Bilişim Dünyası 13 OCAK 2018 / 08:22

​Kurumsal rekabette artık belirleyici IaaS

Oracle’ın IaaS’ın Türkiye’de ne ölçüde benimsendiğini görmek amacıyla yaptığı bir araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin yüzde 12’sinin stratejik büyüme hedeflerine ulaşmak adına yenilikçi bulut çözümü kullandıklarını gösterirken, Altyapı Hizmetleri’nin (IaaS) Türkiye’de de giderek benimsendiğini gösterdi. Oracle’ın “You&IaaS” başlıklı araştırması, Türkiye çapında yüzden fazla çalışana sahip orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki 600 BT profesyoneli arasında gerçekleştirilen bir anketi esas aldı.
Araştırmaya katılan BT uzmanlarının yüzde 50’si IaaS’a yatırım yapmayan işletmelerin, yatırım yapan rakiplerinin gerisinde kalacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 67’si ise IaaS’ın kurum çapındaki ilgili bulut stratejileri için önemli bir bileşen olduğu kanısında. Katılımcıların yüzde 75’i IaaS çözümlerinin işletmelerin inovasyon yetkinliğini artırdığını, bunun gerekçesi olarak da bakım çalışmalarına harcanacak enerjinin geliştirme ve deneyimlemeye yönlendirilebilir hale gelmesini gösteriyor. 100-249 çalışanlı işletmelerdeki IaaS kullanıcılarının yüzde 71’i IaaS’ın kurulum süresini önemli ölçüde kısalttığını söylerken, bu oran 250 çalışan üstü işletmelerde ise yüzde 40.
 
Kurumsal performans artıyor 
Araştırmaya göre, işletmelerin yaklaşık yüzde 26’sı IaaS’ın dünya standartlarında kullanılabilirlik, çalışma süresi ve hız sağladığı kanısında. Katılımcılar, IaaS’ı 2012 yılından daha önce entegre etmeye başlayan deneyimli kullanıcılara kıyasla IaaS’ı henüz kullanmaya başlayanların daha avantajlı olduğunu onaylarken, yüzde 43’ü ise IaaS’ı doğrudan tedarikçiden temin etmenin en iyi yaklaşım olduğunu belirtiyor.
Araştırma, Türkiye’deki kuruluşların mevcut BT mimarilerini değiştirerek, iş yüklerini buluta taşıdıklarını da doğruluyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 12’si IaaS kullandıklarını doğrularken, her on katılımcıdan altısı IaaS hizmetlerinden olan depolama yatırımı, her on katılımcıdan üçü ise sanal veri merkezlerine yatırım yaptığını belirtiyor. Araştırmada Türkiye’deki kuruluşların IaaS’ı benimsemesinin önündeki temel güçlükler ise olası maliyet artışı ve veri güvenlikleri.
 
ETİKETLER : Oracle 1155

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics