Bilişim Dünyası 01 NİSAN 2017 / 15:46

​Hibrit sistemlerin yükselişi hızlanıyor

NetApp’ın Avrupa’da bulut kullanımının yaygınlığını gösteren, Fransa, Almanya ve İngiltere’deki 750 CIO ve BT yöneticisinin katıldığı araştırmasına göre, en çok kullanılan bulut sistemi hibrit yapılar. Buna göre, katılımcıların yarıdan fazlası genel ve özel bulut sistemlerinin birleşiminden oluşan bulut sistemi kullandıklarını belirtirken, yine katılımcıların yarıdan fazlası buluta geçişin nedenlerinin başında güvenliğin geldiğini söyledi. Bulut sistemlerinin en çok kullanıldığı alanlar ise tüm ülkelerde depolama ve yedekleme. Araştırmadan öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:
  • Hibrit bulut tercih ediliyor: Ancak bu hizmet farklı ortaklardan alınıyor. Hibrit bulut iş ortağı olarak daha çok yerel servis sağlayıcılar tercih ediliyor. Almanya, Fransa ve İngiltere’den katılımcıların ortalama yüzde 26’sının yanıtı bu yönde. Hiper ölçekleyiciler (%18) ve büyük bulut servis sağlayıcıları veya küresel sistem entegratörleri (%17) ise nispeten daha az tercih ediliyor. Katılımcıların sadece yüzde 3’ü hiçbir bulut servisi kullanmadıklarını veya bu sistemlere geçmeyi planladıklarını ifade etti.       
  • Güvenlik ve bulut uyumu: Katılımcıların yüzde 56 ile yarıdan fazlası buluta geçiş nedenlerinin başında güvenliğin olduğunu belirtti. Bu da veriler konusunda bulut sağlayıcılarına güvenin, bir güvenlik riski olarak algılanmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Her üç ülke ayrıca esnekliği (%55) ve tasarrufu (%54) diğer nedenler olarak gösteriyor.  
  • Depolama ve yedekleme öncelik: İngiltere’de katılımcıların yüzde 56’sı bulutu dosya depolama, yüzde 51’i veritabanı ve yüzde 40’ı analiz, acil kurtarma ve SaaS için kullandıklarını belirtirken, Almanya’da oranlar dosya depolama için yüzde 60, veritabanı için yüzde 57, acil kurtarma için yüzde 50, SaaS için de yüzde 45. Fransa’da ise bulutu veritabanı için kullandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 56, dosya depolama için kullandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 53 oldu. Tüm ülkelerde bulutun en az kullanıldığı alan ise doküman kontrolü.
  • Düzenlemelerle gelen soru işaretleri: Her ne kadar katılımcıların çoğu, 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonu’nu (GDPR) “kısmen”, “iyi” veya “tamamen” anladığını ifade etse de, düzenleme hakkında bilgileri olmadığını kabul edenlerin oranları İngiltere’de yüzde 10, Fransa’da yüzde 9, Almanya’da da yüzde 8.
 
 
ETİKETLER : NetApp 1116

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics