Bilişim Dünyası 06 TEMMUZ 2015 / 06:35

“Küresel pazar payımızı artıracağız”

Bimser Çözüm Genel Müdürü Gökhan Ergun, küresel pazarda daha fazla yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Yürüttüğü yönetim danışmanlığı sırasında yapısal değişiklik projeleri yürüttüğü Bimser Çözüm ile yollarının birleştiğini belirterek sözlerine başlayan Bimser Çözüm Genel Müdürü Gökhan Ergun, “Bimser Çözüm; kurucu ortaklarının deneyimlerinin 35 yıllık bir geçmişe dayandığı, sanayi ve ticaret kuruluşlarındaki iş süreçlerini bilerek, bunları yazılım çözümlerine aktaran bir uzmanlar topluluğu” bilgisini ekledi. Son beş yılda olduğu gibi 2015 yılında da iş hacmini yüzde 50 büyütme hedefine dikkat çeken Ergun, bu yılın en önemli hedeflerinden biri olarak çözüm ortaklarının gelirler içindeki payını en az 2014 yılının iki katına çıkarmak olarak gösterdi. Bimser Çözüm, hem yerel hem de küresel bazda ürünleri ile ilgili çalışmayı hedefleyen birçok çözüm ortağı adayı ile çalışmalarını güçlendiriyor. Ergun bu kapsamda, “Önümüzdeki dönemde küresel pazarda daha fazla yer almayı ve pazar payını artırmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı ve detayları şöyle anlattı:

Bimser Çözüm sektörde kendisini nasıl konumlandırıyor?

Bimser Çözüm; klasik iş uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmıyor. Asıl amacı müşterilerine; onları kendi iş kollarında daha rekabetçi kılacak, kritik iş süreçlerinde kullanabilecekleri sistem çözümleri sunmak. Geçmiş yıllarda büyük sanayi şirketlerinin ihtiyaç duyduğu bakım yönetim yazılımı mahiyetinde olan BOYS, bugünkü geniş kapsamlı ‘’Varlık Yönetimi’’ kimliğini taşıyor ve kullanıcılarına yüksek oranda verimlilik sağlıyor. Diğer yandan, Kalite Sistemleri’ni bir yazılım platformuna taşıyarak etkin yönetilmesini sağlayan QDMS yazılımımız alanında pazarının lideri. Süreç Yönetimi, Stratejik Planlama ve Balanced Score Card gibi önemli kurumsal uygulamaları bünyesinde barındıran Ensemble ürünümüz de pazarda önemli bir yer edindi. Hızlı ve esnek bir geliştirme platformu olan eBA ise iş süreçlerinin ve kurumsal dokümanların toplam yönetimini sağlayan bir çözümümüz.

Hangi sektörden hangi ölçekte kurumlara hangi çözümlerinizi sunuyorsunuz?

Sektör spesifik çalışan bir yazılım firması değiliz. Birçok sektörden kendi alanında önde gelen kurumlara yazılım ve hizmet üretiyoruz. İlk 10 firmanın yedisi, ilk 500 firmanın 150’den fazlasına çözüm sunuyoruz. Diğer orta ve küçük ölçekli işletmeler, kamu kurumları, belediyeler ve belediye iştirakleri de yazılımlarımızı konumlandırdığımız müşterilerimiz arasında. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS-TS 13298/T1), stratejik planlama, iç kontrol, kalite, süreç yönetimi, varlık yönetimi, bilgi güvenliği gibi alanlarda yazılım ve yazılıma yönelik danışmanlık faaliyetlerimiz ile kamuda müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Dış pazarlarda nasıl etkinlik gösteriyorsunuz ve Dubai, New Jersey ofisleri ışığında çözümlerinize yönelik talebi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dış pazarlardaki gelişimimiz için 2014 yılında Bimser Çözüm’ün çoğunluk hisseye sahip iştirakiyle Bimser International adında Dublin’de bir şirket kurduk. Bu yapının amacı dış ülkelerde doğrudan nihai müşteriye ulaşmak yerine, uygun çözüm ortakları bularak yazılımlarımızı daha hızlı ve etkili bir şekilde dünya genelinde tanıtmak ve satmak. Oldukça yeni olan bu yapıda yazılımlarımıza olan ilgi artıyor ve çeşitli iş projelerine dönüşüyor.

Yurtdışı operasyonlarınızı hangi açılardan, nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? Hedef pazarlarınız hangileri?

Dublin’de yer alan ofisimiz sebebiyle Avrupa’da bulunan kurumlara yazılımlarımızı ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye ofisleri kanalıyla Avrupa ve diğer kıtalarda ofisleri bulunan müşterilerimize de yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nde ve Rusya’da mevcut pazarımızı büyütmeyi hedefliyoruz. ABD’de de yapılanmamızı güçlendirerek yazılımlarımızı burada da yaygınlaştırma hedefindeyiz.

 
ETİKETLER : 1029

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics