Bilişim Dünyası 22 OCAK 2017 / 14:52

Ankara’da görev Nurcan Sunay’a emanet

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) Ankara Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu 15 Ocak Pazar günü TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi ve ekibiyle ‘sarı’ listeyi oluşturan Nurcan Sunay, TBD Ankara Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nda Başkan olarak seçildi. 1990’lardan beri TBD üyesi olan ve çeşitli çalışma gruplarında, Kamu-BİB Yürütme Kurulu’nda görevler alan Nurcan Sunay, son olarak 2015-2017 dönemi Ankara Şubesi 2. Başkanı olarak görev yapıyordu.
ODTÜ Matematik Bölümü’nden 1985 yılında mezun olan, ardından Atılım Üniversitesi’nde MBA yapan Nurcan Sunay, o zamanki adıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda programcı olarak iş hayatına başladı ve 2012 yılına kadar 14 yıl boyunca Bilgi İşlem ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Halen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri olan, bunun yanı sıra Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders veren Nurcan Sunay, “Son yıllarda   ülkemiz; bilişim sektöründeki büyüme ile gelişmiş ülkelerle arayı yavaş yavaş kapatmaya başlamıştır. Ancak bu gelişmenin ve büyümenin sürdürülebilir olması gerek. Bu da ancak uzun vadeli stratejiler, yatırımlar, devlet politikaları ve teşviklerle mümkün” diyerek, çalışma programı ve öncelikleri konusunda şunları söyledi:
“İnsan kaynağının geliştirilmesi gerek. Bu da eğitimle olur. Üniversitelerde bilişim eğitimlerinin kalitesinin artırılması gerek. Toplumun bilgi toplumuna dönüşmesi için yapılacak tüm çalışmalarda TBD’nin, eskiden olduğu gibi bilişim sektörü politikalarına yön veren bir yapıya gelmesi gerek. TBD Ankara Şube olarak 2015-2017 döneminde yaptığımız çalışmalara devam etmeyi ve yeni projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bilişim alanındaki çalışmaların ve düzenlemelerin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini, 2000’li yılların başında olduğu gibi TBD’nin bilişim sektörü politikalarına yön veren bir yapıya gelmesini, TBD üyelerinin özlük haklarına kavuşmasını, ‘TBD Kadın’ ve ‘TBD Genç’ oluşumları ile kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının hızlandırılmasını sağlama odaklı çalışmalar yapmayı planlıyoruz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics