Ar-Ge 18 ŞUBAT 2014 / 12:10

Ar-Ge'de başarının anahtarları

Kazandıran Ar-Ge”niz olsun istiyorsanız doğru strateji ve altyapıya sahip olmalısınız. Ar-Ge çalışmalarınız doğru başlamıyorsa, patent verilerini doğru okuyamıyorsanız ayırdığınız kaynaklar, harcanan emekler boşa gidecektir. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz: “Ar-Ge çalışmaları patentle kazanca dönüşür” diyerek Ar-Ge'de başarının anahtarlarını anlatıyor.

Ar-Ge’de başarının anahtarları

Firmaların Ar-Ge çalışmalarından kazanç sağlayabilmeleri için aşağıdaki unsurları göz ardı etmemeleri gerekiyor:
• Ar-Ge personelinin patenti anlayan ve okuyan kişiler olarak eğitilmesi;
• Sektörün ve rakiplerin patent başvurularının araştırılması, analizi ve raporlanması;
• Ar-Ge faaliyetleri ve yeni projeleri için devlet teşvik fırsatlarının değerlendirilmesi;
• Katma değerli buluşlar için patent uzmanları gözetiminde patent başvuru dosyasının hazırlanması;
• Mevcut patentlerin değerlemesi ve ticarileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılması;
• Patent hukuku ve yaşanan hak ihlalleri ile ilgili aksiyon alınması;
• Çözüm bekleyen teknik problemler için gerektiğinde üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ile iletişime geçilmesi.

Ar-Ge çalışmalarının patentle kazanca dönüştürüleceğinin altını çizen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Patent dokümanlarında yer alan bilgilerin yüzde 80’i başka hiçbir yerde bulunmamaktadır. Bu dokümanların incelenip analiz edilmesiyle daha önceden yapılmış araştırmaların tekrarlanmasının önüne geçilebilir. Doğru strateji ve altyapı ile alınmış patentleri yorumladığımız takdirde birçok değerli çözümü ücretsiz olarak elde etmek mümkündür. Bu sayede maliyetleri düşürürken, sektörünüzdeki teknolojik gelişmeleri ve rakiplerinizi izlemek kolaylaşır, yeni geliştirdiğiniz ürünlerde de patent ve teknolojik üstünlük fırsatlarını yakalayabilirsiniz” dedi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics