Dosya Bilgi ve Doküman Yönetimi 08 NİSAN 2013 / 08:23

Büyük veri ve sosyal medya içerik yönetimi yaklaşımlarını değiştiriyor

Kurumların verilerinin hızla artması ile birlikte, bilgi ve dokümanların yönetilmesine olan ihtiyaç giderek kendini daha fazla hissettiriyor.

Bulut bilişim, içeriğe mobil erişim ve kurumsal işbirliği teknolojileri belirli bir süredir içerik yönetim sistemlerinin parçası olmaya başladılar.  Akıllı telefonlar ve diğer mobil araçlar verilerin ve içeriğin her noktadan tüketilebilmesine olanak sağladı. Kurumların büyük bölümü de mobil erişimi, mobil çözümleri kullanmaya başladı ve kullanmayı planladı. Bulut bilişimle içeriğe uzaktan, hızlı ve en önemlisi düşük maliyetlerle erişim olanağı sağlanması ile teknolojinin, kurumsal içerik yönetimi sağlayıcılarının kendi platformlarında sunabilme zorunluluğu getirdi. Mind2Biz Yönetici Ortağı Hakan Kıran’ın verdiği bilgilere göre, birçok kurum hızlı satın almalar ile söz konusu teknolojileri hemen bünyelerine bütünleştirdiler, diğerleri de kendi kaynakları ile söz konusu  gelişimi planladılar. Kıran, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Bunların yanı sıra sosyal medya kullanımı özellikle kullanıcı tecrübelerinde önemli farklar yaratmaya başladı. Birçok kurumsal içerik yönetimi çözümü sosyal medya ortamlarında kullanılan erişim şekillerini, bilgiye erişim olanaklarını ve fonksiyonalitelerini kendi platformlarında sunmaya başladılar. Diğer bir konu da büyük veri adı altında sağlanan teknolojilerin özellikle büyük ölçekli verilerden ekonomik yöntemlerle ve yüksek hızla değer üretmesi, inceleme ve analiz olanakları sunulmasına olanak sağlamasıdır.”
Verilerin saklanması ve madenciliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor
Sosyal medya, kişisel verilerin çeşitlenerek artması, bu verilerin saklanacağı donanımların çok yüksek kapasitelere erişerek ucuzlaması, esas sorun olan bilgi ve dokümanın yönetilmesine olan gereksinimi çok daha fazla hissedilebilir şekilde artırdığına dikkat çeken Kets Genel Müdürü Dr. Mustafa Savaşan şu bilgileri verdi:
“Eskiden başa çıkmak zorunda olduğumuz doküman görüntülerine, şimdilerde ses, fotoğraf ve video gibi çok daha büyük yer kaplayan medyalar eklenmiştir. Bu noktada, dosya sıkıştırma, veri tekilleştirme gibi daha önceden sektörümüzün aşina olduğu konularda daha gelişmiş çözümler üretilmektedir. Asıl gereksinim ise yapısal ve yapısal olmayan verinin saklanması, beraberce analiz edilerek, veri madenciliği işlemlerine tabi tutulmasıdır.”
Sosyal medya ve internet kullanımının gün giderek artmasına paralel olarak özellikle finans ve telekom kuruluşlarının bu mecralarda bulunan faaliyetlerini artırdığını dile getiren Aksis Genel Müdürü Burak Müjdeci ise “Bu mecralara yapılan yatırımlara stratejik olarak yaklaşmaktadırlar. Bu ortamlarda üretilen verilerin anlamlı olması nedeniyle saklanması ve işlenerek analiz edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Yapılan içerik analizinde elde verilen verilerle etkin kampanya yönetimi yapılabilmekte ve müşteri memnuniyeti üst seviyelere çekilmektedir” dedi.
Lidya Grup Danışmanı Rıza Başoğlu da kurumsal sosyal medyanın tüm kitlelere hızlı ve etkileşimli ve çok güncel tepkiler verilmesinin yolunu geliştirdiğini ve kitlelere görüşlerini objektif değerlendirebilme şansını verdiğini kaydetti.
“Günümüz ihtiyaçları değiştikçe ve geliştikçe üreticilerde buna uygun ürünler üretmekteler. Bu konuda gündem çok yakından takip edilerek, her yeni üründe bu ihtiyaçları karşılayacak yenilikler yer alıyor. Bu nedenle yeni ürünler bulut mimarisine uygun, ekranından doğrudan internete bağlanabilen, kablosuz kullanım ve mobil cihazlar ile ortak kullanıma hazır yapıda geliyor.”

Bir sonraki nokta kimlik eşleme ve analiz yetkinliği

Sosyal medya ile ilgilenen iş birimlerinin farklılaşması, yeni ihtiyaçlar ve farklı çözümler, kurumlara çok kısa sürede, yüksek katma değerli çözümler üretilmesine, haliyle içerik yönetim sistemlerinin kurum içinde daha kritik bir rol almasına neden oluyor.  Kurumların bu noktada içerik analizi, ürün, duygu ve hatta rakip analizi konularında yoğunlaştığını, bir sonraki nokta olan kimlik eşleme ve analizi yetkinlikleri konusunu ise planladıklarını kaydeden IBM Türk Kurumsal Satış Uzmanı Gökçe Baysal, şunları kaydetti:
“Şirketlerin, rekabet edebilmek açısından bu bilgileri çok daha hızlı değerlendirmeleri gereksinimi var. Dolayısıyla, verinin hızla ve çeviklikle incelenmesi karşımızda duran bir diğer önemli unsur. Verinin hacminin yanı sıra hızlı analizi kısmında da gözle görülür bir gereksinimle karşı karşıyayız. Bankacılık, telekomünikasyon, sigortacılık, perakende gibi veri yoğun sektörlerin çok fazla dokümana ve son kullanıcıya ilişkin içeriklere ihtiyacı olması nedeniyle büyük veri analizine daha fazla zaman ayırdıkları gözlemleniyor. Bir taraftan büyük veriyle ilgili bu durum devam ederken, diğer taraftan özellikle sosyal medya ortamında da söylenenlerin anlaşılması, analiz edilmesi ve bundan çıkan sonuçları karar süreçlerine çevirmek çok ciddi bir emek gerektiriyor. Sosyal medya aslında sürekli olarak çevrimiçi yaşayan bir kuşağın iletişim kurmak ve dünyada olup bitenlere hâkim olmak için kullandığı bir ortam. Aslına bakarsak benzer bir durum iş dünyasını da etkiliyor. Şirketler, çalışanlarıyla, departmanlarıyla ve tedarikçileriyle iletişim kurmak, onlarla bilgi paylaşımı sağlamak adına şirket içi sosyal iş ağları altyapılarına yatırım yapmaya başladılar. Bun sosyal iş ağları olarak diyoruz ve bireysel hayattaki bu temel değişim büyüyen ve sürekli çevrimiçi olan toplumlardaki iş hayatına da yansıyor.
ETİKETLER : Sayı:916

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics