Araştırma 07 ŞUBAT 2013 / 16:16

EMC'den bulut bilişim araştırması22 ülkeden 6.656 BT profesyonelinin katıldığı EMC araştırması, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların iş dünyasındaki önceliklerini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı, bulut bilişimin önümüzdeki üç sene içinde kendi yapıları içinde geleneksel BT mimarisinin yerini alacağını söyledi.

EMC, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgelerini kapsayan BT dönüşüm araştırmasının sonuçlarını açıkladı. BT’nin 2013 senesinde işlerin büyümesinde etken rol oynayacağına inanılması, araştırmanın en çok dikkat çeken sonuçlarından biri.

Araştırma, EMEA bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin büyümeyi, öncelik sıralamasında ilk sıraya koyduğunu ve bu bağlamda araştırmaya katılanların yüzde 40’ının yeni ürünlerin geliştirilmesini, yüzde 46’sının da geliri artırmayı en önemli öncelik olarak kabul ettiğini ortaya koydu. Aynı zamanda araştırma, işletmelerin BT altyapılarını değişen pazar gereksinimlerine göre uyarladıklarını gösterdi. Araştırmaya katılan şirketlerin çoğunluğu (yüzde 59) önümüzdeki 12 aylık süreç içinde BT’nin işlevini bir şekilde değiştireceğini belirtti. 

EMC EMEA Başkanı Adrian McDonald konuyla ilgili açıklamasında; “Bu sonuçlar EMEA bölgesi için olumlu bir tablo çiziyor. Bölgeden araştırmaya katılan işletmeler aktif bir şekilde büyümeyi hedefliyor ve bunun için de BT işlevlerini her geçen gün daha da fazla kullanıyor. Eskiden BT bir maliyet merkeziyken artık stratejik bir kâr merkezine dönüşüyor. İlginç biçimde, EMEA’da gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler, gelişmiş ülkelere göre büyük veri teknolojileriyle çok daha hızlı ilerliyor. Bu eğilim bu şekilde devam ederse, gelişmekte olan pazarlara gerçek iş avantajları sunulacağını öngörüyoruz. Bu da tüm bölgede rekabeti artıracaktır” dedi.

Vanson Bourne araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, bu değişimde özellikle iki etken rol oynayacak: Büyük Veri ve Bulut Bilişim. EMEA bölgesinden araştırmaya katılan işletmelerin neredeyse yarısı (yüzde 47) büyük verinin sektörde yeni kazananlar ve kaybedenler yaratacağına inanırken, yüzde 46’sı bulut bilişimin önümüzdeki üç sene içinde kendi yapıları içinde geleneksel, alışılagelmiş BT mimarisinin yerini alacağını düşünüyor. Araştırmaya katılan Suudi Arabistan (yüzde 75)  ve Türkiye’deki (yüzde 60) işletmelerin çoğu bu görüşe katılsa da, Rusya (yüzde 32) ve Çek Cumhuriyeti’ndeki (yüzde 26) işletmelerin küçük bir bölümü bu görüşe katılıyor. 

Genel olarak araştırmaya katılanlar, BT ile ilgili önceliklerinin işle ilgili hedefleriyle örtüştüğünü düşünüyor. Gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler diğer pazarlara göre bu konuda daha emin. Bu bağlamda Fas (yüzde 89) ve Çek Cumhuriyeti (yüzde 88) BT ile ilgili önceliklerinin, işle ilgili hedefleriyle örtüştüğünden en çok emin olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu konuda daha kararsız olan ülkeler ise Benelüks ülkeleri (yüzde 65)  ile Finlandiya (yüzde 62).

Büyük Veri ve Bulut Bilişim, kurum içi rolleri ve sorumlulukları etkileyecek

Bölgeden araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 78’i, BT ile ilgili öncelikleri yerine getirecek bilgi ve beceriye sahip olduğundan emin: Türkiye (yüzde 87), Fas (yüzde 87), Hollanda (yüzde 84), Polonya (yüzde 84) ve Avusturya (yüzde 83) listenin başında gelen ülkeler. Araştırma ayrıca bu beceri ve bilgi birikiminin her geçen gün daha fazla büyük veri ve bulut bilişim teknolojilerine odaklanması gerektiğini ortaya koydu.

İşletmelerin yarısından fazlası (yüzde 56), bulut bilişimin BT çalışanları için yeni roller ve sorumluluklar yarattığını kabul ediyor. Türkiye (yüzde 72) ve Fas (yüzde 70) bu görüşe en çok katılan ülkeler. Diğer yandan, Almanya (yüzde 33) ve Avusturya (yüzde 22) gibi ülkeler bu görüşe en az katılan ülkeler arasında öne çıkıyor.

Araştırmaya katılan ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin önemli bir oranı (yüzde 23) büyük veri çözümlerini BT ortamlarına kurmuş görünüyor; bu oran, gelişmiş pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerde yüzde 18. Bu bağlamda Finlandiya (yüzde 19) ve İtalya (yüzde 19) ile karşılaştırıldığında, Rusya (yüzde 56) ve Güney Afrika (yüzde 40) daha yüksek oranlarla dikkat çekiyor.

Gelişmiş pazarlar, gelişmekte olan pazarlara oranla büyük verinin faydalarından daha az yararlanıyor. Gelişmiş pazarlarda faaliyet gösteren ve araştırmaya katılan işletmelerin neredeyse yarısının (yüzde 48), büyük veri teknolojilerini sistemlerine kurma gibi bir planları halihazırda bulunmuyor. Bu oran gelişmekte olan pazarlarda ise yüzde 33.

Güvenlik ve mevzuatlara uygunluk önemli

Kurumların gündeminde büyük veri ve bulut bilişimin daha çok yer tutmaya başlamasıyla güvenlik ve veri yönetimi de EMEA bölgesinden araştırmaya katılan işletmeler için en önemli konular olarak öne çıkıyor. Bu özellikle gelişmekte olan pazarlarda daha çok görülüyor (yüzde 79), ancak gelişmiş pazarlardaki işletmeler için de bu konuların önemli olduğu ortaya koyuldu (yüzde 75). Genel olarak güvenlik ve veri yönetimi Macaristan (yüzde 79), Çek Cumhuriyeti (yüzde 88) ve Fas’ta (yüzde 87) en önemli konular olarak kabul ediliyor. Benelüks ülkeleri (yüzde 26) ve Finlandiya’da (yüzde 44) ise bu iki konuya aynı önem verilmiyor. Açıkça görülüyor ki, işletmeler, kurumsal verilerin gerçek değerini anladıkça güvenliğin ve yönetimin de önemi aynı şekilde artıyor.

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics