Ar-Ge 23 MAYIS 2014 / 17:36

Destek başvurularını kaçırmayın

1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programının 2014 Yılı Çağrısının son başvuru tarihi; PRODİS* uygulamasının geçici süreli hizmet dışı kalması nedeniyle 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar uzatıldı.


1512 Desteğine üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler; Doktora ve üstü ünvana sahip kişiler hariç, 01.01.2014 tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak ,Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ya da TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,Herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmamak kaydıyla başvurabiliyor.

 

2014 yılı “San-Tez Programı” başvuruları 01 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlayacak. Başvurular yıl içerisinde sürekli olarak alınacak olup, proje yürütücüsü akademisyen tarafından on-line olarak Ar-Ge web portalı (biltek.sanayi.gov.tr) adresi üzerinden yapılıyor. Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler.San-Tez projelerinde proje ortağı firma; Mikro işletme ise en az yüzde 15, Küçük işletme ise en az yüzde 20, Orta büyüklükteki işletme ise en az yüzde 25, Büyük işletme ise en az yüzde 35 oranında proje katkı payını üstleniyor kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak destekleniyor.

Teknogirişim sermayesi desteği başvuruları da Ar-Ge web portal üzerindenyapılıyor. Başvurular  her yıl 1 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında kabul ediliyor.TGDS Desteğine örgün öğrenim yapan lisans programlarından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden1 en çok 5 yıl önce almış kişiler başvurabiliyor. TGSD 100bin TL olan hibe ön ödemeli ve nihai hali sözleşme imzası sırasında veriliyor.Ödemeler bütçenin nihai haline göre genellikle 2 taksit halinde ödenir. İlk taksit sözleşme imzasından sonra, ikinci taksit ise ilk denetimden sonra ödeniyor.
*PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi): TÜBİTAK TEYDEB destek programları
çerçevesinde iş fikri, iş planı, proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesini sağlayan http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden erişilen yazılım uygulaması
ETİKETLER : 1512 hibe SAN-TEZ TGSD TÜBİTAK

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics