Bilişim Dünyası 19 HAZİRAN 2014 / 14:27

Ankara Barosu, artık KEP’te

Ankara Barosu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden iletişime başladı. Müvekkillere yapılan bildirimlerden (mahkemenin dosyada masrafa hükmetmesi, müvekkile sorulacak sorular, mahkemenin tanık bildirimi talebi ve icradan para tahsil edilmesi durumları), avukat müvekkil arasındaki sözleşmelere kadar birçok alanda kayıtlı elektronik posta hizmetlerinden faydalanacak. Avukatlar, müvekkilleri, kamu kurumları ve baro ile yazışmalarında KEP hesabı üzerinden iletişime geçerek kendilerinin ve ilgili tarafların elektronik ortamdaki iletişimlerini güvence altına alacaklar.

Türk Ticaret Kanunu ile iş yaşantımıza giren ve 19 Ocak 2013 tarihli E-Tebligat Yönetmeliği ile anonim ve limited şirketlere zorunlu hale getirilen KEP hizmeti için Ankara Barosu, TNB KEP ile anlaşma imzaladı. Haziran 2014 tarihinde imzalanan anlaşma ile Ankara Barosu’na üye olan avukatlar, KEP konusunda TNB KEP’in sunduğu teknolojik altyapı ve hukuki bilgi birikiminden yararlanacak. Kapalı devre bir sistem üzerinden e-imza ile çalışan KEP birçok güvenlik problemini çözen bir iletişim hizmeti olarak dikkat çekiyor.

Firmalar, bireyler ve kamu kurumlar için birçok kullanım alanı olan Kayıtlı Elektronik Posta hizmetini avukatlar,

• Baro ile yazışmalarda

• Müvekkil ile avukatlar arasında yapılan sözleşmelerin paylaşımında ve imzasında

• Müvekkillere yapılan bildirimlerde (mahkemenin dosyada masrafa hükmetmesi, müvekkile sorulacak soruları, mahkemenin tanık bildirimi talebi ve icradan para tahsil edilmesi durumlarında)

• Avukatların kendi aralarında paylaşım ve uzlaşması gerektiren durumlarda (dosya borcu, dava konusu)

Adli işlemler ve resmi daireler için hazırlanan belgelerin ve resmi evrakların gönderimlerinde

KEP kullanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak, kendilerinin ve müvekkillerinin elektronik ortamdaki iletişimlerini güvence altına alacaklar.

Gelişen teknoloji ile dijitalleşen dünya bizlere yeni iletişim platformları kazandırırken, veri paylaşımı ve bilgi aktarımı konusunda riskleri de beraberinde getiriyor. Kendimize veya görev yaptığımız kuruma ait birçok veriyi sözlü ve yazılı olarak paylaşıyor, dijital kopyalarını üretiyoruz. Dijital iletişim platformlarının güvenlik açıklarının olup olmadığını kontrol etmiyor ve paydaşların iletişim bilgilerinin gerçekten kendilerine ait olduğunun kontrolünü yapamıyoruz.

Standart elektronik postanın ortaya çıkardığı güvenlik problemlerine çözüm sağlamasının yanı sıra Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti ile;

Gönderilerinize dair yasal deliller oluşturulduğundan KEP sayesinde tarafsız yasal koruma sağlanır. Oluşturulan deliller kesin delil niteliğindedir.

Teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından yasal olarak okundu kabul edilir.

Gönderinin bütünlüğünü güvence altına alır, değiştirilmesi önler.

Bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlar. Resmi ve ticari yazışmaların hızlanmasını sağlar.

Kurum ve bireyler, şahsen ulaştırılması gereken veya içeriğin bütünlüğünün korunmasını gerektiren işlemleri, tek bir tuş ile kolayca yapar.

Kâğıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin %70’e varan oranlarda düşmesini sağlar.

Kâğıt kullanımı ortadan kaldırır. Çevrenin korunmasında katkı sağlar.

 
ETİKETLER : tnb kep

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics