Araştırma 23 MAYIS 2013 / 13:47

Bilişim sektörünün büyüklüğü 78 milyar liraya ulaştı

TÜBİSAD  düzenlediği toplantıda bilgi ve iletişim sektörünün 2012 yılındaki pazar verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), Türkiye’nin stratejik sektörü bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüyle ilgili kamuoyuna güvenilir ve doğru sektörel bilgi sağlama misyonuyla geçen yıl başlattığı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri Projesi”nin 2012 yılı sonuçlarını, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK)  Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in katılımı ile düzenlediği toplantıyla kamuoyu ile paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, 2011 yılında başlattıkları Bilgi Merkezi projesi kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve bilişim sektörünün rakamsal verilerinin doğru bir şekilde sunulması için başladıkları Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri Projesi araştırmasını gerçekleştirdiklerini belirtti. Cılız sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine erişmesinde katkı sağlayacak en önemli sektörlerden bir olan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2011'e göre yüzde 18 büyümesi çok sevindirici bir haber. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ekonomide tüm sektörlere dokunan bir çarpan etkisi ve verimlilik etkisine sahip. Bu etki ekonomik büyümenin ana dinamiklerinden birini oluşturuyor. 2012 yılındaki sektörel büyümenin iyi olmasına rağmen, 2023 hedeflerini yakalayabilmemiz için BİT sektörü harcamalarının GSYİH oranını yüzde 6,5'a yükseltmemiz gerekiyor, bu hedefe ulaşmak amacıyla büyümenin önümüzdeki senelerde de artarak devam etmesini ümit ediyoruz."

"Sektör bu hızda büyürse 2023 yılına kadar 400 bin kişilik daha istihdam sağlayacak"

Araştırma verilerini paylaşan TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa Çağan ise Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, 2012 yılında Türkiye büyümesinin üzerinde bir büyüme göstererek 21 milyarlık e-ticaret pazarı ile birlikte toplam 78,24 milyar liraya, sektörün gerçekleştirdiği ihracatın ise 1,08 milyar liraya ulaştığını belirtti. Sektördeki istihdamın da önemli ölçüde artarak 153 bin 849’a çıktığını belirten Çağan, TÜBİSAD’ın "Atılım için Bilişim" raporunda belirtildiği gibi Sektörün bu hızda büyümesi durumunda 2023 yılına kadar 400 bin daha istihdam sağlayacağının beklendiğini söyledi. Sektörde 2012 yılı içerisindeki bu büyümede yazılım ve savunma sanayi alt dallarının önemli katkılarının bulunduğunu belirten Çağan, yeni yapılacak araştırmalarda OPR ve Context ile güçbirliği yaparak oluşturdukları “Distribütör Paneli” vasıtasıyla Türk BT sektörü hakkında daha hassas pazar verileri sunacaklarını belirtti. Mustafa Çağan’ın verdiği bilgiye göre ankete katılan TÜBİSAD üyelerinin 2013 yılında sektörde yüzde 10 ile 12 arasında büyüme beklediklerini ve büyümede özel sektör ve kamu yatırımlarının etkili olacağını ifade ettiklerini sözlerine ekledi.

"Referans niteliğinde bir araştırma"

Toplantının sonunda bir konuşma yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer ise TÜBİSAD’ın ortaya çıkarttığı bu verilerin kendileri için de bir referans niteliğinde olduğunu ve bu araştırmaların Türkiye’nin bilişim sektörünün envanterinin oluşturulması için çok önemli adımlar olduğunu belirtti.  Ülkemizde BT sektörünün sağlam bir envanteri olmadığını belirten Acarer, Türkiye’de bu tarz araştırmaların son birkaç yıl içinde yoğunlaştığını ve sektörün  toplam çalışan sayısı, ekonomik büyüklüğü gibi veriler üzerinde daha yeni yeni ortak bir kanıya varıldığını ifade etti.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics