Bilişim Dünyası 01 ARALIK 2014 / 09:44

2015 BT yatırım haritası: Yatırımlar bitmedi, önceliklendirildi

Kurumsal maliyeleri minimumda tutma çabasına karşılık, müşteri deneyimini içine alacak projeler kurumsal BT yatırımlarında ön plana çıkıyor. Bu yönüyle teknoloji yönetiminden ziyade, iş teknolojileri çerçevesinde BT’nin kurgulandığı bir yatırım ilgisi 2015 takviminde kendini gösteriyor.

Küresel BT yatırımlarına paralel bir eğilimin hayata geçmesinin beklendiği Türkiye’de, 2013 yılının son ayında bireysel ve kurumsal hayatı etkileyen kur artışı-faiz yükselişinin ardından, 2014 yılında tüm yatırımlarda temkinli tutum izlendiği açık. Bunda gerek seçim süreçlerini bekleyişin gerek ABD ekonomisindeki gelişim ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) dünyaya likidite pompalamayı sona erdirme kararının ardından gelişmekte olan piyasalardaki dalgalanmaların, FED’in ne zaman bir faiz artırımı yapacağına dair spekülasyonların payı belirleyici oldu. 2015 yılına baktığımızda ise Türk şirketlerinin kurumsal BT yatırımlarında genel olarak ‘sayısal dönüşüm’ öncelikli gözüküyor.

Yazılım artık ürün haline geldi

Bahsettiğimiz bu finansal açıdan hassas dönem, BT odaklı yatırımlara bir nokta konulması anlamını taşımadı. Tersine daha ince eleme ve sık dokumanın eseri olan analizler, yatırımlarda rehber oldu. Forrester Research Türkiye Ülke Müdürü Murat Yaşar’a göre, kur farkının artması yatırımların öncelikli olmayanlarının, yani müşteriye dokunmayanların ertelenmesi ile sonuçlanabilirken, müşteriye değen yatırımlar devam ediyor. Önceliklendirme de müşteriye doğrudan dokunan projelerinin talep yönetiminde ön sırayı alması ile sonuçlanıyor.

BT başlığında yatırımlar sayısal dönüşüm, mobil uygulamalar, artan kanal ve kaynaklarla verinin kullanılması, toplanması ve analiz edilmesi gibi başlıklarda yoğunluk kazanıyor. Bu tabloda yazılım, en çok yatırım alan başlık. “Daha da önemlisi, yazılımın artık ürün haline geldiğini gözlemliyoruz” yorumunu yapan Murat Yaşar, bu yorumunu şöyle açıklıyor: “Akıllı süreç uygulamaları gibi uygulamaların müşteri deneyimini maksimum seviye çıkarabilmesi için insan elinin ne zaman dokunması gerektiği üzerine çalışmaları sıkça gözlemliyoruz.”

Değişen veri konseptleri, yatırım gerektiriyor

Bu arada, verinin bütünleşik hali ve bu şekilde kullanılması da birçok başlıkta yatırım konseptlerini beraberinde getiriyor. Bunların ilk akla gelen örnekleri güvenlik, müşteri bilgisinin korunması, kayıt sistemleri ile canlı bir şekilde bütünleştirilmesi ve kullanılması için yeni niteliklerin geliştirilmesi, veriye sahip olan, bunu koruyan ve kendi iç süreçlerinde kullanan birimlerin üstünde artan yasal yükümlülükler.

2015 yılında kurumsal BT ve yatırım öncelikleri bu çerçevede şöyle sıralanıyor: Mobil, sayısal dönüşüm, buluta taşınabilecek işlerin taşınması, çalışanların mobil uygulamalar ile güçlendirilmesi, omnichannel'ı destekleyen uygulamaların önceliklendirilmesi, kanal bütünleştirmenin güçlendirilmesi ve sonuçta müşteriye her kanalda aynı deneyimin yaşatılması, müşteri hayat döngülerinin oluşturulması aşamasında müşteri döngüsünün yanında, süreç döngüsünün de aynı paralelde ele alınması, bunların kurum kültürüne yansıtılması.

Müşteri ne ister?

BT yöneticilerinin önemli bir bölümü bilgi teknolojilerinin dışında nitelikler geliştirmeye çalışıyor. İşin daha fazla içinde olmak, operasyonel maliyetleri düşürüp yatırım harcamalarını artırmak gibi öncelikleri var. Çünkü Yaşar’a göre, maliyet tasarrufları küresel krizin güç kazandığı 2008 yılında olduğu gibi artık çok ön planda değil. Bu noktada, örneğin mobil uygulama geliştirme büyük kurumlar tarafından hem müşterilerine ulaşım hem de kendi çalışanlarının verimliliğini artırabilmek için içeriye taşınıyor. BT operasyonunu yapan kişilerin, aynı zamanda uygulama geliştirme süreçlerine dahil edilmesiyle, iş birimlerinin istediği uygulamaları zamanında teslim etmek önem kazanıyor.

BT yöneticilerinin bağlantı noktaları değişiyor

BT yöneticilerinin, ‘sayısalı yönetme’ gibi konularda eksikliklerini tamamlama isteğine işaret eden Yaşar’ın da belirttiği gibi, teknoloji sürekli gelişir, bireysel ve kurumsal hayatta yenilikler yaratırken, geleneksel BT satın alma süreçlerinde de kaçınılmaz olarak değişimi beraberinde getiriyor. İşte örnekler… Artık karşılarında sadece klasik BT üreticileri ve distribütörleri, satış temsilcileri yok. Sayısal ajanslar, kullanıcı deneyimi danışmanları da bu yapıda yerini alırken, uygulama geliştirme sürecinde süreçleri planlarken pazarlama ekipleri ile müşteri döngüsünü adım adım planlamak gibi yeteneklerin de BT yöneticisinde gereklilik halini aldığı görülüyor.

Altyapı ve operasyon tarafında da bir dönüşüm kendini gösterirken, hizmetlere odaklanmış, süreç uzmanlığının arttığı, hizmet mühendislerinin geliştirdiği ve iş ilişkileri yöneticilerinin olduğu yeni bir dünyaya giriş yapıyoruz.

2015 yılı CIO öncelikleri

- Küresel bir güvenlik stratejisi belirlemek, siber saldırılara karşı savunma önlemlerini almak.

- BT hizmetlerinden iş hizmetlerine yönelim, bunun için kurum kültürü ve yönetim alışkanlıklarında, yetkinliklerde değişim.

- BT gündemini oluşturma ve yönetmede stratejik planlama ve bunu BT gündemi paralelinde yönetme.

- CIO olarak gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak yetenek ve becerileri tanımlama.

- Dış kaynak kullanımı, genel bulut ve özel bulut gibi yapılardan oluşan melez bir kurumsal BT yapısını yönetmek.

CMO - CIO ilişkisi 2015'te daha artacak

Birimler arasında bağlar BT ile güçleniyor. Ortak stratejik kararların alınması, sorumluluk paylaşımları, her geçen gün artan verinin değerlendirilmesi ve iş kararlarında en doğru biçimde kullanılması bu işbirliğinin bir yönü. CMO-CIO bağlarının güçlenmesinde sayısal dönüşümün işe etkileri ve teknoloji yatırımlarına verdiği yön, sosyal medyanın yarattığı veriyi gerçek zamanlı sistem kayıtları ile birleştirip kurumsal geri bildirim mekanizmalarını kurmak, satış ve pazarlamada kullanılması gibi başlıklar ön plana çıkıyor.

 

 
ETİKETLER : 998

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics