Dosya Bilgi ve Doküman Yönetimi 31 MART 2014 / 08:28

Bilgi ve doküman yönetim sistemleri pazarı giderek büyüyor

Yeni teknolojilere hızla uyum sağlayan Türkiye’de bilgi ve doküman yönetimi uygulamaları kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Bilgi ve doküman yönetim pazarı, kamuda ve özel sektörde pazarını artırmış durumda. Türkiye’de büyük ölçekli şirketlerin kritik süreçlerinde doküman ve vaka yönetimi kritik bir gündem maddesi haline geldi. Öte yandan, KOBİ ve kamu kurumlarında henüz bu tip girişimlerin popülerleştiğinden bahsetmek zor.
Brother Türkiye Kurumsal Satış Müdürü Güçlü Akpınar’a göre, Türkiye’de bilgi ve doküman yönetimi sistemleri yurtdışı ile karşılaştırıldığında pek çok ülkeden daha fazla kabul gören ve kullanım sıklığı ile yaygınlığı artan bir seviyede. Önümüzdeki dönemde de küresel olarak fiziksel dokümanın yerini sanal olanı alacak ve buda bilgi yönetim sistemlerinin önemini pekiştirecek.
“Türkiye pazarında teknolojinin sunduğu olanaklar rekabet avantajı elde etmek adına yaygınlaşarak kullanılıyor” diyen Aksis Genel Müdürü Burak Müjdeci, şunları paylaştı: “Yurtdışında ise özellikle Avrupa ülkeleri yatırım anlamında bu konuda çok daha ileri durumda ancak yeni teknolojilere çok hızlı adapte olan dinamik bir pazardayız. Operasyonel verimlilik önceliklerini belirlemiş, bu önceliklere göre teknolojik altyapısını kurgulamış organizasyonların yıllık BT bütçelerinde bilgi doküman yönetimi projelerine daha fazla pay ayırdığını gözlemliyoruz.”
Kod-A İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Öztürk de Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha ileride olduğu görüşünde: “Türkiye’deki bilgi ve doküman yönetimi pazarı ABD ve Avrupa pazarlarından sonra doğan bir pazar ama gelişmemiş/gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi konumda. Yapılan sektörel düzenlemelerle birlikte Türkiye’de de hızlı gelişen bir pazardan söz edilebilir. Dışkaynak hizmeti yoluyla bu eğilimin giderek arttığını da gözlemliyoruz. Kod-A olarak yaklaşık 1500 uzman operatörümüzle yılda yüzlerce milyon sayfa işliyoruz. İzmir’deki Dijital Arşiv Kent projesiyle önümüzdeki süreçte ise bölgeye yapacağımız ihracatla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”
Lidya Grup Genel Müdür Danışmanı Rıza Başoğlu ise “Türkiye’de bilgi ve doküman yönetim pazarı büyüklük olarak yurtdışına göre küçük de olsa, kamu ve özel şirketlerin uluslararası ilişkileri sorunları ortak hale getirmektedir. Önümüzdeki dönem ülkemizde de bu konuda daha büyük pazar değerlerine ulaşmamız mümkün olabilecek” dedi.
Gelişmiş ülkelerle yarışır düzeydeyiz
Mitasan Teknik Destek Müdürü Nezih Muti’ye göre Türkiye özellikle ABD ve Batı Avrupa ile kıyaslanır ise geri diğer gelişmiş ülkeler ile kısmen yarışır düzeyde. Muti, “Bu konuda sevindirici olan artık her kurumsal müşteri görüşmesinde bu konunun da kısmen gündeme gelmesidir. İnancımız insanlar artan verim ve kolaylığı gördükçe daha fazla talep olacaktır” dedi.
edefter.com Genel Müdürü Sean Yu ise konuyu şirketlerin ölçeği bazında değerlendirdi: “Kurumsal şirketler tarafından bu konu belirli bir düzeyde sahipleniliyor. Ancak, KOBİ’lere baktığımızda, bu konuda henüz yeteri kadar bilinç oluşmadığını söyleyebiliriz. Tabi, konuya iki taraflı bakmak gerekir. KOBİ’lere yönelik tasarlanmış çözümlerin varlığı da önemli. Böyle bir ekosistemin varlığından bahsetmek için henüz çok erken.”
Easy Software Türkiye Genel Müdürü Süreyya Ecevit de “Günümüze geldiğimizde, bilgi ve doküman yönetim pazarı, kamuda ve özel sektörde pazarını artırmış durumdadır. Kurumların mevcut ERP ve ofis sistemlerinin kullanımının oturması ile bilgi ve dokümanların yönetilmesine sıra gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde dokümanların sayısal ortamlarda saklama imkân ve zorunlulukları ile doküman yönetimi pazar payının yüksek olduğunu görüyoruz. Ülkemizde e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarının gündeme gelmesi ile doküman yönetimi pazarı geçtiğimiz yıllara göre yüksek oranlarda büyüme fırsatı yakalamıştır” dedi.
“Doküman ve bilgi yönetim sistemleri, dünyada yaklaşık 20 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Ülkemizde de doküman ve bilgi yönetimi pazarı, artan bir ivme ile büyümesini sürdürmektedir” diyen Kets Bilgisayar İş Geliştirme Yöneticisi Yasin İlhan, şunları kaydetti: “Bu büyüme temelde kurumların düzensiz çalışanlar ve çalışma gereksinimine bağlı olarak gelişen iş yapış yöntemleri, internet altyapısının güçlenmesi ve hızlanması, mobil teknolojilerin hızlı gelişimi sebebiyle kullanıcıların farklı kanallardan, farklı cihaz, uygulama veya platformlar üzerinde, farklı formatta yeni içerik yaratma ve erişim gereksinimlerinin artmasına dayanmaktadır.”

Önemli bir potansiyele sahibiz

Xerox Türkiye Ofis Grubu Pazarlama Müdürü Erhan Aslantürk, Türkiye ile yurtdışını şu sözlerle kıyasladı: “ABD ve Avrupa’da bilgi ve doküman yönetimi oldukça gelişmiş durumda. Türkiye’de bilgi ve doküman yönetimi pazarı Avrupa ve ABD’de olduğu kadar gelişmese de önemli bir potansiyele sahip. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’de bilgi ve doküman yönetimi konusunda önemli gelişmeler yaşanacağı tahmin edilirken, Türkiye’nin bu pazarda var olan potansiyelinin fırsata dönüşmesi bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de servislerin önem kazanması, şirketlerin donanımdan çok servislere yönelmesi söz konusu. Bu yönelimin de BT pazarını etkileyeceğini ve geliştireceğini tahmin ediyoruz.”

Büyük ölçekli şirketlerde ön planda

IBM Türk Kurumsal İçerik Yönetimi Satış Uzmanı Gökçe Baysal, “Artık geleneksel doküman yönetimi yetkinliklerinin, örneğin arşivleme, yetkilendirme veya sürüm oluşturma yetenekleri ile sınırlı kalınmayan, iş birimlerine daha fazla ve hızlı katma değer üretecek çözümlere ihtiyaç duyulduğu bir dönüşüm noktasında olduğumuza inanıyoruz” dedi ve ekledi: “Dünya pazarı, doküman yönetimi konusunda belli bir doygunluğa ulaşmış durumda ve ellerindeki dokümanların yaşam döngülerini tanımlama ve yaşam döngüsü tamamlanmış dokümanların silinmesine yönelik projelere eğilmeye başlıyorlar. Türkiye’de büyük ölçekli şirketlerin kritik süreçlerinde doküman ve vaka yönetimi kritik bir gündem maddesi haline geldi. Öte yandan, KOBİ ve kamu kurumlarında henüz bu tip girişimlerin popülerleştiğinden bahsetmek zor.”

KOBİ’ler hala geride

“Türkiye’de belge ve doküman yönetimi, son yıllarda gittikçe daha çok değer gören bir kavram haline gelmiştir” diyen İnnova Kamu Çözümleri Yöneticisi Ebru Yazıcı, şu noktalara dikkat çekti: “Özellikle kamu tarafında, Başbakanlık tarafından Belge ve Doküman Yönetim Sistemi kullanımına yönelik genelgelerin yayınlanması ve TS 13298 standardının kamu için zorunluluk haline gelmesinden dolayı; birçok kurumda TS 13298 sertifikasına sahip belge ve doküman yönetimi çözümü kullanılmakta. Ayrıca finans ve bankacılık, telekomünikasyon, enerji gibi sektörlerde de belge ve doküman yönetimi örneklerini görmekteyiz. Yine de yurtdışı ile kıyaslandığında henüz gidilecek çok yol olduğu bir gerçek. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerin belge ve doküman yönetimi sistemleri ve elektronik imza ile neredeyse hiç tanışmamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun yeni kuşak bulut tabanlı, kiralanabilir ve kolay ölçeklenebilir alternatif çözümlerle kısa sürede değişeceğini düşünüyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:965

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics