Bilişim Dünyası 19 MART 2017 / 15:04

​Dijital dönüşüm şart, ama adım atmak zor

Araştırma şirketi Pierre Audoin Consultants (PAC) tarafından yürütülen ve Fujitsu tarafından yayınlanan araştırmaya göre; yaşlanan teknolojiler, Avrupa’daki işletmeleri dijital dönüşümün gerçek faydalarından uzak tutuyor. Ankete katılan 500'den fazla büyük kurumsal BT ve iş dünyası karar vericisinin yüzde 57 ile yarısından fazlası teknoloji altyapılarının dijitalleşmenin yarattığı talep seviyelerine uyum için çaba gösterdiği bilgisini verdi. Fujitsu tarafından, çeşitli Avrupa ülkelerindeki ticari uygulamalarda öne çıkan eğilimleri belirlemek üzere yaptırılan araştırma, işletmelerin dijital dönüşümlerinde karşılaştıkları temel teknolojik zorluklara odaklandı.
Dijital dönüşümün birçok kurumsal fırsat sunmasına karşın, ‘hazırlıksızlık’ seviyesinin yüksekliği de bu dönüşümün iş gündeminde henüz en üst düzeyde öncelik olmadığını gösteriyor. Araştırma, işletmelerin sadece yüzde 10'unun kendilerini dijital dönüşüm konusunda lider olarak gördüğünü, sadece yüzde 17'sinin dijitalleşmenin kendi işletmelerinde gereklilik olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Yüzde 42'lik kesim ise dijital dönüşümün bir etki yaratacağına inanıyor ama ekonomik kaygılar gibi diğer zorlukların da önceliği aldığı kanısında. 
Teknoloji ve kültürel konular ise dijital dönüşümün önündeki en önemli engeller. Bunlar arasında öncelikle işletmelerin teknolojilerinin ve altyapılarının yaşlanması, dijital teknolojilerin geleneksel sistemlere entegrasyonun zorluğu ve kültürel değişimin şirketlerin kendi BT organizasyonlarında yarattığı zorluklar ön plana çıkıyor. Anket katılımcılarına göre, özellikle eski uygulamaların iş çevikliği üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yeni uygulamalara ihtiyaç duyması ve bu yeni uygulamaların da şirket bütçesine getireceği yük, dijital dönüşümün en büyük olumsuzluğu.
Araştırma gelecek üç yıl içinde önemli bir değişimi de gösteriyor. Anketi yanıtlayanların sadece yüzde 20'si uygulamalarının yarısından çoğunu buluta taşıdığı bilgisini veriyor. Ancak bu sayının gelecek 36 ay içinde iki kattan fazla artması da bekleniyor. Robotik süreç otomasyonunun kullanımının 2017’de artması ile birlikte, dış ve iç süreçlerin güvenilirliğinin, hızının ve odağının artması da beklentiler arasında.
 
ETİKETLER : 1114 Fujitsu

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics