Dosya Bilgi ve Doküman Yönetimi 31 MART 2014 / 08:30

Bilgiye ulaşma yöntemleri teknolojiye ayak uydurdu

Mobiliteye hızla ayak uyduran bilgi ve doküman yönetimi uygulamalarının Türkiye’de kullanımı hızla artıyor.

Yeni teknolojik eğilimler bilgi ve doküman yönetimini de dönüştürüyor. Ofise bağlı kalmadan çalışmayı sağlayan bulut bilişim ve mobilite, zaman ve mekân bağımsız bilgi ve dokümanlara ulaşmayı mümkün kılıyor. Ancak tüm bu kolaylıklar beraberinde bilgi güvenliğiyle ilgili kaygıları da beraberinde getiriyor.
Bilgi ve doküman yönetimi dosyasında yeni teknolojik eğilimlerin bilgi ve doküman yönetimi uygulamalarını nasıl etkilediğinin yanı sıra güvenlikle ilgili kaygıların nasıl aşılabileceğine dair sektörün uzmanlarının görüşlerine yer verdik.
Kurumların tüm bilgilerinin mobil ortama açılması yerine uzaktan çalışanların ihtiyaç duyduğu belli belgelere zaman aşımına uğrayan ve şifreli bağlantılar aracılığı ile erişim sağlaması ortak çözümlerden biri. Sadece kullanılan erişim platformlarında güvenliği sağlamak da yeterli değil, kullanılan tüm çok fonksiyonlu yazıcılar da korunmalı çünkü onlar da haklanıp devre dışı bırakılabiliyor. Bunun içinde farklı güvenlik yazılımları geliştiriliyor.
Türkiye’deki bilgi ve doküman yönetimi pazarını yurtdışıyla kıyasladığımızda önemli bir potansiyelle karşılaşıyoruz ancak KOBİ ve kamu kurumlarında henüz bu tip girişimlerin popülerleştiğinden bahsetmek zor.
ETİKETLER : Sayı:965

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics