Bilişim Dünyası 21 MAYIS 2013 / 16:03

AB internet ve TV'nin ilişkisini konuşacak

Elektronik haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler, yayın araçları ve internet arasındaki geleneksel sınırları giderek ortadan kaldırıyor. Hâlihazırda Avrupa'da 40 milyonun üzerinde internet bağlantılı televizyon kullanıldığını gösteren araştırmalara göre milyonlarca Avrupalı, dizileri cep telefonlarından, cep telefonlarındaki içeriklerini ise televizyonlarından izleyebiliyor. Komisyon, bu gelişmeleri dikkate alarak söz konusu teknolojik bütünleşmenin Avrupa'nın ekonomik büyümesi, yenilikçiliği, kültürel çeşitliliği ve tüketiciler üzerindeki etkilerini detaylı biçimde araştırmak istediğini belirtti.

Komisyon bu amaçla, ilgili tüm paydaşları ve kamuoyunu Ağustos 2013'e kadar, "TV'de internet ? Internet'te TV" konusundaki görüşlerini paylaşmaya çağırdı. Bu bağlamda, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren AB firmalarının 3. ülkelerle daha iyi rekabet edebilmeleri için neler yapılabileceği, bu süreçte Avrupa değerlerinin ve başta çocuklar ve engelliler gibi özel gruplar olmak üzere tüketici çıkarlarının nasıl korunabileceği ve aynı cihazların tüm üye devletlerde aynı şekilde çalışmasının nasıl sağlanabileceği gibi konuların irdelenmesi planlanıyor. Bir süredir gayrı resmi olarak da tartışılan bu konularda, bazı kesimler acilen yeni düzenlemeler yapılmasını, bazı kesimler mevcut durumun korunmasını, bazıları ise sektörün kendi kendini düzenlemesini istiyor.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics