Bilişim Dünyası 23 OCAK 2016 / 17:00

Ar-Ge ve yenilik ekosistemi için kapsamlı eylemler hayata geçiriliyor

Ar-Ge ve Yenilik Reformu Paketi Ar-Ge harcamalarının milli gelire göre oranının yüzde 3’e çıkarılması hedefleniyor.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla 14 Ocak tarihinde TÜBİTAK’ta Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu düzenlenen toplantıda, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 3 seviyesine çıkarmaları gerektiğini, bunun 2023 hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Ar-Ge harcamalarını artırırken özel sektörün bu harcamalardaki payını da yüzde 60’ın üzerine çıkarmak zorunda olduklarını ifade eden Davutoğlu, sistemde aksayan yönleri sürekli iyileştirmeye önem verdiklerini aktararak ‘Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi’ni böyle bir anlayışla hazırladıklarının altını çizdi.
Hedef, her halkayı güçlendirmek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da konuşmasında; Ar-Ge Reform Paketi ile Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirme yönünde çok kapsamlı eylemleri hayata geçireceklerini kaydetti.  Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin; kamu, üniversiteler, reel sektör firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve araştırma altyapılarının bulunduğu çok geniş bir alanı kapsadığının altını çizen Işık, "En önemlisi, bu ekosistemde, öğrenci, akademisyen, çalışan veya girişimci olarak insan bulunuyor. Dolayısıyla Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek demek, bütün bu halkaların her birini güçlendirmek anlamına geliyor. Nicelik olarak sürekli artan Ar-Ge harcamalarını, nitelik olarak da ileriye taşımanın yollarını, formüllerini aradık. Ülkemizde yapılan üretimin niteliğini, katma değerini ve teknoloji seviyesini nasıl artırabileceğimizi detaylı bir şekilde çalıştık" açıklamasını yaptı.
 
Ar-Ge Reform Paketi’nde neler var?
-          Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.
-          Ar-Ge ve tasarım yapan firmaların yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerin de vergi indiriminden yararlandırılması.
-          Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az  Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi. Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek ‘Temel Bilimler’ mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına devlet tarafından karşılanması.
-          Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik ‘Rekabet Öncesi İş birliği’ projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.
-          Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi. Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.
-          Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.
-          Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi. Yenilikçi fikirlere sahip gençlere verilen 100 bin TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre  500 bin TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması.
-          Bilişim sektöründeki firmaların güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.
-          Üniversite-Sanayi İş birliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin yüzde 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine yüzde 85’inin ödenmesi.
 
‘Bilişim Firmaları Yetkilendirme ve Belgelendirme Sistemi’ kurulacak
Ar-Ge Reform Paketi’nde açıklanan bilişim sektöründeki firmaların, güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi öngörülmekte. Bu kapsamda kurulacak ‘Bilişim Firmaları Yetkilendirme ve Belgelendirme Sistemi’ ile ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması, bilişim sektörünün milli çözümler üretmesine olanak sağlayacak yetenekler kazanması ve sektörün ihracat payının artırılması öngörülüyor. Sistem; ulusal bilgi güvenliği için gerekli tüm önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenlemekte. Bilişim firmalarının kamu ihalelerine girebilmesi için verilecek olan “Yetki Belgesi’ndeki standartlardan belgelendirmeler ve ürün çıktıktan sonra nihai test ve belgelendirmeler TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Ayrıca TSE bünyesinde kurulmuş olan ‘Bilişim Sektörü Teknik İzleme Özel Komitesi’ tarafından bu sistem için gerekli olan kılavuzlar hazırlanacak,  Bilişim projeleri ve ihaleleri izlenecek ve sorunlara çözümler bulunacak.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics