Araştırma 22 MART 2013 / 10:43

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü başlığı altında sektör verilerini ortaya koyan bir rapor yayınladı. Rapor, 2012 yılının 4. çeyreğini oluşturan Ekim-Kasım-Aralık ayları ve önceki yılların verileri baz alınarak hazırlandı.Rapora göre 28 Şubat 2013 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 423, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının da 673 olduğu belirtildi.Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2008 yılından itibaren yıllık net satış gelirleri 2011 yılında 22,3 milyar TL’yi aşarak 2010 yılına göre yaklaşık yüzde 5 oranında arttı. 2012 yılında ise net satış gelirleri yüzde 9’luk artışla 24,4 milyar TL’ye yaklaştı.


Pazarda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 6,51 milyar TL olarak gerçekleşti.


2012 yılında toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 28,3’ünü Turkcell, yüzde 23,5’ini Türk Telekom, yüzde 15,9’unu Vodafone, yüzde 11,3’ünü Avea ve yüzde 21,1’ini diğer işletmeciler elde etmiştir.

 2012 yılı dördüncü üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti.


Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2008-2011 yılları arasında elde ettikleri net kâr rakamları.


2012 yılında diğer işletmecilerin toplam gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 35,4’lük artışla 6,5 Milyar TL seviyesine gelmiştir.


2012 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom’un yatırımında yüzde 4,3 oranında bir artış görülmektedir. Aynı dönemler için Turkcell’in yatırımları yüzde 5,9 oranında artarken Vodafone yatırımları yüzde 26,4, Avea yatırımları ise yüzde 5,4 oranında azalmıştır.


Toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görüldü. 2012 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı yüzde 12 artarak 189,2 milyar dakikaya ulaşırken bu trafiğin yaklaşık yüzde 90’ını mobil trafiğin oluşturduğu görüldü.


Toplam şikâyetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikayetin yüzde 48 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.


Yapılan şikâyetlerin konusu itibarıyla en fazla şikayetin faturalara ilişkin olarak gerçekleştiği görüldü.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics