Araştırma 27 ARALIK 2016 / 16:37

KOBİ’ler iş süreçlerinde kağıtla çalışmak istemiyor.

Xerox’un araştırmasına göre 10 KOBİ’den 8’i ofislerinde kağıt kullanmak istemiyor. KOBİ’lerin yüzde 46’sı kağıt bazlı iş süreçlerinden dolayı zaman kaybı yaşıyor. Türkiye’de KOBİ’lerin yaşadığı finansal yetersizlikler dijitalleşmeyi olumsuz etkiliyor. Türkiye’de 10’dan az çalışanı olan işletmelerde dijitalleşme oranı yüzde 49’a ulaşırken, 250’den fazla çalışanı olan işletmelerde dijitalleşme oranı yüzde 69’a çıkıyor. 

 

Xerox’un ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’dan 1021 Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) ile gerçekleştirdiği yeni açıklanan araştırması ile bu yıl Vodafone ve TÜSİAD’ın Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik yaptığı araştırma, KOBİ’lerin dijitalleşme çabalarını ve sorunlarını ortaya koyuyor. Xerox’un araştırma sonuçları, KOBİ’lerin yüzde 80’inin faturalama, yasal belge oluşturma ve finansal raporlama gibi işler için kağıt kullanmaktan memnun olmadıklarını gösteriyor. KOBİ’lerin yüzde 46’sı, iş süreçlerini dijitalleştiremedikleri için kağıt kullandığını, bunun da ciddi bir zaman kaybına yol açtığını ve şirket kazançlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Kağıt bazlı işlemler yüzünden en çok zaman kaybeden ülkelerin başında yüzde 51 ile Almanya geliyor. Almanya’yı yüzde 50 ile ABD, yüzde 43 ile İngiltere ve yüzde 37 ile Fransa takip ediyor.

 

İmkanlar Türk KOBİ’lerini zorluyor

 

Türkiye’deki KOBİ’ler açısından da durum pek farklı değil. Vodafone’un TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirdiği ve 81 ilden 37 sektöre dağılan 22 bin işletmenin katıldığı Yarına Hazırım Platformu’ndan elde edilen verilere göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin ortalama dijitalleşme skoru Temmuz 2014’ten itibaren yüzde 48’den yüzde 53’e yükselmiş durumda. Ancak finansal yetersizlikler sebebiyle işletmeler istedikleri oranda dijitalleşmeye gidemiyor. Türkiye’deki 22 bin işletmenin sadece yüzde 40’ı ortalama dijtalleşme skorunun üzerinde yer alıyor. 10’dan az çalışanı olan küçük işletmeler yüzde 49 ile en küçük dijitalleşme endeksine sahipken 250 veya daha fazla çalışanı olan şirketler yüzde 69 dijitalleşme endeksi ile dijitalleşme için finansal imkanların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

 

Öncelikler stratejiyi etkiliyor

 

Xerox’un bağımsız araştırma şirketi Coleman Parkes’a yaptırdığı  araştırma, küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin önceliklerinin üretkenlik olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 28’i üretkenliği artırmak adına doküman işlemlerini dijitalleştirme yolunda gerekli adımları atmış durumda. Yüzde 12’si 1 ila 3 yıl içerisinde dijitalleşme sürecine gireceklerini belirtiyor. Katılımcı ülkeler arasında  Fransa dijitalleşmede yüzde 33’lük bir oran ile lider. ABD’li KOBİ’lerin ise yüzde 41’i doküman iş akışlarında dijitalleşme temellerini daha yeni attıklarını ifade ediyor.

 

Uzman görüşü önemli

 

KOBİ’ler iş süreçlerini dijitalleştirme yoluna giderken konunun uzmanlarından yardım almayı tercih ediyor. Bu konuda KOBİ’lerin yüzde 47’si ofis ekipmanı tedarikçilerine, yüzde 25’i bilişim tedarikçilerine, yüzde 37’si ise ekipman üreticilerine danışmayı düşündüklerini belirtiyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics