Bilişim Dünyası 19 NİSAN 2013 / 10:49

AB genişbant maliyetlerini düşürecek

AB Komisyonu, yeni nesil genişbant altyapılarının maliyetini düşürmek için yeni bir tüzük teklifi yayımladı.

Komisyon'un açıkladığı rakamlara göre, AB ülkelerinde çok hızlı internet şebekelerinin kurulum maliyetinin yaklaşık yüzde 80'i kazı çalışmaları gibi yapı işlerinden kaynaklanıyor. Yeni düzenleme teklifinin kabul edilmesi halinde, bu maliyetin yüzde 30 oranında azaltılabileceği ifade ediliyor ve olası tasarruf 40-60 milyar avro arasında hesaplanıyor. Teklife göre, operatörlerin ihtiyaç duydukları altyapıya erişim için yapacakları tüm makul başvuruların altyapı sahibi operatörler tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bu tür talepleri reddeden operatörlerden kararlarını objektif gerekçelere dayandırmaları isteniyor.

Teklifin diğer öncelikleri ise, özetle, yeni veya yenilenecek tüm binaların çok hızlı genişbant altyapılarını destekler nitelikte olması; şebeke altyapılarının ücretlendirme dahil, adil ve makul koşullar altında erişime açılması; şebeke operatörlerinin diğer altyapı sağlayıcıları ile kolaylıkla işbirliği yapabilmeleri ve altyapıların kullanımına ilişkin izin prosedürlerinin basitleştirilmesi. AB ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinden hareketle hazırlanan teklifin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından da onaylanması gerekiyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics