Bilişim Dünyası 04 EYLÜL 2017 / 00:11

‘Kişiselleştirilmiş’ tahsilat yönetimi devri

PowerCurve Collections; tahsilat performansını her sektörde geliştirmek için kapsamlı entegrasyon yapılarını kullanıyor.  

Finans sektörünün başını sürekli ağrıtan bir başlık tahsili gecikmiş alacaklarsa, borç tahsilatında her bir müşteriyi ayrı değerlendirerek ilerlemek, tahsilat için dahi olsa müşteri ile bağları her koşulda güçlendirme fırsatına sahip olunduğunu bilmek de bir gereklilik. Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, bu noktada PowerCurve Collections çözümü ile strateji ve analitik, operasyonel tahsilat aksiyonlarının aynı platform üzerinde, entegre olarak yönetiminin mümkün olduğuna işaret etti. PowerCurve Collections ile şirketler; veri ve analitik teknikleri kullanarak müşteriyle hangi sıklıkla, hangi kanal üzerinden ve ne zaman iletişime geçecekleri gibi konulardaki kararları yönetebiliyorlar. Müşteriler de borç yönetiminde daha aktif rol alabiliyor. Böylece kişiselleştirilmiş bir yaklaşımın ortaya çıktığına işaret eden Mehmet Bozacıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, PowerCurve Collections, farklı kaynaklardan gelen verileri kullanarak müşteri bilgilerini güçlendiriyor, sonra da bu bilgileri analitik yöntemler kullanarak bir araya getirip, tahsilatı artırırken müşteri deneyimini de geliştiren adımların atılmasını sağlıyor. Bu yapı ve sağladığı faydaları Mehmet Bozacıoğlu ile konuştuk:

 
PowerCurve Collections yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
Finans sektöründe son dönemin en büyük sorunlarından biri, oranı yüzde 3,2’lere kadar çıkan tahsili gecikmiş alacaklar. Bankalar, bilançolarını hafifletmek için kanuni takibe intikal eden kredilerinin önemli bölümünü varlık yönetim şirketlerine devrediyor. İlk olarak 2008 yılında faaliyete geçen varlık yönetim şirketleri, 2016’nın yarısından itibaren 1,5 milyona yakın kredi borçlusunun peşine düştü. Mevcut borçluların yüzde 90’ı bireysel borçlulardan oluşuyor. BDDK verilerine göre bankaların elindeki yaklaşık 55 milyar TL tahsili gecikmiş alacak tutarıyla birlikte finans sektöründeki toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı 82 milyar TL. Bu veriler doğrultusunda, artık tahsilat süreçlerini doğru şekilde yönetmek, paranın izini takip etmekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Sadece bir ödemesini unutan eski bir müşteri ile birçok ödemesini geciktirmiş yeni bir müşteri arasındaki ayırımı bilmek, kişiselleştirilmiş, kolay ve müşteri dostu bir deneyim sunmak açısından önemli. Karar yönetimi platformu PowerCurve’ü, veri ve analitik tekniklerle bir araya getirirken, kişiye özel tahsilat kararlarının kurum hedefleri gözetilerek alınması sağlanıyor. 
 
Veri analitiğinde bu yapıyı farklı kılan özellikleri neler?
PowerCurve Collections, çeşitli kaynaklardan gelen verileri kullanarak müşteri bilgilerini zenginleştiriyor, müşteriler hakkında tam ve doğru bir görünüm oluşturuyor. Ardından bu bilgileri analitik yöntemler kullanarak bir araya getiriyor ve tahsilatı artırırken, müşteri deneyimini iyileştiren adımlar atılmasını sağlıyor. En iyi yöntem bazen müşteriyi doğrudan aramakken, bazen self-servis hizmet alabileceği, kullanıcı dostu ve güvenli bir otomatik portala yönlendirme de olabiliyor. Bazen kendiliğinden ödeme ihtimali yüksek olan müşteriler için hiçbir aksiyon almamak ise en iyi yaklaşım. Tüm bu kararları kolaylıkla yönetebilecek operasyonel yetkinliklere sahip PowerCurve Collections ile şirketler, müşterilere ve müşteri memnuniyetine odaklanan, düşük maliyetli ve yasal düzenlemelerle uyumlu tahsilat sürecine sahip olabiliyor. 
 
Tahsilat konusunda bu yapı, ne gibi faydaları, hangi sektörlere sunuyor?
Finans sektöründen, telekomünikasyon ve enerji hizmetlerine kadar, büyük organizasyonların yapılarında gördüğümüz en temel sıkıntı, tahsilat analitiği ve tahsilat iş akışlarının birbirlerinden farklı silolarda yönetilmesi. PowerCurve Collections; hem strateji ve analitik, hem operasyonel tahsilat aksiyonlarının aynı platform üzerinde, entegre şekilde geliştirilmesini ve yönetilmesini sağlıyor. Böylece operasyonel tahsilat aktivitelerinin veri destekli analizlerle mevcut süreçlerin devamlı olarak iyileştirildiği bir ortam hazırlıyor. PowerCurve Collections ile şirketler, veri ve analitik teknikleri kullanarak müşteriyle hangi sıklıkla, hangi kanal üzerinden ve ne zaman iletişime geçecekleri gibi konulardaki kararları yönetebiliyorlar. Ayrıca, müşteriler borçlarını yönetmek konusunda daha aktif rol alabiliyor ve bu da onların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, hem müşteri hem şirket için daha verimli oluyor. Yeni hizmetimizle, veri ve analitik teknikleri tüm potansiyeliyle kullanılabilir hale getiriyor, şirketlere müşterinin ihtiyaçları ve durumuna özel kararlar alma imkanı sunuyoruz. PowerCurve’ü tahsilat alanında hizmete sunmamız, tüm müşteri yaşam döngüsünün aynı platform üzerinden yönetilebilmesi anlamını taşıyor.
 
Finans kuruluşları başta olmak üzere tahsilat sorunları yaşayan hangi sektörlerle, nasıl bağlantıya geçiyorsunuz? Söz konusu kuruluşların iş akış, CRM gibi yapılarında bunu konumlandırmak ne kadar sürüyor?
Finans ve telekomünikasyon sektöründe, tahsilat sorunları yaşayan, analitik tahsilat yaklaşımını hayata geçirmek isteyen, manuel süreçlerini otomatize ederek, stratejik ve entegre tahsilat aksiyonlarına odaklanmayı hedefleyen tüm kurumlar için PowerCurve Collections çözümümüzü konumlandırıyoruz. Sektör dinamiklerine ve kurumların iç yapılarına göre özelleştirilmiş bir çözüm oluşturmak açısından, kurumların iş akışlarını, mevcut süreçlerini ve hedeflerini değerlendireceğimiz bir ön adımla çalışmalara başlıyoruz. Ön değerlendirmeden sonra belirlenecek detaylı proje adımları ile kuruma uygun analitik yaklaşımları ve stratejileri çözüm üzerinde hayata geçirmemiz ise 9-12 ay gibi bir süreyi bulabiliyor.  
 
Şirketler, kendi iş zekası platformlarına bu yapıyı eklemeye nasıl bakıyor?  
PowerCurve birçok büyük kuruluşta ve uzun yıllardır farklı müşteri yaşam döngülerinde, kurumların iş zekası platformları ile zaten çalışan bir çözüm. PowerCurve Originations ile daha etkin bir şekilde kârlı müşteriler edinebilen şirketler, PowerCurve Customer Management ile kullanıcılara mevcut müşterilerinin 360 derece görünümünü sunuyorduk. Şimdi ise PowerCurve Collections ile kullanıcılara uçtan uca tahsilat yönetimi sürecini yönetme olanağı sunuyoruz. Bu anlamda, sektörün aşina olduğu bir ürünün kullanım alanını operasyonel tahsilat yönetimini de dahil ederek genişletiyoruz.
 
Tüm sektörlerin ihtiyaçlarına kapsamlı yanıt yapısı
“Türkiye’de Kredi Kayıt Bürosu (KKB), tüm finansal kurumlar ve telekom operatörleri ile iş ortaklığımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde sigorta, enerji ve kamu sektörlerindeki müşteri ağımızı da finans ve telekom sektörlerinde olduğu gibi genişletmeyi hedefliyoruz. Finansal kurumların UFRS9 ve Basel gibi konularda yol haritalarını çizmeleri ve uygulamaları, sermaye gereksinimi ile ilgili bileşenlerini doğru bir şekilde geliştirmeleri, bunların doğruluğunu test etmeleri, makroekonomik koşulları modellerine etkin bir şekilde entegre etmeleri gibi regülasyonlar odaklı ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edeceğiz. Stratejik olarak ise kendi yetkinlik alanımız olan büyük veri analizine odaklanmaya ve bu bağlamda, tüketicilerin sosyal medyada bıraktıkları ayak izlerinden, çağrı merkezlerinden yapılan günlük görüşmelere kadar oluşan verileri finansal kurumların anlamlı hale getirebilmeleri için hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Uçtan uca KOBİ portföyü yönetimi de önceliklerimiz arasında. PowerCurve Collections ile müşterilerimizin tahsilat operasyonunu, müşteri deneyimi ve organizasyon öncelikleri gözetilerek başarılı yönetmeleri ve istenilen tahsilat performansını yakalamaları konusunda destek olmaya devam edeceğiz.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics