Dosya Bilgi ve Doküman Yönetimi 08 NİSAN 2013 / 08:26

Piyasada daha gidecek çok alan var

Hızla artan veri miktarıyla sayısallaşma sürecine giren tüm sektörler, bilgilerini verimli yöneterek ileri adım atacak potansiyeli taşıyor.

Sektör paydaşlarına ihtiyaçları ve beklentileri konusunda söz verdiğimizde kamunun daha etkin olması gerektiği ve sorumluluk almasının önemi üzerine durulduğunu gördük. Dönüşüm içerisinde olduklarını belirten paydaşlar, KOBİ’lerin de rekabete dahil olarak genel ekonomik düzende var olmasının anahtarını bilgilerini iyi yönetebilmelerine bağlıyor.
“2013 yılı kurumlar açısından sayısallaşma yılı olarak baz alındığını ve kağıt bağımlığını ortadan kaldıracak çözümlere yöneldikleri ve öncelik verdiklerini görüyoruz” diyerek sözlerine başlayan Aksis Genel Müdürü Burak Müjdeci, kurumların operasyonel maliyetlerin minimize edilerek yönetilmesi kısmında yardımcı olan bilgi ve doküman yönetimi çözümlerinin düzenlemelere uyum konusunda destek olduğunu belirtti.
Müjdeci’ye göre, devlet tarafından yönetilen süreçlerde elektronik başvuru ve onayların geçerlilik kazanması ve elektronik kimlik uygulamalarının yakın zamanda kullanıma açılması bu alanda yatırımlara öncelik verilmesini sağlayacak.
Dönüşüm noktasındayız
IBM Türk Kurumsal İçerik Yönetimi Satış Uzmanı Gökçe Baysal’a göreyse, artık geleneksel doküman yönetimi yetkinliklerinin, örneğin arşivleme, yetkilendirme veya sürüm oluşturma yetenekleri ile sınırlı kalınmayan, iş birimlerine daha fazla ve hızlı katma değer üretecek çözümlere ihtiyaç duyulduğu bir “dönüşüm” noktasındayız.
Başarının kalite ve verimlilik ile iç içe olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Koda Genel Müdürü Erhan Taşkın, “Doküman yönetim sektöründe geçmişte sadece fiyat odaklı yaklaşımlar neticesinde malesef yüzlerce başarısız proje gerçekleşti. Bu bir yandan yatırımların boşa gitmesi, ciddi zaman ve projeye olan inanç kayıplarına sebep olmakla beraber bir anlamda sektörün ve müşterilerin de bilinçlenmesine neden oldu” dedi.
“Kamu da özel sektör gibi sorumluluk alacaktır”
Taşkın’a göre, artık birçok kurum fiyattan önce şirketlerin yetkinliğine bakıyor. Doküman yönetimi sektörü son derece katma değerli çözümlerin sunulduğunu, yatırımın geri dönüşünün çok hızlı olduğunu belirten Taşkın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Projelerdeki başarı seviyesi son derece önemli. Öte yandan kamu genel anlamda halen fiyat esasına dayalı ihaleler yapıyor. Bu da malesef iş kalitesine ve dolayısıyla projelerin kalitesine doğrudan etki ediyor. Bu noktada Kamu İhale Kanunu’nda yetkinliğin tespitine yönelik teknik değerlendirme yapılması öneriliyor. Şu andan itibaren bunun uygulandığı ihaleleri yavaş yavaş görmekteyiz. İnanıyorum ki yakın gelecekte kamuda da özel sektörde olduğu gibi, yetkililer gerekli sorumlulukları alarak kanunların da önerdiği kalitenin de bir değer olarak hesaba katılacağı satın almaları gerçekleştireceklerdir.”
Sharp Mitasan Teknik Destek Müdürü Nezih Muti’ye göreyse, sektör Türkiye’nin bir parçası ve aynası. Muti, genelde ekonomi ve diğer konular sorunsuz bir şekilde yürürse, sektörümüzün de bu paralelde gelişeceğine inandıklarını belirtti.
Bir yandan teknolojideki gelişmeler ve maliyetlerin düşmesi, öte yandan sektörün kendi iç dinamiklerinin oturmaya başlamasının geleceğe dair olumlu sinyaller olduğunu belirten Kets Genel Müdürü Dr. Mustafa Savaşan, “Bu yılın artan oranda başarı öykülerine sahne olacağına ve KOBİ’lerin de yıllardır hayalini kurduğu bu rekabette avantaj sağlayan sistemlere kolayca kavuşacağına inanıyoruz” dedi.

Sayısallaşmanın henüz başındayız

Mobil cihazlara yönelim ile bilgi ve belgenin de taşınabilir hale geçirilmesi veya dönüştürülmesinin öncelikli hale geldiğini belirten Moreum Proje Müdürü Alp İnceiplik, “Hali hazırda, son 10 yılın en önemli BT yönelimlerinden biri haline gelen Bilgi ve Belge Yönetimi ile Sayısal Arşiv dönüşümü, artık zorunluluk olmanın ötesinde, kurum ve şirketlerinin vizyonlarını revize etmelerine neden olan bir operasyona dönüştü. Buna bağlı olarak da sektördeki tüm şirketler de daha yeni ve daha etkin çözümler üretme sürecine girdi. Şu anda gerek yerel şirketler, gerekse küresel devler, hem yazılım, hem de donanım açısından çok çeşitli ürünlerle piyasada bulunuyorlar” dedi.
İnceiplik’in verdiği bilgilere göre, dünya çapında sayısallaştırmanın yüzde 10’a dahi ulaşmadığını düşünürsek, bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin önünde daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyebilir. E-devlet çalışmalarının da kamu ve özel sektörün bu yöndeki yönelimlerini olumlu şekilde etkilediğini gözlemlediklerini sözlerine ekleyen İnceiplik, bu sürecin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini beklediklerini kaydetti.

Şirketlerin verimi mobil ile artıyor

Mobil cihazları kullanım oranı artış düzeyi geçmiş yıllarda sektör analizlerinde tahmin edilenin çok üzerinde gerçekleştiğini belirterek sözlerine başlayan Bicom Kodak Doküman Görüntülemeden Sorumlu Türkiye Kanal Direktörü Serdar Yücel, “İşletim sistemlerindeki yüksek rekabetin ve kullanıcı beklentilerinin artması nedeniyle , mobil cihaz üreticileri yenilikleri ve uygulamaları çeşitlendirerek   ilgiyi  tüm diğer teknolojik cihazlardan daha çok kendi üzerine yani mobil cihazlara çekmeyi başardı” dedi.
Yücel’e göre, sektörün uygulamalarında tüm diğer teknoloji sektörlerindeki gibi beklenti düzeyi arttı. Bilginin ve veri akışının söz konusu olduğu tüm ortamlarda mobil uygulama sunan hizmet ve cihazlar, rekabeti ve hizmet kalitesini arttırdığına dikkat çeken Yücel sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bu anlamda  sektörün kendi içindeki dinamiklerini pozitif yönde etkileyip, bilişim  sektöründeki diğer altyapıları ve bileşenleri hareketlendirerek   çok yönlü gelişim, heyecan ve büyüme avantajları sağladı. Mobil çözümlerle bilgi yönetimi hizmetleri çok daha efektif olmakla beraber kullanımı kolaylığı  ve görsellik de sunuyor.”
ETİKETLER : Sayı:916

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics