Bilişim Dünyası 09 ARALIK 2017 / 17:14

​Kontrol yetkinliği, güç sağlıyor

Kurum içi kimlik ve erişim yönetimini kolaylaştıran One Identity çözümleri, kritik sistem ve verilere erişimlerde bütünsel kontrol sağlarken, regülasyonlara uyumu da beraberinde getiriyor.
 
One Identity oluşumunun temeli, kuruluşu 1994’e dayanan Almanya kökenli Völcker Informatik şirketine uzanıyor. 2010’da Quest Software, Völcker Informatik’i ve onun bu alanda tecrübesini, kendi yetenekleri ile birleştirerek bu alanda ciddi atılıma girdi. One Identity ailesi içindeki modüllerin birbirleriyle etkileşimi ile günümüzdeki kimliklerin ve yetkilerin yönetilmesi odaklı sorunlar başta olmak üzere, bütün ihtiyaca göre granüler ve çok çeşitli çözümler üretebilir oldu. “Comparex Turkey olarak, tüm müşterilerimiz ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda farklı senaryo alternatiflerini hayata geçirebilme fırsatı yakalayabiliyoruz” diyen Comparex Turkey Profesyonel Hizmetler Direktörü Mehmet Girgin, önemli detayları da şöyle paylaştı:  
“‘Kimlik ve Erişim Otomasyonu’ olarak isimlendirebileceğimiz “Provisioning – De-provisioning” süreçlerinin üzerine sağlam bir Governance – Yönetişim katmanı inşa edebiliyoruz. One Identity, yine konsept içinde olan PAG (Privileged Account Governance – Ayrıcalıklı Hesapların Yönetişimi) ve Data Governance (Veri Yönetişimi) konularındaki modülleri ile bahsettiğimiz ‘Governance’ katmanını daha geniş çerçeveden ele alma fırsatını veriyor. Kurumlar herhangi bir regülasyona tabi olsunlar ya da olmasınlar, bütünleşik yaklaşımlarla ve ortak-merkezi raporlama olanakları ile korkulu iç ve dış denetim süreçlerini çok daha rahat geçiriyor. Ayrıca Single Sign On (SSO) ve Access Management, Multi Factor-Two Factor Authentication (MFA-2FA), Self Service Password Management, Granular Access Delegation konuları da bu bütünleşik çözümlerin alt başlıkları.” Comparex Turkey olarak One Identity başlığındaki çalışmalarını ve güvenlik önceliklerini Mehmet Girgin ile konuştuk:  
 
Nasıl bir işbirliğini hayata geçirdiniz? Onların Türkiye pazarından ve sizden beklentileri neler? 
Eski ismi ile Dataserv, bugünse Comparex Turkey olarak One Identity’nin arkasında olan Quest Software ile 2000’den beri farklı konularda birlikteliğimiz ve projelerimiz oldu. Bu konuda (IDM) pazara girişimiz ise 2009’a dayanıyor. Quest Software’in Kimlik ve Erişim Yönetimi/Yönetişimi odaklı hareket eden One Identity oluşumu, beraber çalıştığı tüm iş ortaklarından kendisi gibi ‘odaklı’ çalışılmasını bekliyor. Biz de bu geçen sekiz yılda bu konu özelinde odaklı hareket eden kadromuzu genişleterek, toplamda 10 kişiye ulaştırdık. Hatta bu odaklanmayı alt kırılımlara da bölerek, PAM – Privileged Account Management özeline de indirgedik. Hem One Identity hem de biz bir ürünün pazarda büyümesinin, hem odaklanmadan hem kaliteli ve yerel bir kadrodan geçtiğine inanıyoruz. Bu bilincin ve beklentinin müşterilerimizde de olduğunu biliyoruz.
 
2018 yılında bu çözüm yapısı kapsamında stratejiniz, hedef ve beklentileriniz neler olacak? 
Önceki senelerde olduğu gibi 2018 yılında da ortak stratejimiz; eriştiğimiz kalitenin sürekliliğini sağlamak olacak. Comparex Turkey olarak müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarında onları desteklemek ve diğer müşterilerimizde edindiğimiz tecrübeleri, bilgi birikimini olası diğer müşterilerimize de aktarmak ana hedefimiz. Artık uluslararası platformlarda rol oynayan günümüz yerel kurumları ya da küresel yapının parçaları olan kurumlar belli standartları Türkiye’de uyarlamaya çalışırlarken çok zorlanıyor. Türkiye gerçeklerini de bilen köklü bir kurum olarak bu konuda çok mesai harcadık ve çeşitli çözümler sunabilir duruma geldik. Beklentimiz; müşterilerimizin, kendi tarafındaki ve bizim bünyemizdeki tecrübeleri harmanlayarak, herkes için ortak olan başarı hedeflerine birlikte ulaşılmasına olanak sağlamaları olacak.
 
One Identity çözümleri, var olan kurumsal yapılarla nasıl entegre oluyor? Sizin bu çözüm odağında sektör bazında öncelikleriniz neler? 
One Identity çözümleri her türlü ortama cevap veren ölçeklendirme ve esneklik özellikleri ile kısa sürede kullanılabilir duruma geliyor. Ürün üzerinde gelen sayısız fonksiyon ve hazır “connector” altyapıları ile entegrasyonlarımızı gerçekleştirebiliyor ve kurumun süreçlerinin bir parçası haline geliyoruz. Elbette proje içeriğinde kuruma özel uygulama ve yapılar ile konuşabilme adına özel entegrasyon arabirimleri ihtiyaçları da oluyor. Bu da hem ürünün entegrasyon kabiliyetleri hem danışman kadronun yetenekleri ile birlikte anlam kazanıyor. Bu konunun, yani entegrasyonun bir ‘yazılım geliştirme projesi’ gibi değerlendirilmemesi gerek. Hem ürüne hem ürünün altyapısını oluşturan mekanizmaların işleyişine olan hakimiyet ile sektör bağımsız projeler gerçekleştirebiliyoruz. Bunu da finans, sigorta, perakende ve teknoloji şirketlerinde yaptığımız projeler ile gösterdik. Sonuçta tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kesişim kümesi; kimlikler ve üzerindeki yetkilerin sürekli kontrol altında olması. Ama tabii ki kurumların büyüklüklerine ve bulundukları sektöre göre de ihtiyaçlar farklılık gösteriyor. 
 
Bu çözümlerin Comparex aracılığıyla bölge ülkelerine yayılımı söz konusu olacak mı? Siz burada bir köprü görev üstlenecek misiniz? 
Comparex Turkey bünyesinde barındırdığımız danışman kadro bizler için çok değerli. One Identity de bunun farkında ve kendi iç yapısı olan “Connect” isimli platforma bizi dahil etti. Yani biz de bir One Identity çalışanı gibi bu “Identity Experts” platformunda söz sahibiyiz. Burada tartışılan fikirlere Türkiye dinamiklerini de değerlendirerek katkıda bulunuyoruz ve yurt dışı tecrübelerini kendi tecrübelerimize ekliyoruz. Bu çerçevede 2018 yılında bölge ülkelerinde de yeni projeler yapmak için gerekli adımları attık ve gelen taleplerle ilgili görüşmeler halihazırda devam ediyor. Şayet bu durumu ‘köprü’ olarak değerlendirirsek, birinci köprü aslında inşa edilmiş durumda. 36 ülkede faaliyet gösteren Comparex’in gücü ile de Türkiye’deki bu niş tecrübeyi diğer ülkelere taşıyabilecek olan ikinci köprü de hazır.