Bilişim Dünyası 26 OCAK 2015 / 05:31

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 20 milyon TL hibe desteği

Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile 20 milyon TL hibe desteği sağlıyor.

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı, Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı ve Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı başlıklarında açılan teklif çağrısı ile Ankara’da sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı (İLTEK) ile Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede 10 milyon TL olarak belirlenen bütçe; ileri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi; markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması ile Ar-Ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek. Programa; işletmeler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi bölgeleri, kümeler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile ihracatçı birlikleri başvuruda bulunabilecek. Program için internet üzerinden son başvuru tarihi 25 Mart 2015, proje teslim son tarihi ise 1 Nisan 2015.

Tarımsal Ar-Ge’ye de destek var

Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı (SOS(ALT/KAP)) ise Ankara’da bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal uyumun güçlendirilmesini amaçlıyor. Toplam bütçesi 6 milyon TL olan program, özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması ve farklı yoksulluk biçimleriyle mücadele edilmesi özel amacına hizmet ediyor. Programa; belediyeler, kamu kurum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, kar amacı gütmeyen araştırma merkezileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler proje sunabilecek. Program için internet üzerinden son başvuru tarihi 30 Mart 2015, proje teslim son tarihi ise 6 Nisan 2015.  Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (SÜRKA) kapsamında sunulacak projelerin ise Ankara’da bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına hizmet etmesi bekleniyor. Bu kapsamda; tarımsal endüstrilerin geliştirilmesine, tarımsal Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına, yöresel el sanatlarının ekonomiye kazandırılmasına, turistik değerlerin katma değere dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirmeye alınacak.  Programa; işletmeler, belediyeler, kamu kurum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler proje sunabilecek. Programa son başvuru tarihleri internet üzerinden 30 Mart 2015, proje teslim son tarihi ise 6 Nisan 2015.

 
ETİKETLER : 1006

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics