Bilişim Dünyası 06 MAYIS 2017 / 08:25

​Küresel rekabetin temelinde dijitalleşme var

Huawei’nin bulut bilişim, büyük veri, veri merkezleri, genişbant ve nesnelerin interneti alanlarındaki teknolojiyi destekleyen ve ülkelerin dijital dönüşümde nasıl bir başarı elde ettiklerini ortaya koyan Küresel Bağlantı Endeksi’ne (GCI) göre Türkiye, yer aldığı 50 ülke arasında GCI skorunu 3 puan artırdı ve yine 35’inci sırada yer aldı.
Bu beş farklı teknolojiyi destekleyen 40 göstergeyi temel alan endeks sonuçları, ülkelerin dijital dönüşümlerinde nasıl bir başarı elde ettiklerini ortaya koyuyor. Söz konusu beş temel teknolojiye yatırım yapmak, ülkelerin ekonomilerini dijitalleştirmesine imkan veriyor. GCI 2017 endeksine göre; dijital ekonomiye yönelik küresel ilerleme hız kazanıyor. Dünyanın GCI puanı 2015'ten bu yana dört puanlık artış gösterirken, rapor da BT'nin, ekonomik büyümenin itici gücü haline geldiğini ortaya koyuyor.
 
Eşitsizlik git gide büyüyor
GCI 2017 raporunda değerlendirilen 50 ülke, küresel GSYİH’nın yüzde 90’ını ve dünya nüfusunun da yüzde 78’ini oluşturuyor. Değerlendirilen 50 ülkeden 16 tanesi öncü, 21 tanesi benimseyen, geri kalan 13 tanesi ise yeni başlayanlar olarak kabul ediliyor. Bu kümeler ülkelerin dijital dönüşümdeki ilerlemelerini yansıtıyor.  Listenin ilk sırasında, 2015’e göre 7 puan artış elde eden ve toplam GCI puanı 77 olan ABD var. Sıralamada 2015 yılına kıyasla Türkiye ise 2016 yılında 3 puanlık artış gösterdi. Türkiye’nin GCI sıralamasındaki yeri ise değişmedi ve 35’inci sıradaki pozisyonunu korudu. Dijital bölünmenin dijital uçurum haline gelebileceği uyarısı yapılan raporda şu değerlendirmeler yer aldı: 
“GCI’nin 3 yıllık verileri değerlendirildiğinde, eşitsizliğin büyüdüğünü gözlemlemekteyiz. Bu ‘Matthew Etkisinin’, yani zengin daha zenginleşir, fakir daha fakirleşir düşüncesini savunan sosyolojik teorinin BT versiyonu. Siyasi karar vericiler, gittikçe genişleyen sayısal bölünmenin ekonominin ve toplumun tüm katmanlarını etkileyeceğini anlamak zorunda. Öncüler; bulut, büyük veri ve nesnelerin interneti olanaklarını artırarak 2015-2017 yılları arasında 4.7’lik GCI puan artışı sağladı. Benimseyenler aynı dönemde ortalama 4.5 puanlık artış elde etti. Yeni başlayanlar ise sayısal ekonomide rekabet becerisinde sadece 2.4 puanlık ilerleme ile toplam GCI sıralamasında çok gerilerde kaldılar. Mobil genişbant aboneliği, kişi başına düşen BT işgücü, GSYİH başına yapılan BT yatırımı, kişi başına uygulama yükleme ve kişi başına IoT yüklenen birimler, kümeler arası eşitsizliğin olduğu temel alanlar arasında. Bilinmesi gerekir ki, GCI skorundaki her 1 puanlık artış rekabette de yüzde 2.1, ulusal inovasyonda yüzde 2.2, verimlilikte de yüzde 2.3 oranında bir artışa denk düşüyor.”
 
ETİKETLER : 1121 Huawei

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics