Bilişim Dünyası 20 ARALIK 2015 / 17:40

Askeri gücün niteliğini iletişim kalitesi belirliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli haberleşme altyapısı ihtiyacını karşılamak için STM’nin danışmanlığı ile çalışmalar yürütülüyor. 1999’da Barış Kartalı Projesi’yle Taktik Data Link (TDL) ile tanışan Türkiye’de bu süreden sonra birçok proje hayata geçirildi ve F-16 modernizasyonlarının ardından TDL başlığında uzmanlık gelişti. STM’nin hazırladığı “Muharebe Sahasının Dijitalleşmesi” raporunda da milli olarak tasarlanmış TDL sistemlerinin gerekliliğine dikkat çekildi.
Geçmişte savaşlarda birlikler ve platformlar arasındaki haberleşmenin yetersizliği ile sıkıntıların yaşandığı belirtilen raporda, bu sıkıntıların yok edilmesi için Link 1, Link 11, Link 22 ve Link 16 gibi temel sistemlerin geliştirildiğine, ama bu sistemlerin de zaman içinde yetersiz kaldığı, güvenlik açıklarının da arttığına işaret edildi. Raporda öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı: Mevcut TDL sistemleri belli trafik servislerini belli garantilerle sağlamak için tasarlanmış sistemler ve yeni servislere uyarlanabilecek esnek yapıları yok. Her sistem, kendi içinde kapalı bir kutu gibi tasarlandığı için farklı ülkeler tarafından hâlihazırda kullanılan haberleşme sistemlerinin kullanım kısıtlarının ve zafiyetlerinin önüne geçebilecek milli TDL sistemleri geliştirilmeli. Bu doğrultuda, milli olarak geliştirilmiş kripto donanım ve yazılımı ile çalışan, elektronik karıştırmalara ve bölgesel tehditlere karşı dirençli milli TDL sistemlerinin geliştirilmesi mümkün.
 
ETİKETLER : 1051