Araştırma 30 EKİM 2013 / 14:08

İletişimciler kendilerini değerlendirecek

Avrupa İletişim Profesyonelleri Becerileri ve İnovasyon Programı ECOPSI Araştırma Ekibinin geliştirdiği portal ve modülle iletişim uzmanları kendilerine tanı koyacak ve  geliştirebilecek. 

ECOPSI kapsamında elde edilen bulgular, "işbaşında uygulamalı eğitim" yaklaşımından "bilgi edinimi ve gelişimi" yaklaşımına geçmek için, profesyonel uygulamaları desteklemeye yönelik derinlikli profesyonel eğitim ve geliştirme imkânlarının olduğunu ortaya koydu.
İletişim uzmanları kendi kendilerine tanı koyabilecek

Avrupa İletişim Profesyonelleri Becerileri ve İnovasyon Programı ECOPSI Araştırma Ekibi, bu geçişi sağlamak amacıyla, Avrupa çapında iletişim uygulayıcısı rolleri üzerine elde ettiği bulguları kullanarak, "İletişim Eğitimini Geliştirme Portalı" www.p4ace.eu’yu (P4ACE - Portal for Advancing Communication Education) ve aynı adlı "Kendi Kendine Tanı Koyma Modülü' nü geliştirdi.

Küresel iş ortamında ihtiyaç duyulan yeterlilikler hakkında görüşlerini anlatan gerçek iletişim uygulayıcılarıyla ilgili vaka analizlerini okumak;  P4ACE değerlendirme modülü yardımıyla, sahip oldukları yeterlikleri ölçmek ve Avrupa'da seçili ülke ve bölgelerde yeterlikleri geliştirme fırsatları ve yöntemlerini keşfetmek mümkün.

www.p4ace.eu portalında, iletişim profesyonellerinin mevcut bilgi, beceri ve kişisel özelliklerini, Avrupa'daki meslektaşları karşısında değerlendirmesini sağlayan yenilikçi "Kendi Kendine Tanı Koyma Modülü" bulunuyor. Kullanıcılar, bu modül kapsamında ücretsiz olarak 15 dakikalık değerlendirme formunu doldurarak yeterlikleri hakkında bilgi alıyor. Modül, formu dolduran iletişimcilere, güçlü yanlarını ve eğitim alması gereken alanları açıkça ortaya koyan kişiye özel bir rapor sunuyor. Modül, iletişim profesyonellerinin, mesleki gelişim programlarını araştırıp bu programlardan yararlanmalarını sağlamak için oluşturuldu.

ECOPSI İletişim Rol Matrisi'nden yararlanılarak geliştirildi

"Kendi Kendine Tanı Koyma Modülü", iletişimcilerin görevleri kapsamında yaptıkları işlerin ve bu görevler sırasında gereken niteliklerin sıralandığı ECOPSI İletişim Rol Matrisi'nden yararlanılarak geliştirildi. ECOPSI Araştırma Ekibi, proje sayesinde, matrisi, Avrupa'da görev yapan iletişim uzmanlarının sahip olduğu mevcut yeterlikler ile bu uzmanların gelecekte geliştirmesi gereken nitelikleri de içerecek şekilde genişletebildi.

Portalda girişi yaptıktan sonra, kendini değerlendiren iletişimcinin verilen kutular içinden sahip olduğu nitelikleri seçmesi ve ileriki adımlarda da bunun hangi düzeyde olduğunu belirlemesi isteniyor. Ölçülen değerler içinde dil, planlama, yönetim, yeni teknolojiler, iletişim süreçleri,  medya sistemleri, etik çerçeve,kültürler arası bakış açısı, kişisel özellikler gibi çıktıların sayısal sonuçları, değerlendirmeye giren kişinin  denk grupları ve Avrupa ortalaması ile kıyaslanıyor. Böylece iletişimcinin hangi alanlarda kendini geliştirmesi gerektiği ortaya çıkıyor.

 
ETİKETLER : ECOPSI portal

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics