Dosya Bilgi ve Doküman Yönetimi 16 ŞUBAT 2015 / 07:17

Baskı teknolojileri dijitalleşmeye karşı ayakta

Elektronik dönüşüm süreci yaşamın tüm alanlarında kendini hissettiriyor. Bilgi ve doküman yönetiminde de dijital ortamların oranı giderek artıyor. Bu hızlı dönüşüme karşın dünya baskı sektörünün odaklandığı soruları göz ardı etmemek gerekiyor.

Dijital medya belli bir oranda baskı sektörünün yerini alsa bile, öngörülen gelecekte kalite, uygunluk ve etkililik anlamında geleneksel baskının yerini tutması çok da kolay değil. Nitekim mobil baskı ve bulut uyumluluk gibi dijital baskılama çözümleri sayesinde baskı teknolojilerinde dijital mecralara entegrasyon sağladığını görebiliyoruz.

E-devlet uygulamaları şirketlere tasarruf sağlıyor

Dijital imza ve e-devlet gibi uygulamalar şirketlere hem zaman hem de maliyet anlamında tasarruf sağlıyor. Daha doğrusu bu tarz uygulamaların çıkış amacı ve nihai hedefi budur. Örneğin e-defter ile muhasebe alanında yeni bir dönem başlıyor. E-defter tutacak mükellefler defter basımı, noter tasdiki, muhafaza ve ibraz süreçlerinde önemli ölçüde maliyet avantajı elde edecekler. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yoğun bir dijitalleşme sürecinin içerisinde olsak dahi, yazıcı sektörü önemini hala sürdürüyor ve baskı ihtiyacı eskisine oranla artmış durumda.

Kritik dosyalar konusunda şirketler ve kurumlar önlem almayı unutmamaları gerekiyor. Akıllardan çıkmaması gerekir ki ister dijital ister fiziksel ortamdaki dokümanlar olsun güvenlik sorunu ile her durumda karşı karşıyayız. Dijital dosyaların siber ataklara açık olması güvenlik konusunda akılda soru işaretleri bırakıyor. Önemli dosyaların en az bir kopyasının baskı halinde arşivlenmesi işinizi sağlama almanızı sağlayabiliyor. Önemli sözleşmeler, yasal dokümanlar gibi dosyalar uzun süre saklanması gerektiği için basılı kopyalarının mutlaka alınması gerekir.

Şirketler çevre konusunda duyarlılığı elden bırakmamalı

Markaların yeşil ibarelerini rekabetçi bir şekilde vurgulamaları, sürdürülebilirlik ve doğa dostu gibi kavramların öneminin her geçen gün arttığını zaten gösteriyor. Özellikle kağıt tüketimi tabanlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar çevre konusunda daha duyarlı olmalıdır. Dijitalleşmeye gidildikçe, sürdürülebilirliği benimseyen firmaların gelecekte bugüne oranla daha şanslı olacağını düşünüyorum. Günümüzün kağıt üretimi yöntemleri eskiye oranla gezegenimiz için daha az tehlikeli olmasına rağmen, kağıt tüketimi hala kötü imajını sürdürüyor. Diğer taraftan dijital teknoloji ürünlerinin doğada yarattığı olumsuz etki çok fazla dikkate alınmıyor. Dijital teknoloji üreticileri de aynı şekilde doğa dostu uygulamaları prensip edinmelidir.

Brother Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ercan Temel
ETİKETLER : 1009

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics