Bilişim Dünyası 18 KASIM 2017 / 16:15

‘Yeni uygulamalar için hazırız’

E-Güven, e-imzanın kullanabileceği yeni platformlar oluşturmayı hedefliyor. Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip e-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiliyor. Elektronik imza, e-dönüşüm açısından hareketlenmeyi sağlayan en temel uygulama. Dünya ölçeğinde elektronik imza gelişimine bakıldığında, iki alanın elektronik imzayı ayakta tuttuğu görülüyor. Bunlardan biri kamu, diğeri finans sektörü. E-Güven İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Topoğlu Tüzün, bu detayları paylaşırken, eklemeden geçmedi: “Ağırlık, kamu uygulamalarında ve kamu tarafında uygulamalar hayata geçiriliyorsa elektronik imza daha hızlı yaygınlaşıyor.” Türkiye’de e-dönüşüm kapsamında e-imzanın ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda iş hayatına girdiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde UYAP, e-defter, e-fatura ve e-arşiv kullanım oranı artıyor. Ayşegül Topoğlu Tüzün, “E-Güven olarak bütün bu çözümlerin ortak paydada buluştuğu, güvenlik altyapısındaki temel anahtarı olan e-imzayı sunuyoruz. 2014-2015 sonrasında hayata geçen kamu uygulamaları, e-dönüşüm uygulamalarına ivme kazandırdı” derken, bu ivmenin 2017’de de devam ettiğine işaret etti. 2015-2016 yıllarında elektronik imzanın en çok yaygınlaştığı projenin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) olduğunu hatırlatan Ayşegül Topoğlu Tüzün, “Çünkü elektronik imza zorunlu kılındı. Her KEP alan elektronik imzayı da aldığı için ciddi bir yaygınlaşma sağlanabildi” açıklamasını ekledi. Ayşegül Topoğlu Tüzün ele 2018 yılını ve e-dönüşüm odaklı hedeflerini konuştuk:
 
E-imzanın uygulanacağı yeni alanlar mevcut mu?
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla, destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda otomasyon sistemlerine firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazına gerek kalmayacak. Ayrıca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği raporlarının gönderiminde de e-imza kullanımı başladı. E-imza hizmetimiz ve EBİMZA masaüstü yazılımı, YGM tespit raporlarının hızlı ve kolay şekilde imzalanmasını sağlıyor. Bunların haricinde, SGK anlaşmalı kamu ve özel sağlık kuruluşlarında e-reçete kullanımının başlamasından sonra işyeri hekimleri de yıl sonunda e-reçete uygulamasına dahil olacak. E-imza sadece hastalarla ilgili işlemlerde değil, hastane içi idari işleyişte, izin, sipariş, satın alma, performans değerlendirme, ilaç siparişleri, laboratuvar raporlarının imzalanması, medikal muhasebe işlemleri ve doktor hak edişleri gibi alanlarda da kullanılabiliyor. E-imza kullanımının sağlık sektöründe yaygınlaşması, iş süreçlerinde iyileşme ve maliyet tasarrufu ile birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.
 
KOBİ ve bankacılık sektöründe durum nasıl?
Günümüz şartlarında KOBİ’ler daha mobil şekilde, ofise gelmeden de işlerini sürdürmek istiyorlar. Operasyonel süreçlerini kısaltmak, çalışanlarının verimliliğini hem ofis içinde hem ofis dışında maksimum seviyede tutmak için çözüm arayışına giriyorlar. E-Güven; e-İmza, Mobil İmza, İmzala–Gönder gibi ürünleriyle kurumların daha mobil olmalarını sağlıyor. Bankacılık sektörü ise teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen ve teknolojinin sağladığı olanaklardan en iyi yararlanan kurumların başında geliyor. Bankalar artık mobil uygulamalar ile müşterilerine ulaşmayı hedefliyor.  İş süreçlerinde elektronik imza, mobil imza ve yazılım çözümleri kullanan bankalar, ıslak imzalı işlerindeki zaman kayıplarını en aza indiriyor. Başta ödeme talimatları olmak üzere bütün iş süreçlerinde müşterilerine zaman ve mekan sınırlaması olmadan 7/24 işlem yapma imkanı tanıyor. Islak imzalı süreçleri elektronik ortama taşıyan bankalar ve banka müşterileri, kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50’ye varan tasarruf elde ediyor.
 
Sektörün bu başlıkta ne gibi beklentileri var?
E-imza ile ilgili en büyük beklenti, e-dönüşüm projelerinin şirketlerle kalmayıp, vatandaşa ulaşması. Elektronik imzada veya diğer e-dönüşüm projelerinde çok iyi çalışan bir süreç mevcut ama henüz uzanmadığı bir yer var, vatandaş bacağı. Dönüşüm projeleri ne zaman bireye uzanırsa, asıl faydayı o zaman sağlayacak. Vatandaşın alacağı hizmetlerde e-imzanın kullanabilmesini önemsiyoruz. Örneğin; vatandaş olarak, taşınmak için önce muhtara, sonra nüfus idaresine, oradan yeni muhtara, sonra da tekrar eski muhtara gidiyoruz. Taşınma sürecinde elektrik, su, doğalgaz, internet gibi abonelikleri silip yeni aboneliklerin ıslak imzayla aynı ispat gücüne sahip olan e-imza ile hemen açılması herkesin işini kolaylaştırır. Bunun için birkaç gün harcanıyor, işlemler mesai içinde yapılıyor. Bunu mesai dışında, akşam evde otururken bir tuşla yapabilmek zaman, maliyet açısından büyük avantaj sağlar, ayrıca kolaylık ve konfor da sunar.
 
Fikri hakları koruma altına alan Tasdix uygulamanız hakkında bilgi verir misiniz?
Tasdix, bilgisayar ortamındaki dokümanların elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren, herhangi bir uyuşmazlıkta delil niteliği sağlayan bir uygulama. Tüm eserleri e-ortamda güvence altına alıyor. 15 bini aşkın kullanıcısı olan ve bugüne kadar 50 bine yakın eseri koruma altına alan Tasdix, yaratıcı çalışmaların çalınmasını, kopyalanmasını veya izinsiz kullanılmasını önlüyor. Tasdix ile resimden fotoğrafa, yazılı eserlerden moda tasarımlarına, edebiyattan müziğe, yazılımdan sanata kadar tüm fikri mülkiyet hakları ve her türlü yenilik korunuyor.
 
Tasdix nasıl edinebilir? Burada nasıl bir süreç işliyor?
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında fikri mülkiyet haklarını koruma altına alan Tasdix’i kullanmak çok basit. Kullanıcı, Tasdix’in web sitesinde birkaç dakikada üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra, tek tıkla eserine zaman damgası atabiliyor ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliğe sahip delile sahip oluyor. Tasdix’lemek için de dokümanın türünün, boyutunun, şeklinin hiç önemi yok. JPEG, ses dosyası, PowerPoint, her şey olabilir. 1 MB da olabilir, 100 GB de... Masaüstünde tıklayıp, o evrakı işledikten sonra kanıt dosyası bir dakikada oluşuyor. Fiyat olarak çok avantajlı. Ayrıca hiçbir şekilde kopyayı kimseye vermiyorsunuz. O kopya hiçbir şekilde makinenizin dışına çıkmıyor. Sadece onun eşdeğeri olduğuna kanıt gösterilen bir dosya çıkıyor. Bize dosyanın kendisi değil, ‘parmak izi’ denilen dosya geliyor. E-Güven, o dosyaya kendi imzası ile zaman bilgisini atıyor ve bilgisayara geri gönderiyor.
 
Yeni planlarınız neler?
E-imza veren bir şirketiz, ama kurulduğumuzdan beri sadece bu amaçla kendimizi sınırlamadık. E-imzanın kullanabileceği yeni platformlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bireylere ve kurumlara yenilikçi hizmetler sunarak, geliştirdiğimiz çözümlerle hayatın her alanına dokunarak fayda sağlamaya devam ediyoruz. Signtific, Pikzum, Belgepro, İmzala-Gönder gibi birçok uygulamayı hizmete sunduk. 2018’de fayda odaklı, hayata dokunan uygulamaların sayısını artıracağız. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz ile e-dönüşüme öncülük ediyor ve farkındalık oluşturuyoruz. Güven temelli yapımız sayesinde bireylerin ve kurumların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Veri merkezli perspektifi, insan merkezli e-dönüşümle kucaklayıp, ülkemize karşı duyduğumuz sorumluluk hissiyatıyla, gelişimimizi sürekli kılmaya gayret edeceğiz.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics