Bilişim Dünyası 05 ŞUBAT 2017 / 13:08

“Yurtdışındaki konumumuzu güçlendireceğiz”

2017 yılında yurtdışında faaliyet gösterilen ülke sayısını artırmayı hedefleyen Protel, çözüm ortağı ağını da genişletmeye devam edecek.
HORECA (Hotel/Restaurant/Cafe) başlığında teknoloji kullanımı bir gereklilik halini aldı. Protel’in 30 yıla yaklaşan ve sürekli güçlenen, büyüyen yapısının, ev dışı tüketim sektöründeki işletmelerin teknolojiye olan ilgisini ortaya koyduğuna işaret eden Protel Genel Müdürü Murat Sıcakkanlı’nın da belirttiği gibi, teknolojik yenilikler sadece bireylere değil, işletmelere de önemli avantajlar sağlıyor ve hayatı kolaylaştırıyor. 2016’nın turizm açısından zor bir yıl olduğu gerçeğine vurgu yapan Murat Sıcakkanlı, eklemeden geçmedi: “Buna karşın, sektördeki işletmeler teknoloji yatırımlarını artırmayı ve altyapılarını güçlendirmeyi sürdürdü.” Tek başına bu bile, Sıcakkanlı’nın tabiriyle sektörün ulaştığı bilincin net bir ifadesi. Turizm sektörü, yıldan yıla büyüyen ve genelde pozitif yönde rakamlara sahip bir sektör. 2016 yılı boyunca yaşanan çeşitli gelişmelerden sektör elbette etkilendi, ancak Murat Sıcakkanlı, bunun kalıcı bir durum olduğunu düşünmediklerinin altını çizdi. Bu süreçte yurtdışına açılma hedeflerine yoğunlaşarak, olası en olumlu sonuçları elde etmek için çalıştıklarını belirten Sıcakkanlı, beklenti ve hedeflerini paylaştı:
 
2017 için hedef ve planlarınız, beklentileriniz neler?
2017 yılında, Macaristan’ın Budapeşte şehriyle Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde açtığımız ofislerimizdeki faaliyetlerimize ağırlık verirken, yurtdışındaki konumumuzu da güçlendireceğiz. Ayrıca, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedeflerimiz arasında ise 1989 yılından bu yana sürdürdüğümüz distribütör konumumuzu giderek terk edip, üretici konumuna geçmek bulunuyor. Yurtiçindeki hedeflerimiz arasında farklı segmentlerdeki işletmelere de ulaşarak pazara daha fazla yayılmak var. 
 
Kaç tane bölgesel çözüm ortağınız var ve bunlara yenileri eklemeyi planlıyor musunuz?
Bölgesel ortağımız yok, fakat çok sayıda çözüm ortağımız var. Elimizdeki ürün portföyünü büyütmek, sunduğumuz ürünleri geliştirmek ve sunduğumuz hizmetlerle birlikte erişebildiğimiz kitleyi genişletmek için tabii ki çözüm ortaklarımıza yenilerini eklemeyi planlıyoruz.
 
Yurtdışı çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Bu konuda hedefleriniz neler?
Yurtdışı, son dönemde özellikle odağımızda. 27 yıldır Türkiye ve Kıbrıs’ta yapmış olduğumuz çalışmalara Budapeşte ve Zagreb’de de devam ediyoruz. Daha sonraki adımımız ise Dubai ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde de faaliyet göstermek olacak.
 
Çözümlerinize ne gibi yenilikler eklemek gündeminizde?
İlk günden bu yana, gelişirken müşterilerimizin de aynı hızda gelişmesi için çalışıyoruz. Bugüne kadar müşterilerimizin kendi ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretirken artık müşterilerimizin müşterilerinin kullandığı uygulamalar yönünde yatırım yapıyoruz. Mobil teknolojilerin hızlı yükselişine ve bu teknolojiler üzerine kurgulanan çözümlere olan ilgideki artışa bağlı olarak, biz de buna yönelik ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Ayrıca nesnelerin interneti ve bulut da gündemimizdeki öncelikli başlıklar arasında.
 
MICROS donanımları, kullanıcılara ne gibi faydalar sağlıyor?
MICROS donanımlarının kullanıcılara sağladığı en büyük fayda hız ve verimlilik. MICROS’un birbirine eşgüdümlü ve uyumlu şekilde çalışabilen birçok öğesi bulunuyor. Sistem tüm öğeleriyle birlikte kurulursa, siparişin alınmasından mutfak personeline iletilmesine, masa veya oda hesabına eklenmesine, internet üzerinden veya farklı kanallardan alınan rezervasyonların otomatik olarak işletmenin sistemlerinde görünmesine kadar birçok işi, hatta çok daha fazlasını yapabiliyor. Bu da hızı ve verimliliği artırdığı gibi, birçok gider kaleminde hatırı sayılır azalmaya katkıda bulunuyor. Geliştirme çalışmalarımız ağırlıklı olarak üçüncü taraf sistemleri MICROS sistemleriyle uyumlu çalışabilir hâle getirme yönünde. Böylece MICROS sistemlerinin erişebildiği kullanıcı kitlesini genişletirken, MICROS’u da daha becerikli ve faydalı bir sistem hâline getirmeye çalışıyoruz.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics