Araştırma 05 KASIM 2013 / 14:22

İşletmelerin önceliği mobilite

Citrix araştırmasına göre şirketler, mobil uygulama geliştirme, dosya paylaşımı, işbirliği ve kendi cihazını kendin getir girişimlerine hız veriyor.


İş dünyasının en büyük iki mobil girişimi, mobil uygulamaları geliştirme faaliyetlerinin artması ve güvenli dosya paylaşımı araçlarının daha fazla benimsenmesi.

, dünya genelinde işletmelerin mobilite stratejileri hakkında fikir sahibi olmak için yaptırılan ve 17 ülkeden 1700 üst düzey BT karar vericisinin katıldığı ankete göre hazırlandı. Katılımcılara mobil girişimlerin hayata geçirilmesi ile ilgili avantajlar ve zorluklar, mobil cihazlarla ilgili mevcut politikaları ve BT’nin tüketiciye uyarlanmasının ticari faaliyetleri üzerindeki etkileri hakkında sorular soruldu. Rapor araştırmayla elde edilen sonuçları özetlerken, mobilitenin nasıl algılandığı, şirketler için önemi ile esneklik, üretkenlik ve çevikliğin geliştirilmesindeki etkisine ışık tutuyor.

Ankete katılan kuruluşların yaklaşık yarısı mobil cihazları destekleyen teknolojiler kullanmaya başlamış durumdayken; bunların da yüzde 48'i mobil cihaz yönetimini (MDM), yüzde 47’si de mobil uygulama yönetimini (MAM) kullanıyor. Kuruluşlar mobil çalışanlarına Windows uygulamaları ve masaüstü temin etme ihtiyacının da farkında olup yazılım sanallaştırması kullanan ya da kullanmayı planlayan işletmelerin oranı yüzde 41’i, masaüstü sanallaştırması geliştiren işletmelerin oranı da yüzde 40'ı buluyor. Ayrıca dosya paylaşımı, eşitleme ve saklama işlevleri de mobil kullanıcılarını desteklemek amacıyla şirketlerin yüzde 40’ı tarafından hayata geçirilmiş.

Bu anketin sonuçları, mobilitenin sadece birkaç yıl içinde dünya genelinde işletmelerin önceliklerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Şirketler, mobilitenin ticari değerlerini tespit etme, kullanımı için stratejiler ve politikalar geliştirme ve desteklemek için gerekli teknolojileri hayata geçirme bakımından oldukça hızlı davranıyor. Çalışanlar da iş verimini ve aldıkları tatmini arttırmak üzere istedikleri gibi – istedikleri yerde istedikleri cihazda – çalışma özgürlüğüne sahip olduklarından gelişmelerden heyecan duyuyor.  

Mobil stratejiler ile ilgili diğer bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

  • İş dünyasının en büyük iki mobil girişimi; mobil uygulamaları geliştirme faaliyetlerinin artması ve güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği araçlarının daha fazla benimsenmesi. Ağ performansının ve erişiminin iyileştirilmesi de en büyük üçüncü mobil girişim.

  • Kurumların yüzde 51’i, her yerden her tür cihazdan çalışanların daha iyi idare edilebilmesi için yönetim süreçlerini değiştirdiklerini belirtiyor.

  • Kurumların en çok odaklandıkları konular, mobilitenin üretkenlik ve çalışanların motivasyonu üzerindeki etkilerinin ölçülmesi.


 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics