Dosya Bilgi ve Doküman Yönetimi 16 ŞUBAT 2015 / 07:10

Dijitalleşme ile veri güvenliği artıyor

Bilgi ve doküman yönetimi için kullanılan dijital ortamlar, kurum açısından değerlendirildiğinde hayati ihtiyaçları karşılayacak boyutta belgelerin saklanmasını beraberinde getiriyor.

Kurumlar, dijitalleşen iş dünyasında çalışma ortamlarını ve gereksinimlerini elektronik ortamda gerçekleştirilebilir nitelikler kazandılar. Bununla birlikte bilgilere hızla ulaşılabilirlik, zaman maliyetini en aza indirerek, kişiler tarafından kullanılmak istenen bilginin verimliliğini artırırken, bu durum şirketlerin iş süreçlerine olumlu şekilde yansıyor.

İşe güvenlik açısından baktığımızda ise, bilgi ve doküman yönetiminde güvenliğin, elektronik ortamda kişilerin kimliklerinin tanımlı ve kendilerine ait kimlikleri ile bilgilere erişimlerinin güvence altına alınması ile mümkün olabileceğini görüyoruz. Fiziki ortamda saklanan veriler için afet vs. gibi durumlarda iş kesintisi yaşanırken, elektronik ortamda saklanan veriler için böyle bir kesinti söz konusu olmadığı gibi dokümanların güvenliği de en üst düzeyde sağlanıyor. Bu noktada BT yöneticileri bilgi ve doküman yönetim sistemlerinde kağıt ortamında bilginin saklanması yerine elektronik ortamda bilginin saklanmasına, arşivlenmesine ve yönetilmesine olanak sağlamalıdır.

Intertech  Proje Yönetim Ofisi ve Test Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertekin Güzel
ETİKETLER : 1009