Ar-Ge 05 KASIM 2015 / 11:34

TÜTED, Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurdu

TÜTED, üyelerinin iş geliştirmelerine katkı sağlayabilmek ve değer yaratabilmek amacıyla Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi TÜTED-AGİM'i açtı.

Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED) tarafından kurulan AGİM Platformu, tüm üyelere, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ile vergisel ve mali teşviklerden faydalanılması, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon alanında eğitimlerin verilmesi ve inovasyon workshopların düzenlenmesi konularında destek hizmetleri sağlayacak; üniversite ve sanayi arasında bir köprü görevi oluşturarak, Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri sunacak ve desteğin verilmesini gerçekleştirmek üzere çalışacak.
 
Merkez'in tanıtımını yapan TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu, şu bilgileri verdi:

''Ar-Ge ve  inovasyonu destekleyen projeler oluşturmak, sektördeki ulusal ve uluslararası Ar-Ge teşvikleri için referans noktası olmak, yerli üretimin teşviki için satın alımlarda pozitif ayrımcılığın yerleştirilmesini sağlamak, diğer STK’lar ile işbirliği içinde ortak projeler ve tanıtım aktiviteleri gerçekleştirmek, üniversite özel sektör ve devlet ilişkilerinde koordinasyon işlevini üstlenmek, mesleki standartların oluşumuna ve ölçülmesine öncü olmak, serbest rekabeti kurmak ve rakipler arası yapıcı rekabeti oluşturmak amaçları ile kurulan TÜTED AGİM sektörün öncü danışman firması Etkin Proje işbirliği ile çalışmalarını yürütmektedir. Ar-Ge Merkezi ile ilgili olan firmaların faaliyet alanları, Ar-Ge altyapısı, organizasyon yapısı, proje yönetimi, insan kaynakları, bilgi kaynakları, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemleri Platformda online olarak analiz edilebilmektedir. Amacımız, TÜTED-AGİM'in tüm kullanıcıların geçmiş, bugünkü ve gelecekteki değer yaratma kabiliyetlerini öz ve anlaşılır bir şekilde paydaşlarına aktarabilme yolu olmasını sağlamak ve kullanıcıları ve ihtiyaçları olan en önemli bilgileri bir araya getirirken, bu eko-sistemin kullanımı ile kuruluşlara bugün ve gelecekte nasıl bir değer yaratacaklarını da inceleme fırsatı sunmaktır.

Merkezimizin ekosistemimize değer yaratacağından emin olarak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerimizin de dünya gündemini yakalamaları ve rekabette bir adım öne çıkmaları için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.''
 
TUTED-AGİM Platformuna giriş için buraya tıklayınız.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics