Araştırma 23 MAYIS 2014 / 12:14

Türk CEO’lar piyasalardan umutlu

Accenture’ın gerçekleştirdiği ‘Küresel CEO Araştırması 2014 - Türkiye Sonuçları: Dijital Dönüşüm ile Büyüme raporunun çıktılarının paylaşıldığı zirvede, dijital dünyada rekabetin giderek arttığı ve dijital dönüşüm ile büyümenin gerçekleşebileceği vurgulandı. Accenture tarafından Economist Intelligence Unit (EIU) iş birliği ile yapılan araştırma 20 ülkede yer alan çeşitli şirketleri temsil eden üst düzey yöneticiyle yapıldı. Araştırma kapsamında Türkiye özelinde yapılan çalışma önemli konulara vurgu yapıyor. Araştırma sonuçlarına göre;

  • Türk CEO’ların yüzde 72’si ülke ekonomisinden, yüzde 78’i şirketinin gelecek performansından umutlu. Yüzde 71'i  karlılığının, yüzde 73 cirosunun bir yıl içinde artacağını düşünüyor.

  • Yöneticilerin yarısına yakını bir yıl içinde daha fazla çalışanları olacağını ve sermaye yatırımlarının artacağını tahmin ediyor. Yerli yöneticilerin yüzde 60'ı yatırımlarını yurtdışına kanalize etmeyi ve odaklarını ağırlıklı olarak AB ülkelerine çevirmeyi düşünüyor.Yüzde 38'İ yükselen ekonomilerin sağlıklı büyüme sürdüreceği fikrinde.

  • Yabancı yöneticilerin yüzde 30'u iç tüketimin azalmasından endişe ederken yerli yöneticiler bu konuda daha rahat. Sadece yüzde 16'sı tüketimle ilgili kaygılı. Buna karşın Türk yöneticilerin  mali kemer sıkma politikaları konusundaki endişeleri yabancı yöneticilere göre 15 daha yüksek puanla yüzde 66 oranında. Türk yöneticilerin yüzde 62’si yükselen ekonomilerin önümüzdeki dönemde düşüş yaşayacağına inanıyor.

  • Araştırmaya katılan Türk yöneticilerin yüzde 60’ı önümüzdeki 12 aylık süreçte yatırım önceliklerini yurtdışına kaydıracaklarını, yüzde 58’i de yatırımlarını büyük ihtimalle Avrupa Birliği içerisinde değerlendirileceğini ifade ediyor.Türk şirketlerinin birçoğu yurtdışı ciro artışının gelişmekte olan piyasalarda (yüzde 40) ve yükselmekte olan piyasalarda (yüzde 52) yeni müşterilere yeni ürünler-yeni hizmetler satmaktan geçtiğini belirtiyor.

  • Türk yöneticilerin çok büyük bir kısmı e-ticaret ve machine-to-machine iletişiminin (makineden makineye iletişim) gelecek 12 ay içerisinde önem kazanacağına inanıyor. Yöneticilerin 10’da 4’ü aynı yorumu bulut sistemleri, data analitiği, sosyal medya ve mobil hizmetler için yapıyor.

  • 10'da 9'unun operasyonel etkinliklerinin artacağına inandığı dijital dönüşümler ilgili fikirleri de gelecek vaadediyor. Türk yöneticilerin  yüzde 33’ü dijital dönüşümü  büyük bir değişiklik olarak yorumlarken, yüzde 18’i bu etkinin bütünsel bir dönüşüme yol açacağına inanıyor. Ancak küresel şirketlere nazaran şu anki durum pek parlak değil. Yerli şirketlerin yalnızca yarısı dijital teknolojileri destekliyor.


 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics