Bilişim Dünyası 12 MART 2018 / 15:12

​İnovasyon gelişimine yatırım, güçlü işbirliği ile geliyor

Aktif Bank, KOBİ ve girişimcilere danışmanlık verecek yeni bir ortaklığa imza atarak İnovaban’ı kurdu. Sistem Global Danışmanlık ortaklığı ile kurulan, adını da “inovasyon” ile “otoban” kelimelerinin birleşiminden alan İnovaban; başta KOBİ’ler ve girişimciler olmak üzere her ölçekten firmaya profesyonel stratejik büyüme danışmanlığı hizmeti verecek. İnovaban’ın firmaların çıktığı zorlu yolu otoyola çevirerek hayatlarını kolaylaştıracağını söyleyen Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, “Rakamlar, Türkiye’de kurulan her 10 girişimden yalnızca birinin başarıya ulaştığını gösteriyor. İnovaban, firmaların başarı oranlarını artıracak ve girişimlerin hayatta kalmasına, ticarileşme ve globalleşme süreçlerine yardımcı olacak danışmanlık destekleri sunacak” dedi. Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu ise “İnovaban, üreten ekonominin Ar-Ge, tasarım, inovasyon, katma değerli üretim ve dünya pazarlarına açılma vizyonuna hizmet ederek değer yaratacak” yorumunu yaptı.

İnovaban, başta girişimci KOBİ’ler olmak üzere Ar-Ge ve inovasyona değer veren her ölçekteki kuruluşun iş ihtiyaçlarını ve stratejilerini analiz ederek, büyüme yol haritalarını belirleyecek. Şirketlerin doğru finansmana erişimi, devletin verdiği hibe ve desteklerden doğru biçimde faydalanması, proje ve girişimlerin mali ve teknik yönetimi, patent tescili ve patent değerleme, hukuk danışmanlığı, birleşme ve satın alma süreç yönetimi ile pazar stratejilerinin belirlenmesi alanlarında danışmanlık hizmetleri de sunulacak.

Teminat gerekliliği, zorluk olmaktan çıkıyor

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Dr. Serdar Sümer, bu alanda danışmanlık ve finansal destek ihtiyacını karşılamak için İnovaban’ı kurduklarını vurguladı. “Beş yılda yaklaşık 20 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz” bilgisini veren Dr. Serdar Sümer, şöyle devam etti:

“Geliştirdiğimiz Ar-Ge Finans ürünü ile sektörün finansman ihtiyacına inovatif bir çözüm sunacağız. Ar-Ge Finans, TÜBİTAK-TEYDEB destekli girişim projelerinin alacağı avanslarda kurumlar tarafından talep edilen teminat mektubu ihtiyacını kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Çoğu finans kuruluşları girişimcilerden ipotek talep ediyor. Biz Ar-Ge Finans ürünü ile projenin kendisini teminat olarak kabul edecek ve ek bir maddi teminat istemeden teminat mektubu ve avans miktarına kadar nakit kredi vereceğiz. Böylece genç girişimcilerin ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız.”

Entegre çözümler sunulacak

Ar-Ge, teknoloji, tasarım odaklı proje ve yatırımların teşvik ve hibe programları ile desteklenmesi konusunda son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Hüseyin Karslıoğlu, “Bu desteklerin kamu tarafından artırılarak devam edeceğini öngörüyoruz. Biz de projelerin ticarileşmesi ve globalleşmesine yönelik verilen kamu desteklerinin, amacına daha uygun ve etkili kullanılması misyonuyla aktif danışmanlık hizmeti sunacağız. Devletin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ni desteklemek için ortaya koyduğu irade; reel sektör firmaları ile teknoloji ve Ar-Ge firmaları arasında ortak, entegre çözümler üretme isteğini artırıyor. Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için İnovaban’ı hayata geçirdik” bilgisini verdi.

İnovaban Genel Müdürü Dr. Kazım Acatay da, “Devletin 2023 vizyonunda, GSMH’nın yüzde 3’ünün Ar-Ge harcamalarına ayrılması, bu harcamanın yaklaşık yüzde 70’inin de özel sektör tarafından yapılması bekleniyor. Bu hedeflere ulaşılması ve ayrılan kaynağın en verimli şekilde kullanılması için firmaların doğru yönlendirilmeye ve bütünsel yaklaşım sunan bir danışmana ihtiyaçları var. Firmalar teknik işlerine odaklanırken, İnovaban da onların çıktığı zorlu yolu, entegre çözümleriyle otobana çevirecek” yorumunu yaptı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics