık düzensiz veriyi tutabilecek yapılar seçmeli. Düzensiz veri analizinde kullanılan metotlara ve protokollere şimdiden hazır olmalı.”
ETİKETLER : Sayı:895