Ar-Ge 28 MART 2013 / 14:43

Bakanlık Ar-Ge merkezlerini takip edecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya’da, “Ar-Ge Merkezleri, Portal Kullanım, Performans, Mevzuat Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 5746 Sayılı Kanun kapsamında, Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşviklerin etkinliğini ölçmek amacıyla, performans ölçüm çalışması başlatılmış olup, bu konuda gelinen nokta ve sonraki süreç hakkında bilgilendirme yapıldı. Ar-Ge merkezleri ile ilgili tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan portal kullanımı hakkında Bakanlık yetkilileri ve Uyumsoft tarafından eğitim verildi.

Uyumsoft, düzenlenen etkinlikte, Ar-GE merkezi firmalarına gerçekleştirdiği ‘Ar-Ge Portal’ projesi hakkında bilgi aktardı. Eğitim, 5746 Sayılı Kanun kapsamında hazırlanarak yürürlükte olan, 26953 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği" ile ilgili mevzuat değişikliği hazırlık çalışmalarına esas teşkil etmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Faaliyet raporlarını sisteme girmeyenlerin, Ar-Ge Merkezi Yetki Belgeleri iptal edilebilir

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Proje Yöneticisi Selçuk Alkaş, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Düzenlenen organizasyonda, Bakanlık yetkilileri mevzuat ve kanun kısmını; Uyumsoft olarak biz de uygulama kısmını anlattık. Aralarında müşterilerimizden Viko, ORS, Yiğit Akü’nün de olduğu 137 firmanın Ar-Ge merkezi yöneticileri; Ar-Ge Merkezlerinde yürüttükleri tamamlanan – devam eden ve planlanan ar-ge projelerini sisteme nasıl veri girişi yapacaklarını, devam eden ar-ge projelerine ait faaliyet raporlarının sistem üzerinden nasıl oluşturacakları ile ilgili olarak eğitim almış oldular. Geçmiş yıllarda baskılı evrak ve cd olarak bakanlığa iletilen Ar-Ge Başvuru – Faaliyet Raporları, Uyumsoft olarak geliştirilen bu portal sayesinde, Bilim Teknoloji Genel Müdürlüğünde kağıtsız iş süreçlerini devreye almış oldu. Yeni mevzuata göre, Ar-Ge merkezi yetkisi almış firmaların, faaliyet raporlarını sisteme girmiyor olmaları durumunda, ‘Ar-Ge merkezi Yetki Belgesi’ne sahip olmaları açısından sıkıntı yaşanabilir. Bu nedenle yapılan etkinlik, firmalar açısından önem teşkil etti.”

 

Bakanlığın etkinlik kapsamında ‘2023’e 10 kala Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Antalya’ konulu bir başka toplantı da düzenlediğini anlatan Selçuk Alkaş, 2023 hedeflerine ulaşılmasında üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekildiğini sözlerine ekledi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics