Bilişim Dünyası 12 AĞUSTOS 2013 / 08:11

Artan ağ sarmalının çözümü: SDN

Hızla çoğalan veri merkezleri ve ağ sistemlerinin yönetimi gün geçtikçe zorlaşırken yazılım tanımlı ağlar yeni bir fırsat sunuyor.

Bulut bilişim kavramının gelişmesiyle ortaya çıkan konsolidasyon, veri merkezlerinin de çoğalmasını beraberinde getirdi. Zira artık bilişim hizmet sağlayıcıları kurumların verilerini çoğunlukla veri merkezlerine aktarmasını öneriyor. Bu durum veri merkezleri içinde ya da dışındaki ağların da gelişmesi ve artması anlamına geliyor. Artan ağlarla başa çıkabilmekse BT yöneticilerini oldukça zorluyor. Bu zorluğun önüne geçmek için 2005 yılında geliştirilmeye başlayan Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN - Software defined networking) yeni bir umut ışığı yakıyor.
30 milyar dolarlık ağ piyasası için henüz oldukça küçük bir piyasa oluşturan SDN’in yıllık yarattığı iş hacmi yaklaşık 300 milyon dolar civarında. IDC rakamlarına göre, önümüzdeki 3 yıl içerisinde SDN piyasası yılda 3,7 milyar dolar gelir yaratacak bir seviyeye gelebilir. Bu sebeple dev şirketlerin birçok satın almayla SDN konusunda yol almaya çalıştığı görülüyor.
SDN ile tasarruf mümkün
Ağ yönetimini donanım bağımlı olmaktan çıkartarak yazılım kontrolüne olanak tanıyan sistem, en kritik anlarda anında sonuç alınması için de biçilmiş kaftan olarak görülüyor. Yazılım tanımlı ağlar konusunda HP Türkiye Networking Ürün Müdürü Buket Açıkgöz’ün görüşlerine başvurduk. SDN’i teknik anlamda açıklamasını rica ettiğimiz Açıkgöz, “SDN, ağ kontrol düzlemi (Control Plane) katmanının ağ cihazından ayrı bir bileşen olarak değerlendirilmesi sayesinde, her ağ cihazının bireysel olarak ayrı ayrı gerçekleştirdiği hesaplama görevlerinin, merkezi bir denetleyici veya denetleyiciler kümesine atanabileceği esasına dayanan ve böylece SDN kontrolcüsü adı verilen bir birim ile tek noktadan programlama yapılarak ağ cihazlarının davranışlarının belirlenmesini sağlayan bir mimaridir” tanımını verdi.
SDN teknolojisinin önemini verdiği örnekle açıklayan Açıkgöz, “Beş yüz sunuculuk tipik bir veri merkezini göz önüne alacak olursak, bu veri merkezinin ağ altyapısının hayata geçirilebilmesi için ağ cihazlarına yaklaşık olarak 250 bin ağ komutu girilmesi gerekmektedir. Elle yapılan bu kurulum işlemleri sırasında sadece yüzde 1 hata yapılması olasılığı dahi 2 bin 500 adet hatanın ayıklanması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan bu hataları giderme çalışmaları kimi zaman tüm konfigürasyonun yapılmasından daha uzun zaman sürebilmektedir” dedi. Açıkgöz, SDN teknolojisini ağ altyapısında kullanan kurumların, hem sayıca daha az teknik elemana ihtiyaç duyacağını hem de bu teknik elemanların zamanlarını daha verimli kullanabileceğini belirtti.

Türkiye’de SDN merakı artıyor

HP Türkiye Networking Ürün Müdürü Buket Açıkgöz’ün verdiği bilgilere göre, SDN algısı ve bu teknolojinin ağ altyapıları için bir dönüm noktası olacağı fikri gün geçtikte Türkiye’de yayinlaşıyor. Şirketler, gün geçtikçe artan sayıda olmak üzere başvurularda bulunarak HP Networking teknik danışmanlarına sorular soruyor.
ETİKETLER : Sayı:933

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics