Dosya Bilişim 500 2016 Dosyası 30 TEMMUZ 2017 / 20:13

Ülkemizde benzer bir çalışma yok

Bu yıl Bilişim 500 Araştırması’nı 18’inci kez gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bilişim 500 Araştırması, Türkiye bilişim sektörümüzün net satış gelirlerine göre uzman, bağımsız ve güvenilir metodolojisiyle, özgün bir çalışmadır. Ülkemizde benzer bir çalışma yoktur, gururla söylüyorum, tüm bilgileri doğru ve gerçektir. Bilişim 500 Araştırması’nda, sonuç raporu için bilgi toplamada, bilgilerin kategorileştirilmesinde, çıkan katalog ile duyurulmasında yani özetle hiçbir aşamasında yorum yoktur, jüri yoktur, hata da yoktur.  Çünkü bu araştırma yapılırken, şirketlerin sadece ciroları ve bu ciroların hangi ürün ve hizmet dallarından oluştuğu bilgileri form ile toplanır ve bu bilgilerin doğruluğu resmi evraklarla tespit edilir.  Hiçbir şekilde belgelenemeyen bilgi kullanılmaz, yorum katılmaz.
Sektörde faaliyet gösteren binden fazla şirket, bu araştırma için bizimle verilerini paylaştı. Böylece bu araştırmanın, sektörümüz şirketleri ve kamunun ilgili birimleri için, nasıl bir prestij değeri olduğunu, bir kez daha görme fırsatı bulduk. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen herkese, BTHaber Şirketler Grubu olarak teşekkür ederim.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Türkiye’de bilişim sektörünün eğilimlerine ve vizyonuna uygun bir motto seçmeye özen gösterdik. Bilişim başlığında, her türlü yeniliğin, verimlilik ve fayda için her ölçekli şirkette yerini güçlü biçimde aldığını görmek, bu yıl ‘Bilişim sektörü iş dünyasında kök salıyor’ mottosunu belirlememize neden oldu.
Bilişim 500 Araştırması’nda her yıl yeniliklere imza atıyoruz. Bu yıl, araştırmamızın mottosu paralelinde, tüm Türkiye’ye yayılıp, her ölçekte şirkette hayat bulan, bilişim odağında önemli yenilikleri hayata geçirdik.
Bunlardan biri ‘Plus’ yapısı. Anadolu il listeleri, Ar-Ge şirketleri listesi, 3 yaşından küçük genç şirketler ve 3 yaşından küçük en hızlı büyüyen bilişim şirketleri. Bu çalışmalar, bu seneki araştırma yayınımızda da yerini aldı. Bilişimle kalkınan bir Türkiye için attığımız bu adım yani hayata geçirdiğimiz yeni kategorilerin, büyük önem taşıdığına inanıyoruz.
Bu yıl ödülleri vermek amacına yönelik, her sene olduğu gibi devlet büyüklerimize arz, CIO dostlarımıza rica ettik. STK başkanlarımız her zamanki gibi bizi destekledi. Bu yıl bir de yenilik yaparak, bilişim sektörünün belki de en önemli paydaşı, teknolojilerin yayılması ve bilinmesindeki en önemli aracı, doğruların desteklenmesi, yanlışların ortaya çıkarılması konusundaki en büyük güç olan,Teknoloji Medyası basın mensuplarını da etkinliğimize davet ettik. Kendilerine, sektörümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Ulusal basın, medya kanalları, televizyon, gazete ve diğer unsurlar, her ülkenin gelişmesi, haberleşmesi ve yanlışların tespiti anlamında çok önemli. Teknoloji medyası da teknoloji kadar aynı öneme sahip. Sadece teknoloji olarak da değil, teknoloji ekonomisi, sosyal hayatla ilişkileri ve siyaseti anlamında da çok önemli. Bu arkadaşlar, siz bilişim firmaları için çalışıyor. Ayakta kalmanın bile çok zor olduğu bu dönemde, üstelik son yıllarda önemi çok iyi bilinmesine rağmen, verilen desteğin azaldığı teknoloji medyası için, desteklerinizi rica ediyorum. Lütfen ihmal etmeyin.
Bilişim 500 de aynı vizyon ve amaçlı bir çalışmadır. 18 yıldır devam eden bu çalışma, bu sene, Ocak ayında tema, motto ve içerik tespit çalışmaları ile başladı. Oluşturulan danışma kurullarından faydalı bilgiler toplandı. Hatta Plus eklentisi, bu kurullarımızdan çıkma bir karardır. Bu süreçte her öneri ve eleştiri dikkate alındı. Bir yenilik olarak Mart ayında kağıt formun yanı sıra dijital ortamda da bilgi toplanmaya başlanıldı. Seneye kağıt ortamını kaldırıyoruz.
3 ay süren bilgi toplama sürecinden sonra toplanan bilgiler işlendi, tablolara yerleştirildi. 15 gün geceli gündüzlü çalışarak katalog hazırlandı. Özetle Bilişim 500 çalışması yaklaşık 12 kişinin 6 aylık çalışması sonucudur. Bu vesile ile Bilişim 500 Yayını’na tanıtım sayfalarıyla veya stand alanıyla destek veren firmalara çok teşekkür ediyorum. Umarım, önümüzdeki yıllarda, aldıkları Bilişim 500 derecesini, web sitelerinde reklam yapacak kadar değerli bulan, diğer bilişim firmalarımız da bu çalışma için bizlere destek verir.  Hep söylüyorum, bir kez daha söylemek isterim ki Bilişim 500, Bilişim Zirvesi ve BThaber bilişim sektörümüzün ortak değerleridir, herkesin sahip çıkması gerekir.
Tabii hep sizlerden destek istemek olmaz. Biz ne yapabiliriz diye düşündük, BTHaber Şirketler Grubu olarak bu sene yeni bir çalışma başlattık.
BT odaklı çalışmalar yürüten KOBİ girişimlerine, önemli ve kapsamlı bir pazarlama desteği sağlamaya karar verdik ve uygulamaya başladık. BTHaber Şirketler Grubu çatısı altında, her biri alanında uzman ve yetkin şirketlerin desteği ile yürüttüğümüz çalışma, Türkiye çapında girişimciliğin, daha da özendirilmesi kadar, doğru yöntem ve araçlarla, bu girişim hamlelerinin değer kazanmasını, her birinin hedefi olan yurtdışına açılma stratejisine destek olmayı hedefliyor.
Türkiye’de bilişim ve girişimcilik adına üç önemli ismin, Türkiye Bilişim Vakfı eski Genel Sekreteri Behçet Envarlı, Acmena kurucu ortağı ve CEO'su, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baysan ile Etohum'un kurucusu ve yöneticisi Burak Büyükdemir’in jüri olarak seçtiği 3 yaşından küçük 3 BT girişimine, 3 BTHaber Grup Şirketi’nden, 33 hafta ücretsiz pazarlama desteğimizi sağladık.
  • Maxwell Innovations Havacılık Ar-Ge Mühendislik
  • Metrobi Ulaşım Teknolojileri ve
  • Sistematik OTVT.
Dilerim bu destekler ile vizyonlarını daha da geliştirir, stratejik hedeflerine ulaşırlar ve yakın zamanda onları da Bilişim 500 Araştırması sıralamasında, hatta kategorilerinde lider konumda görürüz.
Bu töreni ülke çapında duyuran PR ajansımız Piar’a, gece gündüz çalışarak araştırmayı tamamlayan M2S çalışanlarına, Bilişim 500 törenini düzenleyen Bilişim Zirvesi etkinlik şirketimize, kısa sürede ve inanılmaz zorluklarla katalog yayınını tamamlayan BThaber ekibine çok çok teşekkür ediyorum. ‘
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics