Bilişim Dünyası 13 TEMMUZ 2015 / 06:32

Amacımız müşteri memnuniyeti

Sahip olduğu deneyimli ekibiyle, bilişim güvenliği alanında tüm ihtiyaçları karşılamayı ve katma değerli çözümler sunmayı amaçlayan Tnetworks, hızla büyüyen güvenlik çözümleri pazarına özellikle “ağ güvenliği çözümleri” ile öne çıkıyor.

Günümüzde veri ve ağ güvenliğinin önemi hiç olmadığı kadar önem kazandı. Haliyle bu verileri elde etmek isteyen siber saldırganlar, şirketlerin sistemleri üzerinde önemli bir tehdit unsuru oluşturuyor. Bununla birlikte felaket senaryolarına karşı gerekli önlemleri almayan şirketler, ağ üzerinden tüm verilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Şirketlerin bu konudaki yaklaşımlarını ve Tnetworks’ün sektöre sunduğu çözümleri, Tnetworks Genel Müdürü Tunç Çoksever ile konuştuk.

İlk etapta Tnetworks’ün yapısından ve neler yaptığından söz edebilir misiniz?

Tnetoworks ilk etapta farklı bir isimle 2012 yılından beri hayatını sürdüren bir yapı. Uzun süre farklı şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra, 2014 Eylül ayında şirketi devraldım. Devralma süreciyle birlikte şirketin ismini geçtiğimiz Kasım ayında Tnetworks olarak değiştirerek, büyük bir revizyon hamlesine başladık. Tnetworks olarak ağırlıklı olarak ağ güvenliği ve ağ güvenliği üzerine sistem entegrasyonu çözümleri sunan bir yapıya sahibiz.  Müşterilerimize satış öncesi ve sonrasında destek vererek komple çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Hali hazırda Ankara ve İstanbul ofislerine sahip olan şirketin, daha önce de belirttiğim gibi ağ güvenliği konusunda uzmanlaşmış bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim.

Ağ güvenliği konusu özelinde çalışmalar yaptığınızı belirttiniz. Müşterilerinizden gelen özel talepleri de karşılıyor musunuz?

Temel konsantrasyonumuz ağ güvenliği olsa da, müşterilerimizden gelen farklı talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Müşterilerden gelen “spesifik networking çözümleri” de ilgi alanımıza giriyor. Buna neden olarak bazı projelerde komple veri merkezi çözümü istenmesini gösterebilirim. Bunun yanı sıra bazı projelerde müşterinin ihtiyacı olan güvenlik çözümlerinin yanında “bundle” ağ çözümleri vermemiz gerekebiliyor. Müşteri odaklı bir yapıya sahip olduğumuzdan, müşterilerden gelen bu tarz talepleri geri çevirmiyoruz. Günümüzde uçtan uca güvenlik çözümlerinin sunulduğunu da düşündüğümüzde, bu politikanın oldukça yararlı olduğunu ifade edebilirim.

Şirketlerin ve kurumların güvenlik konusuna bakış açılarını değerlendirebilir misiniz?

Özellikle son 5 sene içerisinde şirketlerin ve kurumların güvenlik konusunda kalıpları kırmaya başladığını görüyoruz. Eskiden sadece BT departmanının güvenlik ve benzeri konularda fikir sahibi olduğunu ve genel müdürlerin bu konuyla ilgisinin sınırlı olduğunu görüyorduk. Fakat son 5 sene içerisinde genel müdürlerin bile olası felaket senaryoları ve güvenlik çözümleri konusunda oldukça yetkin bir profile sahip olduğunu görüyoruz. Konuyu biraz daha açarsak; önceleri bütçe planlaması yapılırken donanım gibi konulardan kesinti yapılmadığını ve güvenlik konusunda bütçenin oldukça daraltıldığına şahit oluyorduk. Yine günümüze gelindiğinde, şirketlerin ve kurumların verinin önemi iyice kavradığını ve bu verilerinin güvenliğinin sağlanmasının ne denli önem arz ettiğini fark ettiğini görüyoruz.

Buradan hareketle şirketlerin ve kurumların yeni nesil güvenlik tehditlerini algılayamaya başladığını ve buna uygun güvenlik trendlerini takip ettiklerini söyleyebiliriz.

 Tnetworks olarak şirketleri ve kurumları güvenlik konusunda bilinçlendirme üzerine çalışmalar yapıyor musunuz?

Bu işin esas noktasını kurumlardaki ve şirketlerdeki farkındalık oluşturuyor. Bu noktada şirketler ve kurumlar üzerinden harekete geçmek yerine bireylere ulaşılması gerekiyor. Bireylere verinin ne kadar kıymetli olduğunu göstererek, bu bilinci iş dünyasına da aktarmalarını bekliyoruz. Bu noktada şirketlerin giderek daha fazla bilinçlendiğini görüyoruz. Eskiden yaptığımız müşteri ziyaretlerinde şirket yetkililerine teknolojiden bahsetmek durumunda kalırken, şimdilerde belli bir konuya odaklanarak konuşabiliyoruz. Bu da bilinç konusunda şirketlerimizin ve kurumlarımızın aşama yaptığını ortaya koyuyor.

Düzenlemeyi planladığımız etkinliklerde şirketlere ve kurumlara bu konuda katkıda bulunmayı planlıyoruz. Gelecekte bizi bekleyen yeni nesil tehditler ve bu tehditlerle nasıl başa çıkılabileceği konusunda bilgiler vermeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra katılımcıların kendi aralarında yapacakları sohbetlerle de birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlamak istiyoruz. Bu sayede farklı yapılardaki şirketlerin güvenlik konusunda birbirlerine vizyon katmalarını hedefliyoruz.

Türkiye’de KOBİ’lerin güvenlik konusuna yaklaşımları biraz maliyet odaklı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Dünyadaki şirketlere baktığımızda, BT yöneticilerinin bütçelerinin tep noktasında sanallaştırma ve güvenlik konularının olduğunu görüyoruz. KOBİ’lerin bu konudaki yaklaşımları maalesef yetersiz kalıyor. Sanallaştırma ve güvenlik yatırımlarını lüks olan KOBİ’lerin bu yaklaşımları oldukça yanlış. Bu noktada KOBİ’lerin günü kurtarma politikalarından vazgeçip, uzun vadeli plan yapmaları gerekiyor.
ETİKETLER : 1030

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics